forskning

Unge forskertalenter får 8 millioner kroner hver

Forskningsrådet deler ut 124 millioner kroner til 13 forsker­grupper. Tre av dem ledes av unge forskertalenter.

Portretter F.v.. Tae-Eun Kim, Nani Teig og Runa Brandal Myklebust
De får 8 millioner kroner hver til sine forskningsprosjekter, fra venstre Tae-Eun Kim, Nani Teig og Runa Brandal Myklebust.

Forskningsrådets tildelingsrunde tirsdag gjelder forskning på utdanning og læring. Tildelingene går blant annet til forskning på matematikkundervisning, barns språkferdigheter, kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og overgangen fra skole til læreplass.

Se hvem som får støtte nederst i saken.

Støtten til de tre prosjektene i kategorien «unge forskertalenter» er rettet mot forskere under 40 år som er tidlig i karrieren.

— Vi har satset mye på unge forskertalenter, og jeg er veldig glad for at vi kan bidra til å sikre muligheter for våre mest talentfulle unge forskere. Dette er prosjekter som vil være viktige i arbeidet for å øke elevenes motivasjon, læring og utvikling, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

Kjønn og utdanningsvalg

De tre forskertalentene som får støtte til sine prosjekter, er Runa Brandal Myklebust ved Institutt for samfunnsforskning, Tae-Eun Kim ved UiT — Norges arktiske universitet og Nani Teig ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo.

Myklebust sitt prosjekt skal undersøke hvordan kjønn påvirker utdanningsvalg.

Effekten av digitalisering av maritim utdanning er tema for prosjektet som Kim skal lede ved Institutt for teknologi og sikkerhet på UiT — Norges arktiske universitet. Målet er å forbedre framtidens utdanninger innen maritime fag.

Teig og Universitetet i Oslo får penger for å undersøke ulikhet i utdanning og skal særlig se på vanskeligstilte barn, som på tross av begrensede ressurser tar utfordringen og lykkes i matematikk og naturfag.

Matematikk og menneskerettigheter

Blant de andre prosjektene som får støtte, er blant annet ett ved OsloMet som får 10 millioner kroner til å utvikle kunnskap som yrkesfaglærere kan bruke når de skal hjelpe elevene med overgangen fra skolebasert læring til læreplass.

Universitetet i Sør-Øst Norge får 10 millioner kroner til et prosjekt som kombinerer matematikkundervisning og menneskerettighetsundervisning.

− Samfunnet blir mer og mer kunnskapsbasert. Å lykkes med skole og utdanning er viktigere for hver enkelt av oss enn noen gang, og avgjørende for at Norge skal greie å omstille seg og bidra til å løse de store utfordringene vi står overfor, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Powered by Labrador CMS