Debatt Solveig Schytz, venstre

Utdanning tilpasset deg

Vi vil lovfeste retten til permisjon, lovfeste og klarlegge hva tilrettelagt studiehverdag er, og gi rett til en individuelt tilpasset utdanningsplan.

Regjeringen vil lovfeste retten til permisjon ved blant annet verv i studentpolitiske organer, skriver artikkelforfatteren. Her fra et landsmøte i Norsk studentorganisasjon.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

UTDANNING| Like muligheter til utdanning er en av de viktigste forutsetningene for personlig frihet. Nå vil Venstre og regjeringen lovfeste flere rettigheter for studenter. Vi vil lovfeste retten til permisjon, lovfeste og klarlegge hva tilrettelagt studiehverdag er, og gi rett til en individuelt tilpasset utdanningsplan. Dette vil gi studentene trygghet og flere muligheter, og bidrar samtidig til at flere fullfører.

Studenter skal kjenne sine rettigheter, og vite hva de har krav på. Studenter opplever nok ofte at de har lite de skulle ha sagt, og det er store variasjoner i hvor rigid systemet rundt studentene er innordnet. Regjeringen mener derfor at det er på høy til å sikre hvilket tilbud studentene får, uansett hvor eller hva de studerer.

Den første oppgaven er å gjøre det tydeligere hva en kan forvente av tilrettelegging fra sitt studiested. Det er mange studenter som trenger tilrettelegging under studietiden, enten det er for en lite periode eller hele studieløpet. Derfor mener vi det er viktig å lovfeste og klarlegge i loven hva tilrettelagt studiehverdag vil si. Universitetene og høyskolene skal være for alle!

For det andre vil regjeringen lovfeste retten til permisjon fra studiene. I dag har ikke alle studenter samme rett på permisjon. Derfor vil Venstre og resten av regjeringen lovfeste retten til permisjon ved førstegangstjeneste, verv i studentpolitiske organer, ved sykdom og andre tungtveiende grunner, ved graviditet, fødsel og omsorg for barn. Ingen kan planlegge livet i minste detalj, og som student skal du kunne føle deg trygg på at du kan ta opp studiene dine etter et avbrekk.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

For det tredje vil regjeringen sørge for at utdanningsinstitusjonene har god faglig oppfølging av studentene. For alle studenter som er tatt opp til studier på 60 studiepoeng eller mer, skal institusjonen utarbeide en utdanningsplan i samarbeid med studenten. Utdanningsplanen skal være et hjelpemiddel for å gjennomføre studiet.

En ser dessverre at det er mange studenter som ikke fullfører på normert tid. Det kan det være mange grunner til. En kan ha valgt «feil» studie, eller oppleve at hverdagen ble vanskeligere enn en så for seg. Utdanningsplanen var et forslag som kom fra Aune-utvalget. De viste til at gjennomføringen i høyere utdanning er svak, og at de tiltakene som er satt inn i dag ikke fungerer god nok. Utvalget mente en tydeliggjøring og lovfesting av utdanningsplan ville være et tiltak som fungerer for å få flere til å fullføre.

Med krav om en individuelt tilpasset studieplan vil studenter kunne planlegge valg av emner de er interessert i. For studenter som ønsker å fullføre raskere enn normert tid vil det hjelpe på motivasjon og styrke gjennomføringen. Det sammen vil gjelde for dem som behøver lenger tid enn normalt for å få fullført studiet. Det vil hjelpe de som ikke studerer helt etter boka. Som tross alt gjelder mange. Selvsagt skal studenter ha lik rett på tilpasset utdanning. Selvsagt skal studenter ha rett på permisjon når det trengs.

Selvsagt skal de få en utdanningsplan som er spesielt tilpasset deres interesser og behov. Derfor vil regjeringen styrke studentene rettigheter i lov, slik at flest mulig skal klare å fullføre utdanningen sin.

Powered by Labrador CMS