Bruk av flipped classroom

Generelt opplever vi at omvendt undervisning (flippet classroom) gjør at studentene får mer tid til å diskutere og reflektere rundt fagstoffet, og til å utveksle erfaringer.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Flipped classroom (omvendt undervisning) blir i økende grad brukt i undervisningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Et kjennetegn ved flipped classroom er at førsteeksponeringen av fagstoffet flyttes ut av undervisningsøkten, og at undervisningen fokuserer på studentaktive arbeidsformer i stedet for forelesninger. 

Vi begynte å prøve ut omvendt undervisning i fjor høst på et bachelor-emne for tospråklige lærere, med fokus på fagområdet digital kompetanse. Studentene på dette studiet har veldig ulik bakgrunn i forhold til språkkunnskaper, botid i Norge, og tidligere utdanning og yrkeserfaring. Vi tenkte derfor at omvendt undervisning kunne være en god måte å differensiere undervisningen på og gjøre den mer tilrettelagt rundt studentenes behov.

Omvendt undervisning virker nyttig på flere måter. Mange av studentene har tidligere spurt om de kan ta lydopptak på forelesningene, så vi visste at de gjerne ville ha mulighet til å høre på presentasjonene flere ganger. I tillegg er studentene våre deltidsstudenter og kommer ofte rett fra jobb, så det er viktig å ha et høyt nivå av involvering i klasserommet, ellers kan det fort bare bli enveiskommunikasjon.

Vi valgte ut noen temaer som vi vet er utfordrende for studentene og som de bruker en del tid på. Når man har fokus på IKT er det mye av det tekniske fagstoffet som kan gjøres tilgjengelig gjennom instruksjonsvideoer, som studentene kan se hjemme og deretter trene på selv. Dermed kan vi bruke mer av undervisningsøkten til å diskutere hvordan verktøyene kan brukes inn i undervisningsarbeid i skolen, og til å reflektere dypere rundt bruk av IKT som del av profesjonsutøvelsen.

Vi har ofte kombinert omvendt undervisning med case-arbeid i klasserommet. Basert på forkunnskapen de har fått gjennom å se videoer hjemme, har de et felles utgangspunkt for å diskutere et case og jobbe aktivt med fagbegrepene. Da kan de for eksempel lage et felles undervisningsopplegg, og reflektere sammen rundt hva slags muligheter som ligger i bruk av IKT i skolen.

Omvendt undervisning virker nyttig på flere måter. 

Irene Beyer Log og Håkon Swensen

Generelt opplever vi at denne måten å legge opp undervisningen på gjør at de får mer tid til å diskutere og reflektere rundt fagstoffet, og til å utveksle erfaringer. Som del av den prosessen får de gjort taus kunnskap eksplisitt og lagt fagbegreper på den. De får også jobbet aktivt både med fagbegrepene og de teknologiske verktøyene, i stedet for å være passive mottakere av informasjon. På denne måten fungerer videoene de ser i forkant som en introduksjon til praktisk arbeid, og til å gå dypere inn i temaet for undervisningsøkten.

Vi fokuserer også på omvendt undervisning fordi vi håper at studentene senere skal bruke dette selv når de jobber i skolen. Forskning viser at mange lærere underviser slik de selv har blitt undervist, så vi mener det er viktig å illustrere forskjellige måter å legge opp undervisningen på.

Erfaringene fra i høst var veldig positive, og i første omgang skal vi basere all IKT-undervisning for førsteårs grunnskolelærerstudenter på omvendt undervisning. Vi skal snart gå i gang med å produsere videoer, med fokus på korte, temabaserte videosnutter slik at studentene selv kan velge ut de delene av fagstoffet de har behov for å jobbe med.

Hvis noen ønsker å ta i bruk omvendt undervisning, oppfordrer vi til å prøve det ut sammen med noen. Snakk med andre som har gjort det før, og finn noen du kan tenke høyt med når du utvikler undervisningsopplegget. Det er viktig å ha en god plan for hva du skal gjøre i klasserommet, siden omvendt undervisning frigjør en del tid i undervisningsøkten som du normalt ville brukt på en forelesning.

Ellers er det viktig å få fram at den tekniske terskelen ikke trenger å være så høy. Det finnes mange gratisprogrammer for å lage videoer, og man kan begynne med å ta opp en powerpoint-presentasjon og legge stemme over den. Mange tenker at dette er litt skummelt, men det skal ikke så mye til før man får produsert noe som er godt nok.

Vi kommer til å ha økt fokus på dette i lærerutdanningen. Mange her hos oss er nå interesserte i omvendt undervisning, og vi vet også at studentene gjerne vil ha mer tid til å diskutere og løse oppgaver sammen med medstudenter. Når noen prøver det ut og ser at det har noe for seg, spres det i kollegiet.

(Innlegget er tidligere publisert på FPK-bloggen. Besøk bloggen her.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS