Debatt fem tidligere rektorer ved nih

Urimelig og uansvarlig husleie­ordning for NIH

Kompensasjonen Norges idrettshøgskole får fra statens husleieordning i foreslått statsbudsjett for 2022 er for liten og urimelig, mener fem tidligere rektorer.

Konsekvensene vil være dramatiske og gå utover kjernevirksomheten til Norges idrettshøgskole (forskning, undervisning, formidlig) hvis det foreslåtte statsbudsjettet for 2022 blir vedtatt, advarer innleggsforfatterne.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Om Regjeringens statsbudsjett for 2022 blir vedtatt, risikerer Norges idrettshøgskole (NIH) å måtte redusere driftsbudsjettet med rundt 20 millioner kroner, over åtte prosent av rammebevilgningen på 237 millioner kroner.

Bakgrunnen er at Regjeringen har vedtatt å flytte eiendomsforvaltningen fra NIH til Statsbygg som fastsetter en leie på 45 millioner i året. NIH får kun kompensert for en del av beløpet. Konsekvensene vil være dramatiske og gå utover kjernevirksomheten: undervisning, forskning, og formidling.

Vi ser på forslaget som både urimelig og uforsvarlig.

For det første: NIH leverer. Siden oppstarten i 1968 har NIH hatt en jevn kvalitetsstigning og har i dag en ledende stilling i sektoren. Studiene våre er blant de mest attraktive i landet med fem førstevalgsøkere per studieplass. Forskningsproduksjonen vår er i det nasjonale toppskiktet med 2,3 publikasjonspoeng per år per forsker.

Vi har en tydelig rolle i fagformidling på tema som angår det store flertallet av befolkningen: fysisk aktivitet og folkehelse, kroppsøving og friluftsliv, barne- og ungdomsidrett, toppidrett. I internasjonale rankinger som Shanghairankingen har NIH i en årrekke blitt rangert blant de tre sterkeste idrettsfaglige institusjoner i verden. Hvordan kan Regjeringen skjære ned handlingsrommet til institusjoner som lykkes slik vi gjør?

For det andre: NIH har store og krevende anlegg. Våre idrettsanlegg er åpne fra morgen til kveld sju dager i uken og er antakelig Norges mest bruke idrettsanlegg. På dagtid driver vi utdanning og forskning, på ettermiddag og kveldstid favner tilbudet den frivillige idretten. Det er vanskelig å sammenlikne vår eiendomsforvaltning med andre institusjoner.

Vi mener at estimatene for leie og kompensasjon på ingen måte tar inn realitetene i vår situasjon. Hvordan kan Regjeringen akseptere leie- og kompensasjonsordninger som i så liten grad reflekterer anleggenes egenart og reelle kostnader for NIH?

NIH-styret 2017-21 gikk konsekvent og enstemmig mot at Statsbygg skulle overta eiendomsforvaltningen. Det var nettopp denne type utfall styret fryktet. Vi anmoder sterkt den nye Regjeringen om å justere statsbudsjettet for 2022 i forhold til NIHs faktiske økonomiske situasjon.

Innlegget er signert av følgende fem tidligere rektorer ved Norges idrettshøgskole:

  • Kari Fasting (rektor 1989-1992)
  • Per Wright (1993-1999)
  • Gunnar Breivik (rektor 1999-2005)
  • Sigmund Loland (rektor 2005-2013)
  • Kari Bø (rektor 2013-2017)

Les flere debattinnlegg på Khronos debattside

Powered by Labrador CMS