Diirektoratet for IKT i høyere utdanning har inngått en rammeavtale på 7 millioner kroner med eventselskapet til Jan-Fredrik Karlsen, som skal arrangere to konferanser for dem i året. Foto: All-In

Unit hyrer inn selskapet til tidligere «Idol»-dommer for å lage konferanser

Event-anbud. Direktoratet trenger bistand til å arrangere konferanser. Derfor kjøper de hjelp fra selskapet All-In, med Jan-Fredrik Karlsen og Petter Stordalen på eiersiden. Avtalen har en ramme på 7 millioner kroner.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Unit, direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, arrangerer med jevne mellomrom konferanser og seminarer for ansatte ved universiteter, høgskoler og andre forskningsaktører. Eksempler er Bibsys-konferansen og Digitaliseringskonferansen for høyere utdaninng og forskning.

Nå legger Unit flere millioner kroner på bordet for å få hjelp til å arrangere de største konferansene med flest påmeldte.

Vi skal ikke gjøre mange flere eventer enn før.

Åshild Berg-Tesdal

Det er selskapet til tidligere dommer i talentprogrammet Idol, Jan Fredrik Karlsen, All-In AS, som har fått oppdraget for de kommende to årene, med en mulig forlengelse på inntil tre år.

Avtalen for den eksterne eventhjelpen har en verdi på inntil sju millioner kroner. Det forutsetter imidlertid at Uninett AS, selskapet som leverer IT-infrastruktur til sektoren, også benytter seg av avtalen fullt ut. Unit opplyser at det ikke er sannsynlig at den totale summen for arrangementshjelpen når sju millioner kroner.

Ifølge kontraktstildelingen som ble lagt ut på den offentlige anbudsportalen Doffin i fjor høst, kan avtalen innebære bistand innenfor følgende områder.- Prosjektledelse, deltakerhåndtering, oppfølging av foredragsholdere og evaluering av konferansen. Graden av bistand vil kunne variere fra arrangement til arrangement. I noen tilfeller vil oppdragsgiver selv utføre flere av disse tjenestene, heter det i oppdragsnotatet.

Stordalen med på laget

Når Khrono tar kontakt med Jan Fredrik Karlsen henviser han videre til daglig leder Jens Nesse, som svarer på vegne av selskapet.

— All-In er stolte over å ha fått en avtale med Unit, og ser fram til et spennende samarbeid med dem framover. For oss betyr det selvsagt mye å bli valgt. Unit er en spennende kunde å jobbe med, med et bredt faglig spekter og et solid faglig nivå på konferansene sine, skriver Nesse i en e-post.

Karlsen eier 30 prosent av selskapet, like mye som sin kollega Jens Nesse. Styreleder i selskapet er Petter Stordalen. Stordalens selskap Strawberry Equities AS eier 25 prosent av All-In. All-in omsatte i fjor for over 87 millioner kroner — bare ett år etter oppstarten.

Petter Stordalen under et foredrag på NHH tidligere i år. Foto: Tor Farstad

Første Unit-avtale med en profesjonell arrangør

Arrangementene i regi av Unit er i all hovedsak rettet mot ansatte i universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter og samarbeidspartnere. Avtalen med All-In er den første rammeavtalen Unit inngår med en såkalt PCO, en «professional conference organiser», etter at flere institusjoner ble innlemmet i Unit i 2018.

Ifølge Åshild Berg-Tesdal, kommunikasjonssjef i Unit, har det vært vanlig å bruke ekstern hjelp til arrangementer tidligere.

— Vi skal ikke ha mange flere arrangementer enn før. Det er for Units del snakk om to store årlige konferanser, Bibsys-konferansen og Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning. I enhetene som i 2018 ble slått sammen til Unit hadde man også ekstern bistand, for eksempel med profesjonelle arrangører som Atlantic Mice og NTNU Videre, sier Berg-Tesdal til Khrono.

Hensikten er ifølge Berg-Tesdal å ha profesjonelle og gode arrangementer, og å håndtere dem mer effektivt enn ved å gjøre det selv.

Fakta

Direktoratet Unit

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ble opprettet 1. januar 2018, etter en sammenslåing av Bibsys, Ceres og deler av Uninett.

Samfunnsoppdraget er «å være en nytenkende pådriver for digitalisering. Vi skal utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap.»

Unit omsetter for 520 millioner kroner årlig, og forvalter avtaler for rundt 750 millioner.

De betjener over 220 virksomheter innen forskning, utdanning og formidling, og leverer rundt 45 tjenester og systemer til disse.

Unit har ca 200 ansatte og hovedkontoret ligger i Teknobyen i Trondheim, med avdelingskontor i Oslo.

Unit har også satt ned et eget digitaliseringsstyre som består av 18 toppledere fra ulike institusjoner i kunnskapssektoren

Direktør: Roar Olsen (bildet øverst).

Kilde: Unit

— I tillegg til å arrangere de to store konferansene våre, vil vi også bruke All-In til for eksempel å håndtere påmelding og betaling ved enkelte arrangementer.

Les også: Enighet om tilgang til 1500 tidsskrifter. Unit inngår avtale med forlaget Wiley.

Selskapet ønsker større bredde

Nesse i All-In forklarer at selskapet søkte på anbudet for å få større bredde i porteføljen sin.

— For våre ansatte ligger noe av utviklingen til hver enkelt i å få jobbe med nytt innhold,nye problemstillinger og nye tema hele tiden. Gjennom dette øker også vår kunnskap og innsikt. For ansatte som har jobbet med konferanser i alt fra 5-20 år sier det seg selv at å nå få jobbe ved siden av Unit fremover er veldig stas, skriver Nesse.

På spørsmål om ansatte i kunnskapssektoren vil oppleve store forandringer som følge av den nye avtalen, svarer Nesse følgende:

— Vår spisskompetanse er planlegging og gjennomføring av arrangementer, og gjennom vårt samarbeid med Unit søker vi jo jo å effektivisere og forenkle disse prosessene for kunden i størst mulig grad. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, men det vil alltid være opp til kunden å selv velge hvilke av disse tjenestene de vil benytte seg av.

Gjedremutvalgets forslag

Unit har hovedkontor i Trondheim og ble til gjennom en sammenslåingen mellom CERES, BIBSYS og deler av Uninett i 2018. Daværende kunnskapsminster Torbjørn Røe Isaksen gjennomførte omorganiseringen, etter at Gjedremutvalget hadde levert sin rapport Kunnskapssektoren sett utenfra. Utvalgets mandat, ledet av den tidligere sentralbanksjefen, var en gjennomgang av den sentrale utdannings- og forskningsadministrasjonen for å foreslå effektiviseringer.

— Ved å samle disse virksomhetene i én, vil vi samle like og likeartede oppgaver innen fellestjenester og IKT i sektoren. Da vil de kunne løse oppgavene mer effektivt, og vi samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler i en virksomhet, sa Røe Isaksen i en pressemelding den gangen.

Powered by Labrador CMS