EU

Ungarske universiteter blokkert fra EU-midler

Et flertall av ungarske universiteter er blokkert fra å motta midler gjennom Erasmus+ og Horisont Europa.

Den ungarske statsministeren Viktor Orban hilser på EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i oktober.

Brussel (Khrono): Ungarske universiteter kan glemme å søke om midler fra Erasmus+ eller EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Denne uka ble det kjent at EU har blokkert de fleste av dem fra å motta slike midler.

Grepet kommer som del av et større EU-press mot Budapest.

I midten av desember ble EUs finansministre enige om å fryse 6,3 milliarder euro i pengestøtte til Ungarn, etter at EU først hadde truet med å holde tilbake 7,3 milliarder.

De peker blant annet på store problemer med korrupsjon i landet og bekymring for rettsstatsprinsipper.

Samtidig besluttet ministrene å blokkere de fleste av landets universiteter fra å motta EU-midler.

Flere medier melder nå at ungarske myndigheter fikk beskjed om dette allerede 22. desember, men nyheten ble altså kjent denne uka, etter at den først ble rapportert av den ungarske avisa Népszava.

Styrer med politikere

Til sammen er over 30 institusjoner innen kultur og høyere utdanning blokkert fra å motta midler gjennom Erasmus-programmet, blant dem 21 universiteter.

Felles for dem er at de kontrolleres av offentlige stiftelser.

Siden 2021 er de fleste universitetene i landet blitt underlagt slike stiftelser. Kritikerne, blant dem den ungarske Helsingforskomiteen, har advart mot en omfattende privatisering av statlige universiteter, med mindre innsyn og større politisk kPontroll.

Det er vist til at styremedlemmene i stiftelsene ofte har bånd til Orbans regjeringsparti Fidesz. Som eksempel peker Science Business på Universitetet i Miskolck, der styrelederen er Judit Varga, landets justisminister.

Selv om Ungarn blokkerer nasjonale politikere fra å sitte i styrene, for å møte EU-kravene, kan døra likevel stå åpen for Fidesz-lojale, sier István Kenesei, professor emeritus ved Universitetet i Szeged, til Times Higher Eduation:

— Du plasserer den lokale ordføreren i styret. So what? Det er vanlig i Europa, du kan se det i Finland, i Norge, ingen kan protestere, sier han.

Stiftelsene er ikke det første eksempelet på hvordan den ungarske regjeringen fester grepet om universitetene. Landet er blitt et symbol på hvordan den akademiske friheten står under press, blant annet etter at Det sentraleuropeiske universitetet (CEU) for tre år siden ble tvunget til å flytte ut av landet.

Peker mot EU-domstolen

Ifølge Népszava deltok over 22.000 ungarere i Erasmus-programmet i 2020. Ungarn skal så langt ha mottatt 60 millioner euro fra Horisont Europa, mens den totale summen landet fikk gjennom Horisont 2o20, det forrige rammeprogrammet, var 370 millioner euro.

Ifølge EU-kommisjonen blir ikke eksisterende avtaler berørt for noen av programmene. Universitetene blokkeres bare fra framtidige midler.

Fra den ungarske regjeringens side ble blokkeringen av EU-midler for universitetene avvist som «uakseptabel». Statministerens stabssjef, Gergely Gulyas, skal ifølge Reuters ha uttalt at de allerede har oppfylt kravene fra EU og at de er klare til å ta saken for EU-domstolen om det ikke løser seg.

Science Business siterer Balazs Ujvari, talsperson for EU-kommisjonen, som under en pressebriefing denne uka pekte en lov Ungarn innførte 1. februar. Denne gjør det ifølge Ujvari lettere for ledende politikere å få styreverv i offentlige stiftelser, de mener derfor Ungarn ikke fullt ut har svart på bekymringene rundt stiftelsene.

Powered by Labrador CMS