Debatt Svein Stølen

Utdanning er mer enn strøm på en forelesning

Vi har blikket retta mot framtiden når vi planlegger hvordan vi skal utvikle våre utdanninger, men vi gjør det basert på en mer helhetlig tenkning enn hva YS-leder Erik Kollerud legger til grunn.

Læringsmiljø er avgjørende for hvordan studentene våre, uavhengig av alder og bakgrunn, utvikler seg. Det er med andre ord ikke så enkelt som Kollerud vil ha det til, skriver rektor Svein Stølen.
Læringsmiljø er avgjørende for hvordan studentene våre, uavhengig av alder og bakgrunn, utvikler seg. Det er med andre ord ikke så enkelt som Kollerud vil ha det til, skriver rektor Svein Stølen.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

YS-leder Erik Kollerud sparer ikke på kruttet når han kritiserer meg og andre rektorer for å gå baklengs inn i framtiden. Jeg kan betrygge Kollerud med at både UiO og andre norske høyere utdanningsinstitusjoner har blikket retta mot framtiden når vi planlegger hvordan vi skal utvikle våre utdanninger inkludert våre nye tilbud om livslang læring. Men vi gjør det basert på en mer helhetlig tenkning enn hva Kollerud legger til grunn.

Er det farlig å strømme en forelesning, spør Kollerud. Vel, GDPR-lovgivningen setter faktisk noen begrensninger, og det er ulike rettighetsspørsmål som faktisk bør avklares. Det arbeider vi med. Men nei, det er mange år siden UiO først digitaliserte kurs og gjorde dem tilgjengelige for alle som måtte ønske det feks som MOOCs.

Utdanning er noe langt mer enn å følge noen forelesninger og å bestå en eksamen.

UiO-rektor Svein Stølen

Men utdanning er noe langt mer enn å følge noen forelesninger og å bestå en eksamen. Utdanning handler om samspill studenter seg imellom og mellom forelesere og studenter. Det handler om å gjøre dypdykk inn i temaer, om å bryne seg på argumenter og motargumenter. Veldig ofte handler det også om å få praksis, øvingsoppgaver og å gjøre forsøk som er strengt nødvendige for å være utdannet innen et felt. Det er dette vi kaller læringsmiljø, og som er avgjørende for hvordan studentene våre, uavhengig av alder og bakgrunn, utvikler seg. Det er med andre ord ikke så enkelt som Kollerud vil ha det til. Og det blir i alle fall ikke god undervisning av å bare sette strøm på en forelesning og så ønske studentene lykke til og farvel.

UiO gjør mye på etter- og videreutdanning allerede. Og vi ønsker å gjøre mer. Vi har aldri ment at man på noe tidspunkt er «ferdig utdannet» eller «endelig kvalifisert». Kunnskapens grenser flytter seg, samfunnet utvikler seg og med det endres også behovet for kunnskap. Vi skal være i beredskap for alt dette.

Men etter- og videreutdanning kan ikke, og skal ikke, gå på bekostning av vårt fremste samfunnsoppdrag: å utdanne godt kvalifiserte studenter i tett kobling med nyskapende forskning. Derfor er vi opptatt av å varsle om hvilke rammevilkår vi mener må være på plass for at vi skal gi det etter- og videreutdanningstilbudet som vil gi en reell samfunnsverdi, og ha reell verdi for studentene våre.

Kollerud stiller spørsmål om hvordan vi skal klare omstillingen samfunnet vårt skal gjennom. Universitetet i Oslo har vært pådriver for, og forutsetning for, omstilling siden før Norge var en egen nasjon. La det ikke være noen tvil om at UiO tar og fortsatt vil ta det ansvaret.

Vi leder nå feks en utdanningsallianse, Circle U., med noen av Europas fremste universiteter for å utvikle både oss og andre. Her deltar blant annet Kings College, London, Université de Paris og Humboldt Universitetet i Berlin. Vi tar ansvar og baserer vår utvikling på kunnskap og engasjement, og på samspill med myndighetene og andre aktører. Kollerud har allerede fått en invitasjon til videre dialog.

Powered by Labrador CMS