klimatiltak

Universitetet i Oslo vil ta betalt for parkering

Fra og med 2024 kan det koste penger å parkere ved Universitetet i Oslo. Økonomiprofessor synes ikke det bør gjøres vanskeligere for folk å kjøre bil til jobb.

Universitetet i Oslo har lenge hatt gratis parkeringsplasser. Nå det kan det bli slutt på det.
Universitetet i Oslo har lenge hatt gratis parkeringsplasser. Nå det kan det bli slutt på det.
Publisert

Universitetet i Oslo (UiO) har hatt 1556 parkeringsplasser som deres ansatte og studenter kan bruke gratis. Det kan det bli slutt på i 2024, skriver Uniforum.

UiOs tiltaksplan for klima- og miljøarbeid ble vedtatt i februar mens universitetet nå er i gang med utkast til planen for videre arbeid med den. Et av tiltakene som er foreslått i planen er å ta betalt for parkering og lading av elbil på campus.

— Men elbilene skal betale halvparten av fossilbilene for parkering, sa miljøkoordinator Lise Kolberg i Eiendomsavdelingen hos UiO i en debatt om tiltaksplanen forrige uke, der Uniforum var til stede.

Tiltaksplanen er på høring internt på UiO og fristen for å komme med innspill er 8. april.

«Dårlig arbeidsgiverpolitikk»

Ikke alle synes det er noen god idé å ta fra UiO-ansatte muligheten til gratis parkering.

Økonomiprofessor Nils Henrik Mørch von der Fehr ved UiO synes det er dårlig arbeidsgiverpolitikk å innføre betaling for parkering.

— Jeg synes ikke det er universitetets oppgave å drive miljøpolitikk på vegne av sine ansatte. Universitetet bør holde seg til sine oppgaver; undervisning, forskning og formidling, sier han.

Nils Henrik M. von der Fehr synes ikke at universitetet bør komplisere hverdagen til sine ansatte ved å frata dem muligheten til å parkere gratis på jobb.
Nils Henrik M. von der Fehr synes ikke at universitetet bør komplisere hverdagen til sine ansatte ved å frata dem muligheten til å parkere gratis på jobb.

Han reagerer også på at elbiler skal betale halvparten av fossilbiler.

— Jeg kan ikke riktig skjønne at universitetet skal legge seg opp i hva slags bil man kjører, eller i det hele tatt om man velger å kjøre bil eller ikke. En arbeidsgiver bør bestrebe seg på å legge til rette for sine ansatte, og ikke komplisere hverdagen for dem som av ulike grunner kjører bil til jobb. Tilrettelegging bør gjelde både bilparkering og for eksempel at de som sykler skal få mulighet til sykkelparkering, sier han.

Von der Fehr uttalte seg også i 2020 om denne saken, og forteller at han da fikk noen reaksjoner fra kolleger.

— Det er rart hvor få motforestillinger man har mot å påføre kolleger ulemper, sier han nå.

NTL: Et av flere tiltak

Leder i Norsk tjenestemannslag (NTL) ved UiO, Natalia Zubillaga, mener at betaling for parkering er et av mange tiltak som må på plass.

NTL-leder ved UiO, Natalia Zubillaga.
NTL-leder ved UiO, Natalia Zubillaga.

— UiO er på størrelse med en liten by. Potensialet vi har til å gjennomføre tiltak som monner på lokalt nivå, som arbeidsplass, studiested og forskningsinstitusjon er store. Dette er et konkret tiltak som kan gjøre en merkbar forskjell og bidra til å redusere utslipp fra kjøretøy, sier hun.

Zubillaga sier videre at det for NTL er viktig å ikke redusere klimatiltak til individuelle valg knyttet til den enkeltes forbruk.

— For oss handler det om å løfte og bære ansvaret kollektivt. Vi mener vi bør se på motsubsidier som betalt månedskort av arbeidsgiver, sykkelsubsidiering og sykkelreparasjoner, dusj på jobben, og så videre. Dette er ting som må komme på plass og som UiO må ta ansvar for, sier hun.

Flere har begynt å ta betalt

November 2020 skrev Khrono at UiO var et av svært få steder i Oslo som hadde gratis parkeringsplasser tilgjengelig. Ifølge institusjonenes egenrapportering i 2020 var det kun 27,5 prosent av parkeringsplassene ved landets universiteter og høgskoler som måtte betales for. Allerede da varslet UiOs universitetsdirektør Arne Benjaminsen at det jobbet med mobilitetsplan for å legge til rette for økt bruk av kollektivtransport og sykkel.

— Vi skal bygge sykkelstaller og ser på innføring av betalingsløsninger for parkering. Da er tanken at det skal være differensierte satser, der fossilfrie kjøretøy betaler minst, sa Benjaminsen den gang.

Nå jobber de med å innføre dette.

Betaling i Tromsø

Ved UiT Norges arktiske universitet vedtok styret allerede i 2014 å innføre avgiftsparkering for ansatte og studenter ved campus i Breivika i Tromsø. Dette som en oppfølging av en handlingsplan vedtatt in 2010, der målet var å få studenter og ansatte over til miljøvennlige transportmåter.

Fra 1. september 2015 ble det innført parkeringsavgift for alle og i 2018 også avgift for lading.

Store deler av parkeringsinntektene brukes til øremerkede tiltak for å fremme miljøvennlig transport, blant annet bygging av gang- og sykkelveier rundt om på campus, nye sykkelparkeringsplasser og ladestasjoner for biler, i følge UiT.

UiA: Vurderer ordningen

Universitetet i Agder innførte betaling ved campus i Grimstad i 2010 i forbindelse med etablering av et parkeringshus. Fra 2018 ble det innført lik betaling på begge campus, opplyser økonomi- og campusdirektør Kjetil Hellang.

Toppledelsen har reserverte plasser, men må betale som alle andre.

— Parkeringsordningen er i disse dager under vurdering. UiA har de siste 10 årene nærmere doblet antall studenter og ansatte med tilhørighet til campus, uten å øke antall parkeringsplasser nevneverdig, sier han.

Hellang sier videre at universitetet får inntektene fra parkeringen, og at overskuddet skal gå til miljøtiltak. Til nå har dette vært hovedsakelig ladestasjoner og sykkelparkering under tak, men han opplyser at andre typer miljøtiltak også vil bli vurdert.

Bergen begynner i år

Som UiO nå ønsker er det også andre som har begynt, eller skal begynne, å ta betalt for parkeringen.

Allerede til sommeren blir det slutt på gratis parkering ved Universitetet i Bergen. Det ble vedtatt i universitetsstyret 28. november 2019, som et ledd av klimasaken. Igangsettelsen har blitt utsatt på grunn av pandemien, men etter planen blir det fra 1. juni 2022 betalingsparkering ved UiB. NTNU tar allerede betalt ved sine parkeringsplasser, i likhet med UiT og UiA.

Universitetet i Sørøst-Norge har fortsatt gratis parkeringsplasser, mot at man registrerer seg på forhånd på Campus Porgrunn. Campus Vestfold er det 1400 gratis parkeringsplasser. Universitetet i Stavanger tilbyr også gratis parkeringsplasser.

OsloMet har også gratis parkeringsplasser, men kun ved studiested Kjeller. I Oslo har universitetet ingen parkeringsplasser.

Powered by Labrador CMS