HiOA bør hete Oslo byuniversitet

Førstelektor Jan Storø foreslår Oslo byuniversitet - på engelsk Oslo City University, som navn på dagens Høgskolen i Oslo og Akershus den dagen de får universitetsstatus.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For tiden pågår et arbeid for å finne navnet på det universitetet vi kanskje kommer til å bli.

Jeg har et forslag: Oslo byuniversitet (evt. Byuniversitet i Oslo) – med den engelskspråklige versjonen Oslo City University (evt. City University Oslo).

Dette forslaget har tre elementer: type institusjon, geografisk lokalisering og presisering av at det ligger i byen, endog i sentrum av byen. Navnet er enkelt, det er lett å huske – og det er tilstrekkelig ulikt fra det andre universitetet i hovedstaden til å unngå forvekslinger. Jeg er en sterk tilhenger av et navn som sier hvor i verden vi holder til. Dette skaper gjenkjennelse i andre land (men også i Norge, selvfølgelig). Folk vet hvor Oslo ligger. Oslo er i seg selv et bra ”merkevarenavn”. Et navn med Oslo tydelig innplassert gir også automatisk en forbindelse til Norge. Ved Oslo-navnet sier vi altså implisitt at vi holder til i Norge. Vi får land-tilknytningen helt gratis på kjøpet.

Og tiden er kommet for å la det doble navnet Oslo og Akershus fare. Det er altfor komplisert for andre. Allerede i dag merker vi at mange sliter med å huske hele navnet, ikke minst folk fra andre språkområder. Akershus sin deltakelse i den fusjonerte institusjonen er likevel tydelig, uten at denne skal snakkes fram hver gangen navnet på institusjonen nevnes. Vi er jo ellers inne i en tid da de langsiktige by- og regionsplanleggerne snakker mye om å se hele den sentrale Østlandsregionen under ett. I en slik planlegging kan det meget godt hende at det Akershus vi kjenner i dag vil se helt annerledes ut om få år. Men Oslo vil bestå, enten med nåværende grenser, eller med et større areal.

Så er det spørsmålet om forkortelser og domenenavn. Dette er en viktig side ved valget av institusjonsnavn. Forslaget ville kunne få følgende forkortelser:

Tiden er kommet for å la det doble navnet Oslo og Akershus fare.

Jan Storø

OBU - Oslo byuniversitet,  evt. BUO – Byuniversitetet i Oslo (BiO er en mindre heldig forkortelse)

Og hvis det skulle lages forkortelser på engelsk:

OCU – Oslo City University, evt. CUO - City University Oslo

Ved valg av forkortelser dukker det straks opp noen problemer. Enkelte andre bruker allerede OBU-forkortelsen.

I Norge er det Opplæringskontoret for Bygghåndverksfagene i Buskerud som bruker den, og de har også domenet obu.no. Skulle vi velge denne veien å gå, måtte vi kanskje forhandle?

Det alternative navnet Byuniversitetet i Oslo ville kunne gitt forkortelsen BiO. Denne er problematisk av andre grunner. Den peker mot et fagområde som springer ut fra biologien.

Derfor framstår BUO som et bedre alternativ. Dersom forkortelsen BUO skulle bli valgt, er det færre problemer med kollisjoner. Utrolig nok har disse tre bokstavene – satt sammen på denne måten - få andre tydelige interessenter vi kunne komme i konflikt med. I følge tagalonglang.com, betyr buo: complete, entire, whole, perfect, all – på filippinsk. Og slike assosiasjoner ville vi vel kunne leve med dersom de skulle bli nevnt.

Det nye universitetet må også sikre seg et godt domenenavn. Aller best er det om det markerer forkortelsen, slik som i dag (HIOA). Og det bør slutte på .no. Ut fra mitt forslag kunne man for så vidt tenke seg bo.no, et domene som er ledig. Men ”bo” er et ord i seg selv, og en slik adresse ville kunne lede tankene mot et firma eller en organisasjon som driver med boliger. Domenenavnet ob.no er kanskje heller ikke så velvalgt….. Dessuten er det opptatt.

Men la oss gå tilbake til BUO. Domenenvanet buo.no er rett nok opptatt, men er ikke i bruk. Det er kjøpt opp av et svensk firma som handler med domenenavn.

Ett annet alternativ man kunne seg, og som har vært diskutert, er å bruke ordet metropolitan. Dette høres fint ut på engelsk, men er mindre gangbart på norsk; metropol, storby eller hovedstad er rimelige oversettelser. Med tanke på at universitetet (og byen) ikke utmerker seg ved sin størrelse i et internasjonalt bilde, bør vi ikke velge dette. Dessuten er det mer tungvint rent språklig på norsk, enn det forslaget jeg nevner i overskriften.

 

Enkelte har tatt til orde for kriteriet faglig profil. Jeg tror ikke det er et godt valg. Vi har, og ønsker å ha en bred portefølje. La oss ikke innsnevre mulige scenarier for en slik bredde allerede nå. Og uansett hvilket ord en velger innenfor et slikt kriterium, for eksempel profesjon, vil det være noen utdanninger og forskningsområder vi allerede har som ville falle utenfor, og kanskje føle mindre tilknytning til navnet.

 

Jeg vil altså slå et slag for det enkle, og for geografisk beliggenhet som det nye universitetets profileringsmarkør.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS