Representantskapet i UHR vedtok ny organisasjonsmodell under møtet på Lillehammer 15. november 2017. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Representantskapet i UHR vedtok ny organisasjonsmodell under møtet på Lillehammer 15. november 2017. Foto: Ketil Blom Haugstulen

UHR gjennom «bli ny»-prosess

Organisasjon. Universitets- og høgskolerådet er blitt pusset opp for å bli en mer effektiv og tydelig medlemsorganisasjon for landets universiteter og høgskoler.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra 1. januar 2018 ble Universitets- og høgskolerådet (UHR) omorganisert. Vedtekter og retningslinjer er nye, organisasjonskartet er endret og strategiske utvalg har fått nye navn.

Dette er bare noen av endringene i nye UHR, som nå er blitt en mer rendyrket interesseorganisasjon for medlemmene i universitets- og høgskolesektoren.

En annen endring er at universitetene og høgskolene forventes å bidra mer for å løse oppgaver for fellesskapet. Blant annet må de selv dekke alle reiseutgifter når de skal være med på aktiviteter i UHRs regi, møtefrekvensen skal ned, og det skal ikke lenger være eksterne medlemmer i rådets 14 strategiske enheter og deres tilhørende arbeidsutvalg.

Jeg tror universiteter og høgskoler vil få en tydeligere og mer oppdatert organisasjon, som bruker sine ressurser mer effektivt.

Alf Rasmussen

Stor ryddeprosess

Generalsekretær Alf Rasmussen sier at bakgrunnen for endringene er et behov for å bli en tydeligere medlemsorganisasjon som bedre reflekterer medlemmenes interesser og bruker sine ressurser mer effektivt. Arbeidet har pågått cirka to år, og innebar blant annet omfattende høringer i organisasjonens mange råd og utvalg, og i medlemsinstitusjonene.

Generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Foto: Cicilie S. Andersen
Generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Foto: Cicilie S. Andersen

Rasmussen karakteriserer arbeidet som en stor ryddeprosess.

— Vi hadde behov for å gå gjennom organisasjonskartet vårt i lys av alle endringene på institusjonsnivå og omorganiseringen av administrative tjenester i sektoren, sier han.

Rasmussen sier at noe av bakgrunnen for omorganiseringen er at Universitetsrådet og Høgskolerådet ble slått sammen i 2000, uten at det ble gjort noen gjennomgang av organisasjonen.

— Dermed fikk UHR med seg begge strukturene videre, uten at de ble harmonisert. Råd og utvalg har fungert godt etter sammenslåingen, men vi gjør nå en opprydding både formelt og strukturelt, sier han.

I alt har UHR hatt 70-80 råd og utvalg.

Fortsatt mange utvalg

På organisasjonskartet står det nå 14 strategiske enheter, som hver har en understruktur av faste og midlertidige fagorganer og arbeidsgrupper. Noen av de 14 er fagstrategiske, for eksempel UHR-Helse- og sosial og UHR- Humaniora, mens andre kalles fellesstrategiske, for eksempel UHR-Utdanning og UHR-Forskning.

De 14 strategiske enhetene skal få sekretariatshjelp av UHR, mens strukturene under disse (det vil si fagorganer og arbeidsgrupper) må betjenes av medlemmene.

— En av endringene er at vi nå vil ha sekretariatet for fakultetsmøtene i humaniora og samfunnsfag, på linje med de andre fagområdene, sier Rasmussen.

— I det hele tatt legger vi mer vekt på strategisk og politisk arbeid fremover, sier han.

Blir selvgående

UHR har hele tiden vært en medlemsorganisasjon og interesseorganisasjon for de akkrediterte institusjonene i sektoren, men UHRs formelle status har vært uavklart. Fra 1. januar 2017 ble UHR en selvstendig organisatorisk enhet med eget organisasjonsnummer. Rådet hadde tidligere samme organisasjonsnummer som Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet - Storbyuniversitetet), og holdt tidligere til i samme lokaler som høgskolen.

— Vi har ikke vært herre i eget hus tidligere, men nå er vi helt selvgående, sier Rasmussen.

Stølen stilte spørsmål

I høringsbrevet om omorganiseringen av UHR i høst stilte rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo spørsmål ved om UHR kunne representere hele sektoren.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo under representantskapsmøtet i UHR. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo under representantskapsmøtet i UHR. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Til Khrono sa Stølen:

— De ulike institusjonene i sektoren har ulike interesser. Problemet er at UHR må lage kompromisser mellom medlemmene, og ofte blir forskjellene mellom hva vi ved UiO mener og det UHR mener, for stor.

Fikk full tilslutning

Alf Rasmussen sier nå at det ikke har vært store uenigheter om omorganiseringen og fornyelsen av UHR, som ble vedtatt på representantskapsmøtet på Lillehammer 15. november.

— Det var full tilslutning om den nye organisasjonsmodellen under høringen og i representantskapet, sier han.

— Hvordan kommer universitetene og høgskolene til å merke endringene?

— Jeg tror de vil få en tydeligere og mer oppdatert organisasjon, som bruker sine ressurser mer effektivt. Vi kommer fortsatt til å organisere mye av det felles arbeidet i sektoren og være den viktigste organisasjonen for å finne løsninger på felles problematikk, sier han.

Fakta

Universitets- og høgskolerådet

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er en medlemsorganisasjon som skal

  • fremme universiteter og høyskolers interesser
  • bidra til samordning og arbeidsdeling i sektoren
  • skape gode møteplasser for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter samt andre nasjonale og internasjonale aktører

Rådet er resultat av en sammenslåing av Universitetsrådet og Høgskolerådet i 2000.

UHR er nå en selvstendig interesseorganisasjon for akkrediterte universiteter og høgskoler.

Rådet består av 14 strategiske enheter som hver har en understruktur av midlertidige og faste råd og utvalg

UHRs navn på engelsk er Universities Norway.

Kilde: UHR

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS