Rektorkandidatene Svein Stølen og Hans Petter Graver på debatten tirsdag 14. februar. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Rektor-kandidatene enige om det meste

Hans Petter Graver eller Svein Stølen blir ny rektor på Universitetet i Oslo. Tirsdag var første valgduell. Eneste klare uenighet handlet om automatisk begrunnelse på eksamen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sist fredag gikk fristen ut for å melde seg som kandidat for å overta som rektor etter Ole Petter Ottersen på landets ikke lenger største, men i hvert fall eldste, universitet.

Det ble bare to kandidater i rektorvalget på Universitet i Oslo (UiO) som avholdes i april. Tirsdag ettermiddag møttes Hans Petter Graver og Svein Stølen til sin første duell foran rundt 200 oppmøtte i Sophus Lies auditorium på Blindern.

Gravers rektorteam består av prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich. Stølens team består av prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo og viserektorkandidatene Åse Gornitzka og Per Morten Sandset.

Studentene i sentrum

Teamene startet seansen med hver sin 12-minutters appell, en duell rektorkandidatene imellom, før det ble åpnet for spørsmål fra salen. 

Dagens politiske situasjon internasjonalt, og i Norge, gjør det viktigere enn på lenge å forsvare universitetene som bastion i samfunnet.

Hans Petter Graver

Automatisk begrunnelse må utvikles sammen med fagfolk og ledelsene på fakultetene fordi det er ganske ressurs-krevende. Vi vil ikke ta denne beslutningen autoritært på toppen.

Svein Stølen

De vil prioritere, men som en som har vært med i student-politikken en stund leter jeg etter hva de lover helt konkret.

Hans Christian Paulsen

— Det er med betydelig ydmykhet jeg står her som rektorkandidat, sa Svein Stølen i sin innledning.

Han talte om sin sterke kjærlighet til UiO, hvor han fikk fast stilling som 31-åring, og at han vil sette studentene i sentrum for universitetet.

Stølens prorektorkandidat Mo trakk fram at studentbevegelsen har fått mye av æren for innholdet i den nye kvalitetsmeldingen, og at hun tror det er mulig å høre på studenter og ansatte innad på UiO også i arbeidet med oppfølgingen av meldingen.

— Vår hovedsatsing er undervisning og læringsmiljø. Regjeringen har lagt fram en kvalitetsmelding med høye ambisjoner på våre vegne, og selv om vi allerede har høye ambisjoner må vi de neste fire årene bli enda bedre, sa Mo.

Vil forsvare universitetet som bastion i samfunnet

— Jeg er opptatt av mennesket, innledet Hans Petter Graver, og fortsatte:

— Det er derfor jeg har engasjert meg i svakes og utsattes stilling i forhold til rettsapparatet. Jeg er ikke redd for at forskning skal være nyttig.

Graver viste til «umulige oppgaver» han har tatt del i, blant annet da han ledet arbeidet med å lage etiske retningslinjer for Petroleumsfondet.

— Dagens politiske situasjon internasjonalt, og i Norge, gjør det viktigere enn på lenge å forsvare universitetene som bastion i samfunnet.

Tidlig i fjor høst uttalte Graver til Uniforum at han ikke var aktuell som rektor. Han sa da at han sto fast på det han hadde sagt allerede i desember 2015; at han hadde tenkt lenge og vel på saken, og bestemt seg for ikke å stille opp som rektorkandidat.

I tirsdagens debatt oppklarte han hva som hadde fått ham til å ombestemme seg:

— Det var to sjelsettende politiske begivenheter - Brexit og det at Trump ble valgt til president i USA, sa han og la til:

— Jeg måtte prioritere hvor det var viktigst å bruke mitt engasjement og min innsats, og svaret var enkelt: Dette er det viktigste jeg kan bruke tiden min på.

Mer ressurser inn i utdanning

— Grunnproblemet til UiO er at vi ikke i stor nok grad får utløst kreftene som ligger i å arbeide sammen på tvers av disipliner og institutter, svarte Graver på spørsmål om hvorfor hans team er best, og hva som er det første hans rektorteam vil ta tak i.

— Fordi vi representerer fire forskjellige fakulteter, og på grunn av resultatene vi kan vise til fra tidligere arbeid, svarte Stølen på samme spørsmål.

I sitt videre forsøk på å skille kandidatene fra hverandre spurte møteleder Aslak Bonde om det er forskjell mellom teamene.

— Ja, vi vil legge større ressurser inn i utdanning, svarte Stølen og la til at UiO har potensial til å gjøre det bedre på undervisning.

Graver var ikke uenig, men mener han er uenig i synet på utdanning - at det går mye ressurser til utdanning:

— Jeg vil snu det og si at vi får ressurser fra utdanning, både gjennom grunnfinansiering, og gjennom det at 28.000 mennesker gir oss år av livet sitt, sa Graver.

Vil ha automatisk begrunnelse på eksamen

Stølen brukte samme resonnement om automatisk begrunnelse på eksamen:

— Dette må utvikles sammen med fagfolk og ledelsene på fakultetene fordi det er ganske ressurskrevende. Vi vil ikke ta denne beslutningen autoritært på toppen, sa han.

Graver svarte at Stølen snakker mot empiri:

— Krav om begrunnelse er et generelt krav i forvaltningsloven som ble innført i 1967, med samme type motargumenter - «det krever for mye ressurser og tar tid bort fra kjerneoppgaver», sa han og fortsatte:

— Erfaringen viser at når man gir gode begrunnelser så sparer man fordi det blir mindre misnøye og færre klager. Og jeg tror vi vil gjøre samme erfaring her. Det er ikke noen grunn til at det skal være forskjellig for universiteter fra alle andre deler av forvaltningen.

Ugunstige sentraliserte opptakssystemer

Fra salen ble det påpekt at rektorteamenes tilnærming til likestillingsspørsmålet var noe gammeldags, og det ble stilt spørsmål om hvordan kandidatene vil takle utfordringen med manglende menn på noen utdanninger.

Team Stølens løsning var å samarbeide bedre med hele skolesystemet, og Bonde klarte etter et par forsøk å tvinge ut av viserektorkandidaten til Graver et litt mer kontroversielt svar:

— Vi har sentraliserte opptakssystemer som virker ugunstig for oss. Og jeg synes at karakterer ikke sier alt. Intervjuer kan være en veldig relevant måte å ta inn studenter på, sa Jan Frich.

— Vi vil prøve nye ting for å få inn flere gutter, la Stølen til.

«Samtlige» for valg rektor-ordning

Masterstudent Julie Sørlie Paus-Knudsen stilte spørsmål til kandidatene om de synes UiOs miljøsatsning er god nok.

Stølen svarte at UiO fortsatt har en lang vei igjen, og nevnte en rekke tiltak for å bedre universitetets miljøpåvirkning, blant dem studentboliger nært campus.

Mens Gravers team var helt og holdent for valgt rektor-ordning, hadde Stølens team en noe mer pragmatisk helhet. Mo er i utgangspunktet for ansatt rektor:

— Jeg har vært bekymret for lav valgdeltakelse, flere valg med bare én kandidat, og problemer i linjen på grunn av delt ledelse på toppen. Nå står jeg sammen med Stølen for å løse dette internt, sa prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo.

— Forskjellene ligger dypere

Til Khrono er kandidatene etter arrangementet ikke helt sikre på hvordan det hele gikk. Graver sier at han synes det ble lagt noe lite vekt på forskning og innovasjon.

— Hva er deres primære fortrinn?

— Den veldige kunnskapen og erfaringen vi representerer i både undervisnings- og forskningsledelse fra enheter på høyt nivå, og den dype forståelsen vi har for gode prosesser, svarer Hans Petter Graver og fortsetter:

— Man ser kanskje ikke så tydelige forskjeller på hva vi sier, men hvordan vi sier det. Forskjellene ligger dypere, sier han og viser til både hans og Stølens valgprogrammer.

Svein Stølen trakk på sin side fram:

— Jeg tror vi er et team som har god erfaring med, og som setter i gang og evner å gjennomføre prosesser. Vi er gode til å implementere, snakke med folk og å lede, sier han.

Utdanning vil være viktigst

Begge kandidatene tror at utdanning vil være den viktigste saken fram mot valget som starter 3. april. Graver legger til:

— Men også hva man tenker om utfordringene som jeg nevnte innledningsvis, sier han og peker på hvordan kunnskapen og akademias posisjon i samfunnet er under angrep.

— Og dere er for automatisk begrunnelse på eksamen?

— Måten det gis begrunnelser på må tilpasses det enkelte fag, men vi står på at kravet om begrunnelse som gjelder i offentlig forvaltning også må gjelde for studentene, sier han, og legger til at han som professor i forvaltningsrett nesten ikke kan mene noe annet.

Stølen er fortsatt skeptisk og sier det handler om ressurser, og om studentene er villige til å prioritere faglige tilsattes tid til dét fremfor andre ting:

— Jeg mener dette handler om at studentene får for lite tilbakemeldinger generelt, sier han og legger til at de vil se på hvordan det gis tilbakemeldinger mer gjennomgående i kursene.

Veldig mye «ja til bra»

Hans Christian Paulsen (bildet under), leder for Studentparlamentet ved UiO, sier han opplevde kandidatene som like i deres første debatt.

— De er veldig like og veldig mye «ja til bra» og det er vanskelig å finne hva de vil gjøre. De vil prioritere, men som en som har vært med i studentpolitikken en stund leter jeg etter hva de lover helt konkret, sier han til Khrono og fortsetter:

— Det eneste vi har sett her er hvordan kandidatene gjør seg i en slik setting, noe som jo er viktig, men jeg er usikker og vil uansett ikke gi noen generell anbefaling til studentene om hvem de bør stemme på, sier han.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS