Finansieringsutvalget

Urolig for fjerningen av publiserings­indikatoren

— Vi er urolig for om det er realistisk å opprettholde høy kvalitet på indikatoren hvis den tas ut av finansieringsmodellen, sier publiseringsutvalgsleder Anne Kristine Børresen.

Anne Kristine Børresen er leder for Det nasjonale publiseringsutvalget og dekan ved NTNU.
Publisert

Finansieringsutvalget, med Siri Hatlen i spissen, kom torsdag med sine forslag og anbefalinger til hvordan universiteter og høgskoler bør finansieres.

Allerede i forkant kunne Khrono melde at publiseringsindikatoren var blant indikatorene som stod for fall. Dette skapte mye diskusjon og debatt.

Og torsdag kom utfallet: Den var en av seks indikatorer som blir foreslått fjernet fra finansieringssystemet.

— Urolig

Men selv om Hatlen-utvalget foreslår å fjerne indikatoren fra finansieringsmodellen, mener utvalget at rapporteringskravet for vitenskapelig publisering bør videreføres.

Altså må universitetene fortsatt rapportere inn sine publikasjoner, men det vil ikke gi økonomisk gevinst.

— Vi er urolig for om det er realistisk å opprettholde høy kvalitet på indikatoren hvis den tas ut av finansieringsmodellen, sier Anne Kristine Børresen, leder i Det nasjonale publiseringsutvalget, i en pressemelding.

Mener det fremstår uklart

Hatlen-utvalget foreslår også å fjerne det såkalte nivå 2, slik at indikatoren bare har ett nivå.

Men andre steder i rapporten de leverte torsdag, åpner utvalget for bruk av artikkelsiteringer og større differansiering av kvalitetsnivåer enn i dag, mener publiseringsutvalget.

— Dette fremstår som litt uklart. Vi mener kvalitetsvurderingene som ligger i inndelingen i to nivåer har betydning også ut over finansieringsmodellen. De som havner på nivå 2 gjør det etter en grundig vurdering av tidsskriftenes redaksjonelle kvaliteter og nytte for forskerne og fagmiljøene, sier Børresen i pressemeldingen.

Ser frem til dialog

På bakgrunn av dette vil publiseringsutvalget, med Børresen i spissen, gå i dialog med fagmiljøene om hvilke ønsker og behov de har for framtidig nivåinndeling av publiseringsindikatoren, dersom denne nå ender opp med å ikke ha betydning for hvordan universitetene og høgskolene finansieres.

I sin rapport skriver også Hatlen-utvalget at de anbefaler Kunnskapsdepartementet å gå i dialog med publiseringsutvalget for å sikre at arbeidet med kvalitetssikrede registre videreføres.

— Vi ser frem til dette og ønsker en konstruktiv dialog med departementet, sier Børresen.

Powered by Labrador CMS