Riksmekler Richard Saue møtte pressen klokken 21 onsdag kveld. Da var ingenting avgjort, men han antydet at partene kunne komme til å mekle på overtid. Foto: Kristin Henriksen, Unio

Partene i staten kom til enighet

Mekling. Torsdag ettermiddag meldte partene i statsoppgjøret at de hadde kommet til enighet, og at faren for streik på universiteter og høgskoler dermed var over.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er sist oppdatert 16.30 torsdag).

VG meldte først torsdag formiddag at partene i statsoppgjøret var blitt enige etter over ti timer på overtid. YS Stat, LO Stat, og Unio skulle ha sagt ja til meklingsframlegget. Eneste usikkerhetsmoment skulle være Akademikerne, som foreløpig ikke hadde avklart sitt resultat.

Klokken 12.42 melder UNIO på twitter at:

«På grunn av lekkasjer og rykter, hersker det noe forvirring om resultatet i statsoppgjøret. Vi understreker at meklingen fortsatt pågår på overtid.»

I noen timer torsdag var det dermed full forvirring om streikefaren var over eller ikke. Det viste seg til slutt at alle fire sammenslutningene av arbeidstakerorganisasjoner, LO, Unio, YS og Akademikerne hadde kommet til enighet med staten og streikefaren er over.

Glad for gjennomslag

Blant de som er glade for resultatet er leder i Forskerforbundet og forhandlingsleder i Unio, Petter Aaslestad.

— Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som sikrer økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier han i en pressemelding fra Unio.

Unio trekker fram at det var særlig statens ønske om å avskaffe lønnstabellen som for Unios del førte til bruddet. I tillegg var den økonomiske profilen på statens tilbud slik at en for liten andel av midlene skulle fordeles sentralt. Mange medlemmer ville dermed risikert svekket kjøpekraft.

— Gjennom meklingen har Unio fått nødvendige gjennomslag på disse punktene, sier Petter Aaslestad, i pressemeldingen, og han legger til:

— Det har vært en krevende mekling, og vi er forundret over den svake fremdriften under marsjen. Men i det store og hele er vi fornøyd med det endelige resultatet når det først kom på bordet, mye takket være løsningsorienterte meklere. Økonomisk betyr oppgjøret en økonomisk ramme på omlag 2,8 prosent, med en lik fordeling lokalt og sentralt.

Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som sikrer økt kjøpekraft for våre medlemmer.

Petter Aaslestad

Unio trekker også fram at et viktig punkt for dem har vært å heve taket på variable tillegg som er pensjonsgivende. Her kom de ikke helt i mål mener de, men Aaslestad uttaler at økning fra 56.000 til 66.000 likevel vil bety en god del for mange av hans medlemmer.

Eksamen i fare

De fire organisasjonene hadde varslet at hele 77.000 statsansatte kunne bli tatt ut i streik etterhvert som en eventuell konflikt utviklet seg.

Riksmekler Richard Saue møtte pressen klokken 21 onsdag kveld. Da var, ifølge Unio, ingenting avgjort, men han antydet at partene kunne komme til å mekle på overtid. Partene har meklet noen uker, men møttes til innspurt ved meklingsbordet kl 10.00 tirsdag formiddag.

Hvis partene ikke ble enige kunne det ha blitt streik ved ni universiteter og høgskoler fra torsdag, samt på flere andre områder i staten.

Aaslestad jobber intenst

— Streik er et kraftfullt og lovlig virkemiddel. Vi arbeider intenst for å finne en løsning gjennom meklingen, men om nødvendig er vi klare til å streike, sa leder i Forskerforbundet og forhandlingsleder Petter Aaslestad i Unio stat, til Unios nettside.

Fornøyd forhandlingsleder for Unio, Petter Aaslestad.

De fire sammenslutningene LO Stat, Unio, Akademikerne og YS varslet i forkant at de til sammen ville ta ut rundt 6.200 ansatte i streik fra torsdag morgen, dersom partene ikke kommer til enighet.

Mange av disse er ansatt ved universiteter og høgskoler. En eventuell streik ville ha kommet midt i eksamenstiden, og flere av universitetene og høgskolene meldte at eksamener kunne bli rammet.

OsloMet rammes hardt

OsloMet var blant de som ville bli rammet hardest hvis det ble streik. LO Stat, der Norsk tjenestemannslag (NTL) er størst, hadde varslet at 356 blir tatt ut der. I tillegg tar Unio ut 103, så i alt er det 459 som tas ut hvis det blir streik.

Det er Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) på OsloMet som blir rammet hardest. Her tar NTL ut 39, i tillegg til at Unio tar ut 95 på dette fakultetet.

— Jeg håper at staten tar til vettet og unngår en konflikt. Det ville være det beste for alle parter, særlig for de stakkars studentene som står midt oppe i eksamenstiden, sa hovedtillitsvalgt Erik Dahlgren i Forskerforbundet ved OsloMet, dagen før meklingsfristen gikk ut.

NTL ved OsloMet tar også ut 35 ansatte på Fakultet for samfunnsvitenskap, 21 på Fakultet for teknologi, kunst og design og og 21 på Fakultet for helsefag.

Dessuten skulle NTL ta ut 149 i fellesadministrasjonen ved OsloMet.

283 ved Universitetet i Oslo

Ved Universitetet i Oslo er det varslet at 283 ansatte kan bli tatt ut i streik fra og med torsdag 24. mai.

175 av disse er varslet tatt ut av LO Stat, der Norsk tjenestemannslag (NTL) er den største delen.

UiO opplyser at det er tatt ut ansatte ved fleste enheter, men at Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet og administrasjonen sentralt foreløpig er mest berørt.

— Vi vurderer fortløpende konsekvenser av en eventuell arbeidskonflikt og vil komme med mer informasjon dersom meklingen ikke fører frem. UiO tar sikte på at eksamensavviklingen så langt som mulig går som normalt og studentene skal møte til eksamen, så sant de ikke har fått annen beskjed. Utover det ønsker vi ikke å spekulere i andre sider ved en mulig konflikt nå, sier universitetsdiektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Det er nok allerede nå klart at en streik vil ramme en del eksamener, og selvfølgelig andre aktiviteter der de som blir tatt ut i streik er sentrale.

Cecilie Wilberg

Slutt på eksamen etter 28. mai

Ved NTNU vil om lag 330 ansatte bli tatt ut i streik, dersom meklingen ikke fører fram.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby sier at eksamensavviklingen vil gå som normalt til og med mandag 28. mai.

— Deretter vil det ikke bli avholdt skriftlige eksamener i Trondheim så lenge streiken varer. Eksamener i Gjøvik og Ålesund vil stort sett gå som planlagt. I tillegg til å ramme eksamensgjennomføringen vil en eventuell streik også ramme flere av våre interne tjenester, som for eksempel kommunikasjon, HR og virksomhetsstyring, sier hun.

41 i Innlandet

Ved Høgskolen i Innlandet er det varslet plassfratredelse for 41 personer, hovedsakelig ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk på studiested Hamar, opplyser kommunikasjonsdirektør Frode Skår.

— Det er rimelig å anta at en eventuell streik vil få konsekvenser for noe undervisning, men også gjennomføring av eksamen kan bli rammet som følge av at faglig tilsatte tas ut i streik. Inntil annen beskjed kommer skal studentene møte til planlagt aktivitet, opplyser Skår til Khrono.

49 i Agder

Ved Universitetet i Agder er 49 ansatte varslet tatt ut i streik fra og med torsdag 24. mai kl. 06:00.

Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen sier at har universitetet gode rutiner for å håndtere en streikesituasjon.

— Det ser i dag ut til at det vil ha begrensede konsekvenser for skriftlige eksamener, men noe mer omfattende for muntlig. Det vil bli gitt informasjon til studentene det angår, sier Pedersen.

— De ulike enhetene kartlegger nå mulige konsekvenser ved en eventuell streik. Ledelsen vil avholde jevnlige møter under en eventuell streik og fortløpende vurdere konsekvensene, sier han.

39 i Stavanger

Universitetet i Stavanger har fått varsel om at 39 personer vil bli tatt ut i streik fra dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen.

Kommunikasjonsdirektør Anne Selnes opplyser at en eventuell streik kan få flere konsekvenser.

— Ettersom enkelte vitenskapelig ansatte er tatt ut, kan eksamensavviklingen bli berørt, for eksempel ved at eksamen gjennomføres uten at faglærer er tilgjengelig. Sensur på gjennomførte eksamener kan også i noen tilfeller bli forsinket. Studentene skal møte til eksamen som planlagt, sier hun.

Veiledning / endelig sensur av enkelte master-/bachelor-oppgaver kan også bli berørt. Dette kan medføre forsinket sensur. Veiledning av PhD stipendiater kan bli berørt.

55 i Bergen

Ved Universitetet i Bergen (UIB) er det varslet at 55 vil bli tatt ut i en streik.

Oversikten over hvem som er tatt ut viser at administrasjonsavdelingene er hardest rammet. Blant annet er 9 i kommunikasjonsavdelingen på UiB tatt ut.

Det er også 11 ansatte i studieadministrativ avdeling, 9 i HR-avdelingen og 9 ved Hemil-senteret (senter for forskning på helsefremmende arbeid, barnevern, og kjønn og utvikling) og 5 ved universitetsdirektørens kontor.

Det arbeides nå med å kartlegge konsekvensene.

— Det er imidlertid nå klart at alle eksamener gjennomføres som planlagt, også dersom det blir streik, opplyser kommunikasjonsrådgiver Olaf Erlend Gundersen ved UiB.

75 ved UiT

Unio har varslet UiT Norges arktiske universitet om et uttak av 75 medlemmer ved en eventuell streik.

— Streiken vil, avhengig av varighet, påvirke både planlagt undervisning, eksamen og sensur ved berørte enheter. En eventuell streik vil også gi forsinkelser i administrativt arbeid og reduksjoner i tjenestetilbudet ved Universitetsbiblioteket, sier konstituert kommunikasjonsdirektør Hanne Karde.

LO Stat og Unio

LO Stat, der den største delen er medlemmer i NTL, har varslet streik for 4000 av sine medlemmer, av disse er 779 ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Her er de fleste som varsles tatt ut i Oslo; Kunnskapsdepartementet (75), OsloMet (356), Universitetet i Oslo (175) og NTNU (173).

I tillegg har Unio, der Forskerforbundet utgjør en stor andel, sagt at de tar ut 1100 ansatte, mange av dem ved ni universiteter og høgskoler.

(Foreløpige tall på hvor mange som er tatt ut ved hvert sted i parentes)

De ni universitetene og høgskolene er:

 • Universitetet i Agder (49)
 • Høgskolen i Innlandet (41)
 • OsloMet (i alt 459, Unio og LO)
 • Universitetet i Oslo ( ialt 283, Unio og LO)
 • Universitetet i Stavanger (39)
 • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (75)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU (i alt 330, Unio og LO)
 • Høgskulen på Vestlandet (ikke klart)
 • Universitetet i Bergen (55)
Fakta

Mulig streik

Det er tatt ut 1100 i streik av Unio i første runde:

 • Universitetet i Agder
 • Høgskolen i Innlandet OsloMet – storbyuniversitetet
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • UiT- Norges arktiske universitet
 • NTNU
 • Høgskulen på Vestlandet (Bergen)
 • Universitetet i Bergen Kilde: Unio

I tillegg har LO Stat tatt ut 779 ansatte i universitets- og høgskolesektoren.

Et flertall av de LO har tatt ut i UH-sektoren befinner seg i Oslo;

 • Kunnskaps-departementet (75)
 • OsloMet (356)
 • Universitetet i Oslo (175)
 • NTNU (173)
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS