Petter Aasen har fått det til: Høgskolen i Sørøst-Norge er gjennom det viktigste nåløyet på veien mot status som universitet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Sørøst-Norge får ja til å bli universitet

Universitet. NOKUT fulgte fagkomiteen og sier ja til at Høgskolen i Sørøst-Norge får bli universitet. Nå gjenstår endelig beslutning fra regjeringen og behandling i statsråd.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken blir oppdatert)

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) oppfyller alle krav til å bli universitet, og NOKUT følger dermed anbefalingene fra den sakkyndige komiteen som har vurdert søknaden.

Saken ble behandlet på styremøte i dag, torsdag 26. april.

— Jeg gratulerer Høgskolen i Sørøst-Norge, sier NOKUT-direktør Terje Mørland etter dagens styremøte i NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen).

— Stor innsats for å bli universitet

Mørland legger til:

— Høgskolen i Sørøst-Norge har gjort en stor innsats både i arbeidet med søknaden og på institusjonsbesøket i fjor. Gjennom en grundig prosess har HSN overbevist komiteen og NOKUT om at de er verdig status som universitet.

Mørland poengterer likevel at arbeidet med å bli et godt universitet er langsiktig og krevende:

— Nå er det opp til høgskolen å etablere og videreutvikle et universitet som holder høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Den sakkyndige komiteen har påpekt forbedringspunkter og kommet med råd som HSN bør ta med seg på veien videre.

Leverte i mars 2017

HSN leverte søknad om universitetsakkreditering 2. mars 2017. De leverte ytterlige dokumentasjon, blant annet om flercampusorganiseringen sin, i januar 2018.

Den sakkyndige komitéen avleverte rapporten til NOKUT for videre behandling og sendte den til HSN for uttalelse.

HSN hadde inntil seks uker på å gi tilbakemelding før saken gikk til behandling i NOKUTs styre.

Saken ble behandlet på styremøtet 26. april, og NOKUT-styret sa altså også ja.

Les også:

Håper på statsråd i mai

— Dette er svært gledelig nyhet, sier rektor Petter Aasen, ifølge høgskolens nettsider.

Han legger til at det ikke er avklart hvilken dato beslutning fattes av Kongen i statsråd, men at HSN er forespeilet en avklaring i løpet av mai.

Da det ble klart at de sakkyndige sa ja 5. mars poengterte Aasen til Khrono at det først og fremst vært problemstillinger knyttet til flecampusorganiseringen som komiteen har ønsket at ble utdypet.

— Vi leverte supplerende informasjon og dokumentasjon som komiteen etterspurte, 19. januar. Deretter hadde vi et konstruktivt dialogmøte med komiteen 1. februar, sa Aasen til Khrono.

Studiekvalitet og forskning

I pressemeldingen fra NOKUT heter det at i rapporten fra den sakkyndige komiteen berømmes høgskolen for å være et godt sted for studenter. Det heter seg at institusjonen har godt samspill mellom forskning og utdanningsvirksomhet og nært samarbeid med regionen.

NOKUT framhever at komiteen imidlertid påpeker at andelen faglig ansatte som publiserer vitenskapelig er noe lav og peker på dette som en sentral utfordring for HSN fremover. HSN har gjort rede for strategiske satsinger på utvalgte områder for å styrke forskningsaktiviteten og for tiltak for å heve andelen førstestillinger.

De legger til at komiteen mener at disse tiltakene er konkrete og realistiske. I tillegg anbefaler komiteen at HSN arbeider strategisk og målrettet for å sikre studietilbud av høy kvalitet ved institusjonens ulike studiesteder. Høgskolen må nå sende inn søknad om å få endret institusjonskategori til Kunnskapsdepartementet. Det er Kongen i statsråd som fatter det endelige vedtaket.

Fakta

Veien mot universitet

Høgskolen i Sørøst-Norge søkte 2. mars 2017 om akkreditering som universitet.

Søknaden er vurdert etter bestemmelser i forskrift om tilsyn med Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Søknaden fra HSN er vurdert av en sakkyndig komité bestående av:

  • Professor Jens Oddershede, Syddansk Universitet
  • Professor Aud Obstfelder, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
  • Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet
  • Anne Cathrine Berger, samfunnspolitisk direktør i Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, NITO
  • Madeleine Sjøbrend, masterstudent ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Den sakkyndige komiteen skulle vurdere om Høgskolen i Sørøst-Norge tilfredsstiller alle kriterier for å få status som universitet.

Den har begrunnet sin vurdering og gitt sin konklusjon i en rapport.

Komiteens vurdering er basert på institusjonens søknad.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS