Universitetet i Agder bidrar til netto tilflytting i Agder, men Kristiansand tiltrekker seg flest nyutdannede. Skjalg Bøhmer Vold

Universitetet bidrar til befolkningsvekst i Agder

Nyutdannede. Åtte prosent flere enn de som kommer fra Agder bosetter seg i fylket etter endt utdanning ved Universitetet i Agder.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Agder har spurt uteksaminerte kandidater hvordan det har gått med dem på jobbmarkedet etter endt utdanning.

Mer enn 9 av 10 av kandidatene er i arbeid og i overkant av 6 av 10 har fast ansettelse et år etter endte studier, viser undersøkelsen som Kantar har gjort for universitetet. Over 6000 kandidater er spurt, og studenter som gikk ut helt tilbake til 2008 er tatt med.

Bidrar til tilflytting

Undersøkelsen viser også at flere enn de studentene som kommer fra fylket bosetter seg der når de er ferdige med studiene.

Vi må jobbe sammen med regionen for å forstå (....)hvordan hele vår region kan være konkurransedyktig og attraktiv for å sikre tilvekst av kompetanse.

Gøril Hannås

— Undersøkelsen viser at det er en netto tilførsel av nyutdannet arbeidskraft til Agder på åtte prosent. Men distriktene utfordres av at kompetanseoverskuddet går til Kristiansand-regionen, sier viserektor for samfunnskontakt og nyskaping Gøril Hannås til uia.no.

Mens Agder som helhet får en tilvekst på åtte prosent, skiller Kristiansand seg ut ved at 28 prosent flere enn de som kommer fra byen bosetter seg der etter endte studier. For andre deler av fylket er situasjonen dystrere. Alle andre deler av Agder opplever fraflytting, i form av at unge mennesker som drar til UiA for å studere ikke kommer tilbake til hjemstedet etterpå.

— Dette er en generell trend, uavhengig av hva de har studert. Vi må jobbe sammen med regionen for å forstå hvorfor det er slik og hvordan hele vår region kan være konkurransedyktig og attraktiv for å sikre tilvekst av kompetanse, sier Hannås.

Det er Oslo som får størst netto tilvekst av kandidater fra UiA. Mer enn tre ganger så mange enn de som kommer fra Oslo for å studere på UiA, får seg jobb i hovedstaden etter endte studier.

Fornøyd med tallene

Det er fjerde gang Universitetet i Agder gjennomfører en kandidatundersøkelse.

— Vi er godt fornøyde med tallene, som er enda bedre enn ved tidligere målinger. Studiene våre oppleves som relevante, og studentene kommer raskt i jobb. Tall fra denne og andre kartlegginger er viktige for UiAs kvalitetsarbeid i den videre utviklingen av studiene våre, sier Gøril Hannås.

Powered by Labrador CMS