Forskningsetikk

USN-rektor ber Stortinget vurdere å endre lov om forskningsetikk

Universiteter og høgskoler får ikke granske forskningsartikler forskere i Norge har publisert i utlandet, fastslår fersk dom. — Jeg mener lovgiver bør se på dette, sier USN-rektor Petter Aasen.

Professoren vant over Universitetet i Sørøst-Norge i retten. Rektor Petter Aasen mener Stortinget bør vurdere å endre loven.
Publisert

− Vi ønsker internasjonal mobilitet av forskere, og prinsipielt mener jeg at forskningsetikk ikke kjenner landegrenser. Men da må loven endres, sier rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) til Forskerforum.

Bakgrunnen er en prinsipiell dom om forskningsetikk fra Oslo tingrett 19. mai.

Fikk varsel mot seg

En utenlandsk professor ved USN hadde fått et varsel mot seg som blant annet handlet om artikler han fikk publisert før han begynte å jobbe i Norge.

Men professoren motsatte seg at artikler produsert i utlandet skulle granskes av USNs redelighetsutvalg. Han gikk til retten for å stanse granskingen av disse artiklene.

Og i den ferske dommen heter det at forskningsetikkloven «ikke gir Universitetet i Sørøst-Norge kompetanse til å behandle og avgi uttalelse» om artiklene han publiserte før han kom til Norge.

Til Forskerforum sier rektor Aasen at han ønsker en debatt innad i forskersamfunnet om dette, og antyder at det også kan ligge mulige felles løsninger i felles europeiske retningslinjer som de fleste norske universiteter har sluttet seg til.

— Kan være en del av grunnlaget

I en kommentar til dommen sier Kunnskapsdepartementet til Khrono at de «legger til grunn at publikasjoner som en forsker ved en norsk institusjon har publisert i utlandet før han eller hun kom til Norge, ikke kan være selvstendig grunnlag for uttalelser om uredelig forskning.»

Men uttalelsen deres tyder på at de mener man kan vurdere artikler publisert i utlandet i den grad de er relevante for å vurdere artikler publisert i utlandet.

Kunnskapsdepartementet skriver:

«Men alle tidligere forskningsarbeider, uavhengig av forfatter og land, vil kunne være del av grunnlag for vurdering av eventuelle normbrudd i forskningsarbeid utført ved en norsk institusjon»

Varselet mot professoren gjelder også forskning han fikk publisert etter at han ble ansatt ved USN. Redelighetsutvalget har, i påvente av en dom, ventet med å behandle hele varslingssaken.

Powered by Labrador CMS