Matematikkprofessor Lars Tuset (t.h.) og førsteamanuensis Simen Bræck representerer gruppen realfagsansatte ved ingeniørutdanningene som mener at det realfaglige kompetansenivået ved fakultetet er i ferd med å bli alarmerende.

Slår alarm om realfag på HiOA

Realfagslærerne ved ingeniørutdanningene roper varsko om nedbygging av realfagskompetansen på fakultetet og har sendt bekymringsmeldinger til NOKUT og Kunnskapsdepartementet. Dekan Petter Øyan sier at det ikke er grunn til bekymring.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I to ulike brev beskriver en gruppe realfagslærere sin bekymring for det de mener er en alvorlig svekkelse av realfagene ved ingeniørutdanningene ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). Etter at ny budsjettmodell for fakultetet ble vedtatt i fakultetsstyret rett før jul, blir det to færre stillinger i realfag, og de ansatte frykter at dette bare er starten på en videre nedbygging av fagmiljøet.

— Slik vi oppfatter det, ligger det an til ytterligere kutt og en gradvis nedbygging av realfagsmiljøet. Dette vil få store konsekvenser både for undervisningen og for forskningen realfagslærerne driver, sier matematikkprofessor Lars Tuset.

Tilbakeviser

Dekan, og øverste faglig leder for fakultetet, Petter Øyan sier i en kommentar til brevene at fakultetet ikke har noen planer om å redusere satsningen på realfag, snarere tvert i mot.

—  Realfagene vil bli ivaretatt på en god måte selv om det blir to færre allmennlærere i realfag. Dette handler om at vi alltid må dimensjonere fagmiljøene våre i forhold til den undervisningen vi skal gi, sier han.

Øyan mener det er uheldig at de ansatte går utenom høgskolens styringssystemer med sin kritikk.

— Det er ingen hemmeligheter her, men det hadde vært bedre om vi kunne tatt diskusjonen internt, og også sett det i sammenheng med den store evalueringsprosessen som hele høgskolen skal gjennom, sier han.

De ansatte har foreløpig ikke fått noe svar på henvendelsene, som ble sendt i slutten av november.

Ikke med lett hjerte

Etter at Khrono nå har fått innsyn i de to bekymringsmeldingene, som er sendt NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og Kunnskapsdepartementet, stiller Lars Tuset til intervju sammen med førstemamauensis Simen Bræck, som er fysiker. De er to av i alt sju ansatte som har skrevet under på brevene.

— Det er klart det er et alvorlig skritt for oss å gå utenom tjenestevei og henvende oss direkte til NOKUT og Kunnskapsdepartementet. Vi gjør ikke dette med lett hjerte, og vi har prøvd å ta opp vår bekymring både med fakultetsledelsen, instituttledere og rektor først, sier de.

Studielederområdet allmenn ligger under Institutt for informasjonsteknologi og har blant annet ansvar for undervisningen i realfagene matematikk, fysikk og statistikk ved de ulike ingeniørutdanningene ved HiOA. I dagligtale kalles de allmennavdelingen. Årlig utdanner fakultetet TKD 5-600 ingeniørstudenter, og av de 180 studiepoengene fram til bachelor er 20 prosent matematikk, fysikk og statistikk. Per i dag har er det to matematikere, sju fysikere og en statistiker i realfagsgruppa.

Bekymret for undervisning

Tuset og Bræck er svært bekymret for hvordan det skal gå med undervisningen i realfag på ingeniørutdanningene, hvis den skal overtas av teknologer som ikke har tilstrekkelig kompetanse i realfagene.

— Erfaringen både internt og fra andre institusjoner viser at dette ikke er noen god måte å integrere realfagsundervisningen i teknologifagene på. Teknologene har ikke nok kompetanse i realfagene og heller ikke alltid den rette holdningen til disse fagene, mener de.

«Brudd på instruks»

I brevet til Kunnskapsdepartementet skriver de ansatte at de mener at svekkelsen av allmenavdelingen er et brudd på instruksen fra departementetet om å prioritere økt forskningsinnsats i realfag. Ifølge etatsstyringsbrevet for 2013, som HiOA mottok i fjor sommer, krever departementet at HiOA snarest setter iverk tiltak for å styrke forskning innen realfag og teknologifag.

— På denne bakgrunnen synes vi det er blir helt feil å svekke vår avdeling. Vi har beviselig mer forskning enn de andre på fakultetet, og det blir helt feil å ta ressurser fra et etablert forskningsmiljø som vårt for å bygge opp nye miljøer fra bunnen av andre steder, sier de.

Publiserer mye

I brevet til departementet skriver de at allmennavdelingen står for over halvparten av tidsskiftpublikasjonene ved ingeniørutdanningene i 2013.

« Det er vanskelig å se for seg noe annet enn at en reduksjon av forskningstid og bemanning ved seksjonen også vil føre til en reduksjon av forskningsproduksjonen ved høgskolen», står det i brevet, der de ansatte henviser til etatsstyringsbrevet der det også går tydelig fram at departementet forventer en høyere publiseringsgrad ved HiOA.

Viser til Erna

I det hele tatt synes de realfagsansatte at det er en helt feil prioritering av høgskolen å bygge ned deres miljø. De viser blant annet til sterke signaler fra Solberg-regjeringen om at matematikk skal prioriteres i skolen, blant annet i statsministerens nyttårstale.

— På denne bakgrunn synes vi det er merkelig at de driver på sånn og vil bygge ned realfagene. Tvertimot burde vi hatt en større satsing på disse fagene, slik at vi kan utvikle utdanningene og bli et reellt alternativ til NTNU, mener de.

Skal forske mer

Dekan Petter Øyan understreker at selv om det blir to færre allmennlærere i realfag, og disse to har hatt mye forskningstid, betyr ikke dette at det blir mindre forskning på fakultetet.

— Vi øker forskningsaktiviteten på alle ingeniørutdanningene, blant annet ved å etablere flere forskningsgrupper. Blant annet har vi satt av 18 millioner kroner de neste tre årene til doktorgradsprogrammer og postdoktorer. Det er hele fakultetet som skal måles på sin forskning, ikke den enkelte fagenhet, og her er vi i en god prosess, sier han.

Han viser til at fakultetet har innført nye, nasjonale rammeplaner for ingeniørutdanningene, som har medført endringer i sammensetningen av fag.

—Realfagene skal i større grad tilpasses studienes egenart, og dette betyr at noe av realfagene er blitt integrert i andre fag. Vi har dessuten nasjonale utfordringer om å satse mer på realfagene, og dette krever at vi kan orientere oss og gjøre nødvendige endringer. Dette er vi i en prosess for å finne gode løsninger på, sier Øyan.

Synes det er trist

Instituttleder Laurence Habib ved Institutt for informasjonsteknologi bekrefter at allmennavdelingen får to færre realfagsstillinger som en følge av at fakultetsstyret på TKD har vedtatt ny budsjettmodell.

— Den nye budsjettmodellen gir ikke dekning for alle stillingene avdelingen har i dag. Jeg synes det er veldig trist at den økonomiske situasjonen gjør at vi ikke kan beholde de gode miljøene vi har, men dette er noe som besluttes på fakultetsnivå, sier hun.

NOKUT vurderer saken

Hverken NOKUT  eller departementet har foreløpig svart på brevene fra de HiOA-ansatte. Kommunikasjonssjef Gard Sandaker-Nielsen i NOKUT vil derfor ikke kommentere bekymringsmeldingen, men sier på generelt grunnlag:

— Når vi mottar bekymringsmeldinger angående utdanningskvalitet, undersøker vi først om institusjonen er kjent med klagen og om de har gjort sitt beste for å rette opp eventuelle svakheter. Som regel tar institusjonene klager på alvor, men i noen tilfeller undersøker vi saken videre som en del av NOKUTs tilsyn med eksisterende studietilbud, sier han.

Han legger til at de ansatte vil få svar fra NOKUT i løpet av januar.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS