gjenåpning

Universiteter og høgskoler er glade for å kunne åpne opp

Universiteter og høgskoler landet rundt er glade for at de nå kan gi slipp på enmeteren og ønske studenter og ansatte velkommen til en nesten normal hverdag på campus.

Studiestart i Trondheim, da Gunnar Bovim var rektor og ingen kjente til den kommende pandemien. Universiteter og høgskoler er glad for at de kan normalisere hverdagen på alle stduiesteder.
Publisert Oppdatert

(Saken blir oppdatert)

I en melding til sine ansatte og studenter skriver Universitetet i Bergen (UiB) at de vil så fort som praktisk mulig fjerne alle merkinger og sperringer knyttet til enmetersregelen.

— Det vil også bli foretatt endringer i bookingsystemet for lesesaler og biblioteksarealer som øker kapasiteten til normalt nivå. Smittevernvakter avvikles umiddelbart, men de vaktene som er booket i neste uke bistå i arbeidet med å klargjøre til normal hverdag. UiB trekker fram at følgende punkt er relevant for aktivitet på campus ved UiB:

  • Enmetersregel gjelder ikke lenger
  • Alle begrensinger på arrangement og sammenkomster er opphevet

Fra klokken 16 lørdag 25. september

Det var fredag 24. september at Erna Solberg kunne stadfeste at Norge skal gjenåpnes, nesten 100 prosent fra klokken 16.00 lørdag 25. september.

På universiteter og høgskoler er de svært glade for at de nå kan slippe studenter og ansatte til, og invitere til nesten normale campus-hverdager.

— Vi ønsker alle studenter og ansatte velkommen tilbake til campus ved Universitetet i Oslo, sier Svein Stølen.

Lesesalene kan nå fylles opp og reservasjonssystemet opprettholdes inntil videre.

— Vi har fått positive tilbakemeldinger på at studentene liker forutsigbarheten med å reservere og da opprettholder vi det, sier Stølen.

På UiOs nettsider opplyser han om at det fremdeles blir en blanding av fysisk og digital undervisning, men at fakultetene i så stor grad som mulig legger til rette for fysiske undervisningstilbud.

Restriksjonene for idrett, arrangementer, frivillighet, puber og kjellere opphører også fra lørdag 25. september kl.16.

— Vi gleder oss over at studentfrivilligheten endelig kan få lov å blomstre med full kapasitet. Det er viktig for studentene, sier Stølen, ifølge uio.no.

Svært glade lengst nord

— Vi er svært glade på vegne av alle studentene våre at vi nå ser ut til å gå imot en mer normal hverdag, med færre begrensninger, skriver Kjersti Dahle ved UiT Norges arktiske universitet til Khrono.

Hun legger til at da enmeteren i undervisningssituasjoner ble opphevet tidligere i semesteret, ble det allerede da åpnet opp så mye som de praktisk fikk til.

— Utfordringene her er at undervisningsplanen legges tidlig, og det måtte tas hensyn til romstørrelse og smittevern i planleggingen. Jeg vil anta at der det er vanskeligst å gå fra digital til fysisk undervisning er forelesninger for de store kullene, da vi rett og slett ikke vil ha ledige rom på kort varsel. Disse studentene blir imidlertid ivaretatt av sine respektive studieprogram med at de skal ha tilbud om annen fysisk undervisning ukentlig, da i mindre seminargrupper, skriver Dahle.

Hun legger til:

— Vi jobber imidlertid nå med å få en oversikt over hvor mye av undervisningen som går, og vil kunne gjennomføres fysisk nå i høst. På mandag skal vi ha møte med alle undervisningsplanleggerne ute på enhetene våre på mandag. Vi vil da få bedre oversikt, og jeg kan komme tilbake til deg med mere konkret informasjon om dette.

— Vil ikke merke så mye

Høgskolen i Østfold skriver at for deres studenter vil det være lite endring etter forrige runde. Meteren er allerede opphevet, og studentene er mer og mer tilbake til ordinær undervisning.

— For våre ansatte betyr dette tilbake til den situasjonen som var før pandemien. Det vil være mer fleksibelt arbeidssted, men dette skyldes ikke bare pandemi, men også en nylig faglig omorganisering, som gjør at ansatte må jobbe på tvers av campus. Også for eksterne brukere/gjester, betyr dette at vi er tilbake til situasjonen som før pandemien, skriver Høgskolen i Østfold til Khrono.

— I hvilken grad har dere lagt til rette for at mest mulig av den ellers vanlige fysiske undervisningen kan tas opp igjen i dette semesteret?

— Vi har lagt til rette for at undervisningen i størst mulig grad gjennomføres som fysisk undervisning dette semesteret. Det vil si på samme måte som det er beskrevet i studieplanene. Det tar derimot noe tid før alt er tilbake som normalt. Men de fleste studentene skal allerede ha tilbud om fysisk undervisning på campus hver uke. Vi legger også opp til at hoveddelen av eksamenene skal gjennomføres på campus.

— Hvordan ivaretar dere studenter som må ha en betydelig andel digital undervisning fortsatt i dette semesteret?

— Det er ikke lagt opp til hybrid undervisning for all undervisning. Om et emne er planlagt gjennomført som fysisk undervisning på campus, vil faglærer og den studenten som av ulike grunner ikke kan møte opp (syk/smittet osv), ha dialog om hva de har gått glipp av, og bistå studenten i å tilegne seg denne kunnskapen, svarer høgskolen, og legger til at så og si alle studenter har fått et fysisk opplæringstilbud selv om ikke all undervisning foregår på campus.

Avvikler hjemmekontor

Særordninger knyttet til hjemmekontor ved Universitetet i Bergen, som har fungert under pandemien, oppheves så fort som praktisk mulig i dialog mellom leder og medarbeider, og senest i løpet av neste uke.

Eventuell avtale om hjemmekontor etter dette avtales med nærmeste leder i henhold til fremforhandlet avtale.

— Endelig tilbake til normalen. Universitetet i Agder følger opp når regjeringen lar oss gå tilbake til å leve som normalt fra lørdag klokken 16:00. Men helt som før blir det ikke med en gang, selv om det ikke er opprettet lokale regler, heter det i en nyhetsmelding på uia.no.

Ikke så store endringer

Ved Høgskolen i Innlandet fjernet de enmetersregelen for undervisning 20. september, med noen få unntak, skriver høgskolen på sine nettsider.

Universitetet i Stavanger trekker fram at frafall av meterkravet betyr at ansatte og studenter kan sitte ved siden av hverandre i fellesarealer, kafeer, møterom osv. Arrangementer, møter og konferanser vil kunne avholdes som normalt igjen.

— I hvilken grad har dere lagt til rette for at mest mulig av den ellers vanlige fysiske undervisningen kan tas opp igjen i dette semesteret?

— Vi har lagt opp til mest mulig fysisk undervisning dette semesteret og fjernet enmeterskravet i undervisning den 23. august, skriver universitetet til Khrono.

Glade også ved OsloMet

— Jeg er veldig glad for at vi nå kan oppheve alle restriksjoner, slik at studentlivet på campus og arbeidshverdagen for de ansatte endelig kan bli mer som normalt. Jeg ønsker å takke alle studenter og ansatte som har fulgt råd og retningslinjer samvittighetsfullt under hele pandemien, sier fungerende rektor, Nina Waaler, ved OsloMet på universitetets hjemmesider.

Universitetet trekker fram at dette også betyr at alle ansatte kan jobbe fra sine arbeidsplasser på campus.

— Det vil tas en snarlig beslutning om videre bruk av hjemmekontor. OsloMet fortsetter inntil videre med fleksibilitet for delvis arbeid hjemmefra, etter at samfunnet åpner opp igjen. Avtaler om hjemmearbeid skal gjøres med nærmeste leder, skriver universitetet.

De legger til at avdeling for HR jobber med å utarbeide forslag til retningslinjer for hjemmearbeid etter pandemien, med bred involvering av ansatte.

Powered by Labrador CMS