Rettigheter

Umeå universitet krever eierskap til forskningsdata

Til tross for stor motstand fra forskere og fagforeninger, står universitetet på sitt.

Det strides om hvem som skal ha eierskap til dataene som forskere ved Umeå universitet fremstiller.
Det strides om hvem som skal ha eierskap til dataene som forskere ved Umeå universitet fremstiller.
Publisert

tHøsten 2019 fikk fagforeningene ved Umeå universitet presentert et forslag til en ny politikk for håndtering av forskningsdata.

I forslaget stod det blant annet:

«Forskningsdata som genereras inom ramen för forskning vid Umeå universitet är myndighetens allmänna handlingar enligt offentlighets- och arkivlagstiftningen...».

Så langt helt greit. Fagforeningene er enig i at forskningsdata skal være tilgjengelig for de som vil jobbe videre med det, og også i offentlighetsprinsippet, skriver Universitetsläraren som først omtalte saken.

Men det er formuleringen som kommer etter som har skapt strid:

«... och ägs av Umeå universitet.»

Lovene handler om ansvar og ikke eierskap

Til tross for både lokale og sentrale forhandlinger, har ikke Umeå universitet villet endre på en eneste formulering i forslaget som de originalt la frem for fagforeningene.

Karin Thorasdotter, ombudsmann ved Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), ledet de sentrale forhandlingene.

Hun sier til Universitetsläraren at det bærer feil avsted når Umeå universitet setter likhetstegn mellom offentlighetsprinsippet og det at universitetet skal eie forskningsdata som universitetets forskere fremstiller.

— Jeg er enig i at forskningsdata er offentlige dokumenter i henhold til offentlighets- og arkivloven, men av det følger ikke at data eies av Umeå universitet. De gjeldende lovene handler om ansvar for forskningsdata og ikke om eierskap, sier Thorasdotter til Universitetsläraren.

Thorasdotter mener universitetets formuleringer og krav om eierskap til forskningsdata bidrar til å stikke kjepper i hjulene for prosessene rundt mer tilgjengelig forskningsdata og såkalt «open science».

Mange forskere opprørte

Hvilke konsekvenser den nye politikken vil få i praksis om universitetet velger å gå videre med den, er fremdeles uklart.

Men i forslaget står det følgende om et mulig scenario:

Dersom en forsker skal skifte jobb og ønsker å ta med seg en kopi av sine forskningsdata, står det i forslaget, at vedkommende «bør komme overens med sin prefekt om og hvordan dette er mulig».

SULF har i forhandlingene krevd at ordet «om» skal tas ut av setningen, men det har universitetet heller ikke gått med på.

Håkan Lindkvist er leder for fagforeningen Saco-S ved Umeå universitet.

Han er redd for at dette vil hemme forskningsprosesser og forstår ikke hvordan dette i praksis vil være mulig å håndheve, ettersom forskningsprosjekt jo foregår i samarbeid mellom personer på ulike universiteter og høgskoler.

— Universitetet bruker begrepet «eie forskningsdata», som opprører mange forskere. Det vil fortsette å irritere mange medlemmer hvis universitetet bestemmer seg for å gå for denne politikken. Under de sentrale forhandlingene gjorde vi det klart at dette bare ville skape rusk i maskineriet, sier Lindkvist til Universitetsläraren.

Vil ikke svare på spørsmål

Universitetsläraren har stilt ledelsen ved Umeå universitet flere spørsmål om saken, men de ønsker ikke svare.

Assisterende universitetsdirektør ved Umeå universitet, Per Ragnarsson.
Assisterende universitetsdirektør ved Umeå universitet, Per Ragnarsson.

I stedet kommer assisterende universitetsdirektør Per Ragnarsson med en lengre uttalelse til avisen.

Der skriver Ragnarsson blant annet at «...kildedata og materiale som dokumenterer forskningsprosessen er universitetets dokumenter og må som hovedregel arkiveres etter universitetets dokumentstyringsplan for forskning når et forskningsprosjekt er avsluttet.»

Powered by Labrador CMS