ChatGPT

Universiteter oppdaget robot­svar på eksamen

Både Universitet i Stavanger og Agder oppgir at de har avdekket at studenter har brukt ChatGPT i forbindelse med eksamen.

Om det var opp til samtaleroboten ChatGPT selv, ville menneskelige studenter brukt sitt eget hode til å løse eksamensoppgaver. Flere tilfeller av robotskrevne eksamensoppgaver har dukket opp ved norske universiteter.
Publisert Oppdatert
Fakta

ChatGPT

ChatGPT er en tjeneste utviklet av selskapet OpenAI.

ChatGPT er en prototype og en kombinasjon av kunstig intelligens og chatbot.

GPT er en forkortelse for Generative Pretrained Transformer. Det er en type maskinlæringsteknikk som brukes til å generere tekst basert på en forhåndstrent modell.

Når du stiller ChatGPT et spørsmål eller gir den en oppgave å utføre, vil den bruke det den har lært fra treningen for å lage en tekst som svarer på spørsmålet eller fullfører oppgaven på en meningsfull måte.

ChatGPT er den nye samtaleroboten som har vakt oppsikt den siste tiden. En test utført av Høyskolen Kristiania nylig viste at roboten kunne gi svar som løser oppgaver på høgskolenivå til ståkarakter i løpet av få sekunder.

Noen har hyllet ChatGPT som det neste store gjennombruddet innenfor kunstig intelligens, mens andre har fryktet effekten det kan ha for norske elever og studenter som blir fristet til å jukse.

Nå har universitetene avdekket sine første forsøk på å bruke ChatGPT i forbindelse med eksamen, skriver TV 2.

Ett tilfelle i Stavanger

Dekan ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger (UiS), Ola Kvaløy, sier til kanalen at det nylig ble oppdaget at en student hadde brukt roboten på en eksamen der alle hjelpemidler var tilgjengelig.

Prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, har foreløpig kun ett tilfelle av studenter som har brukt samtaleroboter i forbindelse med eksamen.

— Vi er jo ikke rigga for dette, så vi har ikke mulighet til å sanksjonere. Alle hjelpemidler var lovlig ved denne eksamenen, og denne roboten er jo et slags hjelpemiddel, sier Kvaløy til TV 2.

Prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, sier til Khrono at det ikke er avdekket andre tilfeller enn dette ene — foreløpig.

— Det er for tidlig å si hvordan vi skal forholde oss til dette, fordi vi ikke har testet det opp mot reglene for fusk. Dette er helt klart en utfordring på de eksamenene der de får ha hjelpemidler eller har hjemmeeksamen.

Finne alternativer

Spørsmålet blir nå hvordan universiteter og høgskoler skal forholde seg til den nye teknologien. Samtaleroboten gir nemlig ulike svar hver gang du stiller det samme spørsmålet.

Prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen Kristiania, Morten Irgens, har tidligere sagt at dagens plagieringskontroll vil slite med å avdekke om eksamensbesvarelser er generert av ChatGPT.

Eggen mener en viktig jobb for sektoren fremover blir å finne de gode løsningene for eksamensformene universitetet gir studentene.

— Vi må jobbe skikkelig med eksamensformene og utformingen av oppgavene slik at studentene jobber mer aktivt med eksamen. Det handler om å lage gode eksamensoppgaver, samtidig som det skal ha en sammenheng med læringsutbyttet. Jeg tror vi har et lite stykke å gå når det gjelder disse utfordringene, sier Eggen.

Skule vurderer

Ifølge TV 2 har også en student ved Universitetet i Agder (UiA) brukt ChatGPT i forberedelsene til eksamen.

Viserektor for utdanning ved UiA, Morten Brekke, sier til kanalen at det er umulig å vite hvor stor omfanget egentlig er. Ansatte ved universitetet har allerede hatt seminar om hvordan de skal forholde seg til samtaleroboten.

Sveinung Skule, direktør i HK-dir, forteller at det kan ta tid før direktoratet kan ta stilling til hvorvidt roboter er lov på eksamen eller ikke.

— Universitetene og høyskolene jobber kontinuerlig og godt med å forebygge og unngå eksamensjuks av ulike typer, og det vil de også måtte gjøre når det kommer ny teknologi som chatboter, uttaler Skule til TV 2.

Et kostnadsspørsmål

Viserektor for utdanning ved Universitetet i Oslo (UiO), Bjørn Stensaker, er ikke kjent med at det er oppdaget tilfeller av robotsvar fra studenter ved UiO, men forteller at de har tjenesten på radaren.

— Chatboten er i første rekke en utfordring for eksamenstyper som åpner for mer autentiske vurderingsformer, som hjemmeeksamen. Det er uheldig. For oss som universitet er det viktig å ha eksamensformer som tester et større spenn av studentenes ferdigheter og kunnskap.

Utfordringen med ChatGPT skal universitetet ta opp tidlig neste år, sier viserektor for utdanning ved UiO, Bjørn Stensaker.

En overgang til andre eksamensformer som vil gjøre det vanskeligere å bruke en chatbot er også et kostnadsspørsmål, mener Stensaker.

— En muntlig eksamen er mer tidkrevende enn en skoleeksamen. På en skoleeksamen kan du plassere 100 studenter i et rom og tre timer senere er du ferdig. Å gjennomføre 100 muntlige eksamener får du ikke unnagjort på tre timer.

Hvordan stiller du deg til slike nyvinninger?

Det spiller liten rolle om man synes det er bra eller dårlig, teknologien kommer uansett. På samme måte som teknologien påvirker arbeidsoppgaver i samfunnet, må vi forholde oss til det som universitet.

Stensaker foreslår å bruke den kunstige intelligensen på en smartere måte.

— Kanskje kan kunstig intelligens integreres i våre eksamensopplegg? Dette må jo være en god mulighet til å styrke studentenes kritiske refleksjon rundt all den teksten som disse roboten kan generere? Det ligger noen muligheter i kunstig intelligens i en tid hvor man har «fake news» og «fake text» påvirker offentligheten.

Powered by Labrador CMS