Innkjøp

Ut mot ledelsens Israel-utredning: — Tar for lett på saken

Styret ved Universitetet i Oslo ba ledelsen om å kartlegge hvilke avtaler universitetet har med israelske leverandører. NTL er kritisk til det ledelsen nå  legger fram.

Portrett av mann i sort jakke, i bakgrunnen grønne blader.
Axel Hjelme, nestleder NTL UiO, mener det er kritikkverdig at UiO-ledelsen kun har brukt FNs høykommissær for menneskerettigheters database som utgangspunkt for gjennomgangen sin.
Publisert Oppdatert

Tirsdag 12. mars skal styret ved Universitetet i Oslo (UiO) plukke opp tråden etter forrige styremøte, som endte med at universitetet ikke innførte akademisk boikott mot israelske universiteter. 

Fakta

Disse avtalene har UiO med israelske leverandører

Universitetet i Oslo har de siste to årene ikke handlet direkte  fra noen av leverandørene som står på FNs liste over selskaper som har direkte tilknytning til Israel-Hamas krigen. 

Det har derimot handlet med fem israelske selskaper som ikke er på FNs «svarteliste» de siste to årene. 

  • Alomone Labs LTD
  • Enspire Science LTD
  • Fischer Yaacov Oren
  • Optoacoustics LTD
  • The Interdisciplinary Center Herzlia

 Kilde: UiO.

I møtet ble det fremmet ønske om å få en ny styresak på bordet der det ses nærmere på hvilke økonomiske virkemidler universitetet har for å markere et sterkere standpunkt i den pågående krigen mellom Israel og Hamas. 

Saksfremlegget som universitetsledelsen nå har lagt fram, får kritikk fra fagforeningen NTL.

«NTL syntes det var fint at arbeidsgiver tar tak i saken, men var overrasket over hvor tynt saksdokumentet var, og mente det kan gi inntrykk av at UiO tar for lett på saken», står det i et referat fra partenes IDF-møte 29. februar. 

Universitas omtalte saken først.

Nestleder i NTL ved universitetet, Axel Hjelme, mener ledelsen ikke har gått dypt nok inn i problemstillingen. 

— Det henger ikke sammen med det styremedlemmene bestilte på forrige styremøte. Bestillingen var å se på UiOs økonomiske bånd til Israel og vurdere dem, sier Hjelme til Khrono. 

Følg styremøtet her.

FNs «svarteliste»

Ett av Hjelmes ankepunkter mot UiO-ledelsen er at den kun har brukt FNs høykommissær for menneskerettigheters database som utgangspunkt for gjennomgangen sin.

Databasen blir ofte omtalt som FNs «svarteliste» og viser hvilke selskap som har virksomhet i de folkerettsstridige, israelske bosettingene på Vestbredden.

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og ledelsen ved Universitetet i Oslo blir kritisert for saksfremlegget til en ny debatt om innkjøp av israelske varer.

Ledelsen ved Universitetet i Oslo skriver i sitt saksfremlegg at Statens pensjonsfond Utland, også kjent som Oljefondet, i 2021 besluttet å fase ut selskaper som står i denne databasen fra sine investeringer. 

De viser også til kommunikasjon med Etisk Handel Norge, som har rådet universitetet til å bruke FNs database.

Men Hjelme mener listen er for snever. 

— FN sier selv at den ikke er komplett, men det er flere andre som har lagd komplementære lister som UiO kunne lagt til grunn, for så å gjøre en vurdering. Jeg mener at det er slett saksbehandling, som vitner om et ønske om å slippe å ta stilling. 

Vil følge anerkjent praksis

Universitetet i Oslo skriver at «administrasjonen har ikke ressurser til å kunne gjennomføre selvstendige undersøkelser og vurderinger av selskaper utover FNs liste over selskaper som har direkte tilknytning til Israel-Hamas krigen. UiO finner det hensiktsmessig i denne saken å følge anerkjent praksis».

— Jeg har forståelse for at UiO ikke har ressurser til å sjekke alle leverandørene som de kjøper tjenester av inngående, men det finnes en del rapporter der ute som de kunne ha brukt. 

Khrono har vært i kontakt med universitetsledelsen. Rektor Svein Stølen skriver i en e-post at han ikke kommenterer saker som styreleder før et styremøte, og viser til at notatet er utformet av administrasjonen. 

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen har ikke besvart Khronos henvendelse. 

Styremedlem Ingrid Lossius Falkum, som fremmet saken om vurdering av økonomiske virkemidler knyttet til konflikten i Gaza, ønsker ikke å kommentere saken før styremøtet.

Powered by Labrador CMS