null Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Nye forskrifter og tilsyn mot Nord universitet

Torsdag kom regjeringens forslag til forskrifter med krav til universitetene. Samtidig oppretter NOKUT tilsynsak mot det som skal bli Nord universitet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen foreslår å skjerpe kravene til høgskoler som ønsker å bli vitenskapelig høgskole eller universitet. I tillegg skjerpes kravene for å kunne opprette master- eller doktorgradsstudier.

— Jeg er positiv til at høgskoler kan bli universitet eller vitenskapelig høgskole når det er begrunnet i faglige ambisjoner og mål om høyere kvalitet. Nå sender vi forslag til skjerpede krav på høring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding fra departementet.

De nye kravene

Regjeringen foreslår følgende nye krav:

  • Institusjonene må kunne tilby doktorgradsstudier i fire fag alene for å kunne bli universitet. Dette er en videreføring av gjeldende krav.
  • Doktorgradene skal være godt dekkende for institusjonens faglige profil
  • For å bli akkreditert som vitenskapelig høgskole eller universitet må institusjonene dokumentere at de allerede oppfyller kravet om minimum 15 doktorgradsstudenter per program over tid.
  • Institusjonene må dokumentere at minimum to av doktorgradsprogrammene gjennomsnittlig uteksaminerer minimum fem kandidater per år over en treårsperiode. Ved akkreditering som vitenskapelig høgskole må det dokumenteres at minimum fem kandidater uteksamineres årlig i løpet av en treårsperiode.
  • Doktorgradsstudiet ved en vitenskapelig høgskole skal dekke den faglige profilen.

Se også:

To av tre fusjoner er ok

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) setter i gang en tilsynsprosess med det kommende Nord universitet, som fra 1. januar 2016 vil omfatte Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

1. januar 2016 vil tre universiteter fusjonere med ulike høgskoler. NOKUT har gjennomgått tallmaterialet om disse fusjonene knyttet til omfang og nivå på forskningen og forskerutdanningen.

I en pressemelding beskriver NOKUT at to av disse tre fusjonene lener seg på veletablerte, brede universiteter som fusjonerer med mindre høyskoler.

Det gjelder nye NTNU og nye UiT– Norges arktiske universitet.

Tilsynsak mot Nord universitet

For fusjonen mellom Universitetet i Nordland og høgskolene i Nesna og Nord-Trøndelag er situasjonen annerledes. Her skjer fusjonen ut fra et av Norges nyeste og minste universiteter, samtidig som de to høgskolene som inngår i fusjonen i dette tilfellet er like store som universitetet. Dette krever ekstra oppmerksomhet, beskriver NOKUT.

— Vår kartlegging gir indikasjoner på at det nye fusjonerte Nord universitet vil ha utfordringer med å være på nivå med sammenliknbare universiteter innenfor disse områdene, sier NOKUTs direktør Terje Mørland (bildet over), og legger til:

— Forskerutdanning, stillingskompetanse og vitenskapelig produksjon er områder som i særlig grad skiller universitetene fra høgskolene. Vi vil derfor allerede nå opprette en dialog med de tre institusjonene som skal fusjonere 1. januar. Samtidig som vi utvider kartleggingen vår, vil vi etterspørre om det foreligger klare og realistiske planer ved det nye universitetet for å styrke disse områdene.

Glad for faglig partnerskap

Pål Pedersen er rektor Universitet i Nordland (UiN) fram til 1. januar 2016. Da tar Bjørn Olsen over som rektor for det nye Nord universitet.

— Vi har selv stort fokus på de tre områdene NOKUT trekker opp, sier Pedersen til Khrono.

— Vi ser det som positivt at NOKUT på denne måten ønsker å være en faglig partner i det utviklingsarbeidet som må skje når UiN og de to høgskolene Nesna og Nord-Trøndelag blir endel av universitetet, legger han til.

Pedersen trekker fram at fellesstyret for UiN og Nesna og styret i Nord-Trøndelag for ikke så lenge siden behandlet et felles innspill til prosess for statsbudsjetter 2017 og tiltak utenfor rammen.

Les også: Ber om en milliard ekstra over tre år til Nord universitet

— I dette dokumentet trekker vi jo opp mange av de samme utfordringene som NOKUT vil se nærmere på. Et slik samspill vil være positivt for institusjonen, mener Pedersen.

Ikke revidering

NOKUT poengterer i pressemeldingen at selv om målet med dagens struktur og fusjonsprosesser er økt kvalitet, er det imidlertid ikke alltid automatikk i at en fusjon samlet sett bidrar til bedre kvalitet.

NOKUT følger derfor nøye med på de institusjonene innen høyere utdanning som har fusjonert og som har tenkt å fusjonere, sier Mørland.

NOKUT er foreløpig i en innledende fase av en tilsynsprosess.

NOKUT har ikke besluttet å igangsette revidering av universitetsakkrediteringen til Nord universitet. En slik revidering vil eventuelt kunne bli igangsatt av NOKUT på et senere tidspunkt, heter det i pressemelding.

Innen 2018 for dagens universitet

Forskriftene som innebærer nye krav til universiteter blir nå sendt ut på høring. 

— Når de nye kriteriene er fastsatt, vil vi legge til rette for effektive og smidige søknadsprosesser for høgskoler som vil bli universitet eller vitenskapelig høgskole, samtidig som faglige hensyn ivaretas, sier Røe Isaksen, i departementets pressemelding.

Dagens universiteter og vitenskapelige høgskoler må også oppfylle de nye kravene innen utløpet av 2018.

Nye doktor- og masterkrav

Regjeringen foreslår i tillegg å øke kravene for å kunne opprette master- eller doktorgradsstudier.

— Målet er å unngå at master- og doktorgradsprogrammer blir for smale og sikre at fagmiljøene har tilstrekkelig forskningstyngde og kvalitet, sier Røe Isaksen.

Regjeringen foreslår følgende nye krav:

  • Større faglig bredde i master- og doktorgradsstudier enn det som har vært godkjent på grunnlag av dagens kriterier.
  • Master- og doktorgradsstudier kan kun opprettes i fagmiljøer som allerede er faglig sterke.
  • Studiene skal være basert på oppdatert forskning.
  • Kompetansen i fagmiljøet bør speile bredden av fag som studentene skal undervises i.

Disse kravene vil også gjelde for alle etablerte master- og doktorgradsstudier. De må fylle kravene innen utgangen av 2018.

Regjeringen foreslår dessuten å tydeliggjøre det ansvaret Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har for å føre tilsyn med kvaliteten ved utdanningstilbudet til universitetene og høgskolene. Målet er å styrke NOKUTs bidrag til kvalitetsheving i universitets- og høgskolesektoren.

I underkant i Nordland

Universitetet i Nordland (UiN) ligger på grensen av det de nye kravene fra Storting og regjering innebærer. I 2014 hadde de 20 disputaser, men hittil i 2015 har de bare hatt 12, og de når ikke målet på 20. UiN har per i dag også bare ett doktorgradsprogram som tilfredsstiller kravet om 5 årlige disputaser siste tre år på rad. 

(Ny rektor ved Nord universitet, Bjørn Olsen,  har en jobb å gjøre for å holde universitetet innenfor nye og strengere krav. Foto: UiN)

Høgskolene i Nesna og Nord-Trøndelag har ikke egne doktorgradsprogrammer, men bidrar med 30,6 stipendiater knyttet til programmer på andre institusjoner til det nye Nord universitet.

Begge de to nye universitetene Agder og Stavanger ser ut til å klare de nye kravene med grei margin, både målt på kort og lang sikt, det er UiN som ligger dårligst an av de yngste universitetene. 

Disputaser egne doktorprogram

2012201320141. halvår 2015
HiOA5545 (12*)
Sør-Øst Norge6611
Nord universitet151920
UiAgder181827
Profesjon vest**--0

0

(Merknader i tabell: * Anslag for 2015. **Profesjon vest: Stord/Haugesund, Sogn og Fjordane, Bergen, har ett doktorgradsprogram på Høgskolen i Bergen oppretta i 2014. )

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS