Kanskje vil det stå Tigerstadens universitet eller Kong Haakon 7. universitet her ved inngangen til Høgskolen i Oslo og Akershus på Kjeller i framtiden, eventuelt et av de andre over 80 forslagene som er kommet inn som nytt navn. Foto: Skjalg B Vold

HiOA har 80 nye navn på lista

Over 80 forslag er hittil kommet på bordet som mulige navn på Høgskolen i Oslo og Akershus som universitet, men det haster ikke lenger å bestemme seg.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor Curt Rice har måttet innse at det tar litt lengre tid å bli universitet enn han håpet på. Det betyr også at et forslag til nytt navn ikke trenger å legges fram for høgskolestyret på marsmøtet, slik Rice tidligere har sagt.

Les også: Universitetssøknaden blir ikke sendt før til høsten

Nå har Rice (bildet under) besluttet å utsette navnesaken også. I stedet for at høgskolestyret får forslaget til universitetsnavn til behandling på møtet 9. mars, er saken utsatt til nærmere sommeren. I en melding på høgskolens internsider sier Rice at den endrede prosessen for søknadsdokumentet gir mulighet for en bredere testing eksternt og bedre forankring internt av et nytt navn for HiOA.

— Arbeidet med universitetsnavn er en omfattende prosess med stort og godt engasjement. Når det nå er besluttet at vi ikke sender den endelige søknaden i mars, har vi mulighet til å engasjere flere og teste enda mer. Målet er at vi kommer fram til navn før sommeren, sier han.

Målet er å ende opp med det navnet som kan bidra til å gi universitetet den profil og posisjon vi ønsker, og som har størst mulig appell både internt og eksternt.

Curt Rice

På navneforumet som høgskoleledelsen har etablert for å jobbe med navneforslag, ble det på siste møte presentert en lang liste med rundt 80 navn, mange av dem riktignok ganske like.

Mange av navnene er forslag som tidligere har vært presentert i Khrono. 

Les også: 

Navneforslagene er fordelt på flere kategorier, der den største er navn som på en eller annen måte inneholder Oslo eller region, for eksempel Oslo byuniversitet, Oslofjorduniversitetet, Nye Oslo Universitet, Sentrumsuniversitetet eller St. Halvard Universitet. Nesten 30 av forslagene er i denne kategorien.

Noen av forslagstillerne er opptatt av å få fram storbyregionen, og foreslår Oslo Metropolitan University, Norwegian Metropolitan University eller Oslo and Akershus Metropolitan University.

Den nest største kategorien er navn som på en eller annen måtte inneholder ordet profesjon, for eksempel Norges profesjonsuniversitet, Aker profesjonsuniversitet, Oslo profesjonsuniversitet, Det nordiske profesjonsuniversitetet eller Skandinavias profesjonsuniversitet.

Waitz eller Gerhardsen

En annen stor gruppe navn inneholder personnavn, for eksempel Grete Waitz Universitet, Einar Gerhardsen Universitet, Munch Universitet, Sigrid Undset, Brundtland Universitet,  Nansen-universitetet eller Kong Haakon 7. Universitet.

Så er det en gruppe navn som går på velferd/arbeidsliv, for eksempel  Norges velferdsuniversitet eller UST - Universitetet for samfunn og teknologi.

Det kongelige universitet,  Karl Fredriks universitet, Samtidsuniversitetet og Fram universitet er også foreslått.

Bisletbekken (Bislet Brook University) er også et forslag, etter bekken som renner gjennom campus i Pilestredet, eller Frydenlund etter bryggeriet som lå der.

Kan puste mer

Alle navneforslagene ble lagt fram på et møte i navneforumet sist fredag. Forumet består av representanter fra de ulike enhetene på høgskolen samt studentrepresentanter, og er opprettet for å forankre navneprosessen i de ulike miljøene. Forslagene er kommet inn enten via Khrono, via en workshop med kommunikasjonsrådgivere fra fakulteter og sentre, eller direkte via epost.

Seksjonsleder Julie Backer i Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon sa på møtet at navneprosessen skal fortsette som planlagt, selv om selve universitetssøknaden er utsatt til høsten og det ikke haster like mye med å finne et navn som kan foreslås overfor styret.

— Vi kan puste litt lenger ned i magen nå, og ser p.t. for oss at styret kan få seg forelagt et navneforslag før sommeren, sa hun på møtet. Der ble tilbakemeldingene som medlemmene i forumet har fått i sine miljøer presentert.

Kriterier for navnevalg

Tilbakemeldingene så langt viser at navn knyttet til samfunnsoppdrag og faglig innhold oppfattes som relevant, men vanskelig å formulere på en måte som ikke er omstridt og favner om hele institusjonen. 

Navn knyttet til sted oppfattes også som relevant og mange har uttrykt at Oslo gir drakraft, men det fremheves ikke som det viktigste og rangeres av flere lavt. 

(På bakgrunn av innspillene som er kommet inn, tolker HiOA det som om sted og samfunnsrelevans skal legges til grunn for kriteriene for nytt navn. HiOA som rød sirkel i bildet)

Et ønske om å differensiere seg fra de «gamle» institusjonene og at navnet måtte være enkelt, fungere 
internasjonalt (på engelsk) kom også fram i tilbakemeldingene til forumet, og at det var en fordel av navnet har en god forkortelse som er lett å uttale og ikke har uheldige assosiasjoner.

Skal lage shortlist

Til neste møte i forumet, som er 4. februar, har deltakerne fått i oppgave å komme fram til hvilket navn de mener fungerer best, etter å ha diskutert det opp mot kriteriene som er bestemt for navnevalget og den posisjonen man ønsker at HiOA som universitet skal ha.

På dette møtet, 4. februar, skal det lages en «shortlist» med navn, som så skal testes mot ulike grupper. Blant annet skal navnene testes på en såkalt kvalitativ fokusgruppe bestående av personer i alderen 17-25 år.  Det skal også foretas en nasjonal test i et representativt utvalg i befolkningen, samt en test mot internasjonale respondenter og mot arbeidsgivere.

— Målet er å ende opp med det navnet som kan bidra til å gi universitetet den profil og posisjon vi ønsker, og som har størst mulig appell både internt og eksternt, sier Rice på HiOAs internsider.

 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS