Danmark

Universitet herjes av kjøtt­skandale. Styret slår ring om rektor etter lovbrudd

Det stormer fortsatt rundt Aarhus Universitet etter avsløringer av hvordan lobbykrefter fikk være med på å skrive forskningsrapport.

Rektor Brian Bech Nielsen er i hardt vær etter en forskningsskandalesak ved Aarhus Universitet.
Publisert

Brussel (Khrono): Ulovlig avslag på søknader om innsyn. Forsøk på å dekke over skandalerapport. En rektor som mørklegger sin egen rolle.

Dette er blant ingrediensene i en skandalesak som herjer Aarhus Universitet i Danmark.

Det har stormet så kraftig rundt universitetet at rektor Brian Bech Nielsen forrige uke ga styreleder Connie Hedegaard beskjed om at han var villig til å trekke seg.

Styret slår ring om rektor

Nielsen fortalte i en pressemelding at han tilbake i oktober 2019 var med på å fatte et lovstridig vedtak om å holde tilbake dokumenter.

— Jeg ser det som avgjørende at det står respekt rundt Aarhus Universitet og rektoren, sa rektoren.

Der kunne kanskje stormen ha lagt seg for Nielsens del. Men rektoren gikk ikke av. I samme pressemelding gjør styret det klart at de har full tillit til Nielsen. De har ingen grunn til å tro at han visste det var lovstridig, heter det. Også rektoren fastholder at han «ikke var kjent med at beslutningen var lovstridig».

— Derfor rokker ikke saken ved vår tillit til rektor og den klare retningen har satt for AU. Tvert imot gjenstår det et viktig arbeid med å endre kulturen på AU, så det ikke er den slags møkkasaker men AUs positive bidrag til det danske samfunnet, som står i fokus, sier Hedegaard, gjengitt av Science Report.

Tilliten har «gjort stort inntrykk», svarer Nielsen i samme pressemelding og forteller at han vil fortsette.

Noen dager senere skriver avisa Information at spørsmålene i saken hoper seg opp, men at både Nielsen og universitetet avviser å la seg intervjue.

Rektoren «mørklegger sin rolle i skandalesak», slår avisa fast.

Fikk også endret bilde og tittel

Information beskriver saken som «en av de største danske vitenskapelige skandaler i nyere tid».

Det var den danske avisa som i 2019 rullet opp det som skulle bli kjent som oksekjøttskandalen. I sentrum står en rapport fra forskere ved Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) ved universitetet i Aarhus. Rapporten beskrev klimabelastningen fra storfekjøtt.

Et høyaktuelt spørsmål. Problemet for Aarhus Universitet var at avisa nå kunne avdekke samrøre mellom forskerne, slakterigiganten Danish Crown og interesseorganisasjonen Landbrug & Fødevarer.

I en serie artikler kunne de vise hvordan lobbykreftene fra matvareindustrien hadde satt sitt tydelige stempel på det som ble presentert som uavhengig forskning.

Det ble avdekket hvordan de hadde skrevet forord, innledning og et avsnitt i rapporten og påvirket pressemeldingen universitetet sendte ut om rapporten.

Til og med omslaget på den ferdige rapporten påvirket de. I en større gjennomgang av saken beskriver Information hvordan Danis Crown og Landbrug & Fødevarer, som forøvrig hadde bestilt og skaffet finansiering til rapporten, blant annet ble tatt med på råd om hvilket bilde som skulle brukes på omslaget. Det var vanskelig å få rått kjøtt til å se pent ut, Danis Crown foreslo derfor bilde av en hamburger. Og de fikk ønsket oppfylt. Slakterigiganten fikk også endret navnet på rapporten.

Noen måtte gå fra stillingene sine

Rektor Bech Nielsen var klar da saken først ble rullet opp høsten 2019.

— Det er ingen grunn til å være stolt av denne saken, slo han fast på dansk tv.

Rapporten ble trukket tilbake. Rektoren slo fast at det ikke ga mening å snakke om uavhengighet.

I en melding fra universitetet ble det utdypet.

— Forskningen skal være uavhengig av særinteresser og det må ikke kunne stilles tvil om uavhengigheten. Ledelsen ved Aarhus Universitet beklager derfor dypt forløpet rundt rapporten, het det fra rektoren.

Instituttlederen ved Institutt for Agroøkologi forlot universitetet. Det gjorde også institusjonens sjefjsurist.

Nektet for å ha holdt tilbake, så kom avsløring

Fra Københavns Universitet slo Heine Andersen, som er professor emeritus i vitenskapsteori, fast at saken var sterkt kompromitterende for de ansvarlige på Aarhus Universitet.

Ikke nok med det.

— Det svekker omdømmet for universiteter i det hele tatt at slikt kan skje. Dette er virkelig en stygg sak, mente Andersen.

Bare få uker etter at han slo fast at det ikke var grunn til å være stolt over saken, var rektoren med på vedtaket om å holde tilbake avslørende informasjon i saken, i strid med loven. Information hadde bedt om innsyn i en rekke dokumenter, men det var først like etter at universitetet hadde offentliggjort sin egen undersøkelse i saken, at de faktisk fikk innsyn.

Avisa skriver at universitetet har avvist å ha halt ut innsyn, men nå avdekkes det altså at det i slutten av september ble fattet vedtak om å vente med å svare på innsynsbegjæringen til «etter rapportgjennomgang og evt. pressemelding», som det heter.

Refses også fra ministeren

Universitetet skal også ha gitt en falsk forklaring til tilsynsmyndighetene, som konkluderte med at universitetet hadde handlet «særdeles kritikkverdig». Rektoren slo fast at kritikken var «helt berettiget».

Også utdannings- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen refset universitetet. Hun så med alvor på den harde kritikken fra tilsynsmyndighetene.

— Min klare forventning er at Aarhus Universitet ikke lar dette gjenta seg, sier hun.

Powered by Labrador CMS