styremøte

Utfordrende økonomi tema i OsloMet-styret

Kostnadskutt, økonomistyring og ny strategi er temaer på OsloMets styremøte torsdag.

Trine Syvertsen har sitt siste møte som styreleder ved OsloMet torsdag.
Publisert

Det er siste styremøte for dagens styre ved OsloMet torsdag 15.juni. Møtet kan følges nederst i denne saken fra kl 8.30.

«Tiltak for tilpasning av aktivitet til budsjettrammer» er et av temaene og handler om hvordan fakultetene kan kutte kostnader og øke inntekter. Ifølge sakspapirene gjør fakultetene noen grep for å kutte kostnadene, blant annet midlertidig ansettelsesstopp i utvalgte miljøer, kutt i lokale strategimidler, reduserte driftsmidler og kutt i tiden til forskning og utvikling (FoU-tid).

Fakultetene mener likevel at disse tiltakene ikke er tilstrekkelige eller bærekraftige på lang sikt. Derfor sier de at det trengs en styrket kultur for økonomistyring i hele organisasjonen og en gjennomgang av studieporteføljen.

— For å styrke økonomistyringskulturen har rektoratet jevnlige oppfølgingsmøter med de fakultetene hvor den økonomiske situasjonen er mest utfordrende, skriver rektor Christen Krogh i økonomirapporten som legges fram for styret 15. juni.

Ny strategi for OsloMet

Styret skal også diskutere utkast til strategi for OsloMet for de neste 20 årene. Her er  fire hovedutfordringer identifisert etter at hele universitetet har vært invitert til diskusjon om hvilke langsiktige samfunnsutfordringer OsloMet har forutsetninger for å rette sin faglige oppmerksomhet mot, som det står i styrepapirene.

De fire utfordringene som er identifisert er knyttet til et solidarisk velferdssamfunn, et velfungerende demokrati, en usikker verden og en bærekraftig framtid. Til hvert av disse er det foreslått forpliktelser for OsloMet.

Etter at styret har behandlet utkastet, blir det en skriftlig høringsrunde før OsloMets neste styre skal vedta strategien til høsten.

På sakskartet

 • Forslag til ny forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Annen gangs behandling
 • Foreløpig rammefordeling for 2024-26 og oppdatert risikovurdering for 2023, samt tiltak for tilpasning av aktivitet til budsjettrammer
 • Tertialrapport 1.tertial 2023
 • Forhandlingsfullmakt, hovedtariffavtalenes pkt 2.5.1 og 2.5.2 2023
 • Ny strategi for OsloMet
 • Forslag til endring i språkpolitiske retningslinjer
 • Sak unntatt offentligheten i henhold til Offl paragraf23 første ledd
 • Status konseptvalgutredning for campus Romerike
 • Studentombudets rapport for 2022
 • Årsplan styresaker 2023
 • Rektors orienteringer 15. juni

Styrepapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS