NTNUs campussamling

Utfordrer Statsbyggs innflytelse på enekontor

Ledelsen og fagforeningene ved NTNU er nå enige om omfanget av enekontor i de nye byggene som kommer på Gløshaugen.

NTNU har i flere år jobbet for å få flyttet ansatte på Dragvoll over til Gløshaugen og nye bygg der. Stridens eple har blant annet vært om ansatte vil få enekontor.
Publisert Oppdatert

— Det viktigste fra vår side er at NTNU-ledelsen i praksis stiller seg bak at denne typen beslutninger skal tas av NTNU i dialog med fagforeningene — og ikke for eksempel Statsbygg, sier Øystein Moen som er tillitsvalgt for Tekna ved NTNU.

Mange ansatte på Dragvoll har vært bekymret for å havne i åpne kontorlandskap når de etter hvert skal flytte til Gløshaugen.

Statens arealnorm på 23 kvadratmeter og en økende trend i retning av flere åpne kontorlandskap, har gitt næring til bekymringene. Usikkerheten om blant annet hvordan arbeidsforholdene blir ved samling av campus, har også gjort at flere representanter i NTNUs styre har vært i tvil om prosjektet har livets rett.

4 av 10 med enekontor

NTNUs ledelse og Forskerforbundet, Tekna, NTL og Parat ble mandag enige om følgende prinsipper for enekontor ved nybygg:

  • Alle ansatte utenom studentassistene skal inngå når en teller antall ansatte

  • En sentral målsetting er at antall enekontor skal minst tilsvare 40 prosent av det samlede antallet ansatte for de deler av en faglig klynge som inngår i nybygg og større prosjekter.
  • Med sentral målsetting fastslår fagforeningene at dette er noe man normalt skal klare og at denne skal være styrende for de valg som gjøres underveis i byggeprosesser.

Avtalen har ikke tilbakevirkende kraft og vil ikke gjelde for kontorløsningene i nåværende bygg.

Øystein Moen er tillitsvalgt i Tekna
Øystein Moen er tillitsvalgt i Tekna.

— Risikoen for at man designer bygg som rent teknisk gir begrenset mulighet for å få enekontor er redusert. Samtidig setter vi felles og tydelige mål for minimumsstandard når det gjelder andel enekontor, sier Øystein Moen som har sittet i arbeidsgruppa på vegne av Tekna.

Prinsippet om at halvparten skal være enekontor handler om hva som faktisk er mulig å få til, ifølge Moen. Prinsippet om at antall ansatte med enekontor skal være minst 40 prosent, forklarer han med at for mange enekontor kan gi for dårlige arbeidsplasser for andre ansatte, derfor opererer de med et lavere tall her.

— Usikre på Statsbygg

I et innlegg i Universitetsavisa skriver de tillitsvalgte at selv med de framforhandlede prinsippene, er de bekymret for hvordan kontorløsninger i framtidige bygg vil påvirke fagmiljøer og kjernevirksomheten ved NTNU.

— Også med denne avtalen vil det bli langt lavere andel enekontor for de fagmiljøene som skal inn i nybygg eller inngå i større prosjekter. Vi mener ikke at flytting av ansatte fra kontor til landskap gir bedre kvalitet på forskning og utdanning, derfor er vi bekymret.

Øystein Moen sier Tekna har tiltro til at NTNU nå vil etterleve de prinsippene som er definert.

— Vi er derimot langt mer usikre på Statsbygg. I praksis vil det i stor grad avhenge av hvem som tar hvilke beslutninger. Her er vår vurdering og erfaring at Statsbygg har brukt arealnormen som grunnlag for å gå altfor langt i å ta beslutninger og legge premisser som hører hjemme i det interne systemet ved NTNU.

Viktig beslutning står for tur

Mandag 6. mars skal NTNUs styre skal ta stilling til campusprosjektets framtid. I forslaget til vedtak er ett av punktene: «Styret slutter seg til at arbeidet med å samle campus i Trondheim fortsetter.»

På et ekstraordinært styremøte 9. februar var ansattrepresentant Bjørn Skallerud ikke nådig da han kommenterte en presentasjon Statsbygg hadde gitt under et tidligere styremøte.

— Jeg fikk inntrykk av at Statsbygg helst ser at råbygget skal være ferdig før de tenker på hvordan kontorene skal bli. Mulig det har vent seg til å jobbe med bygg der det er administrasjon som foregår. De har ikke skjønt at universitetsbygg er noe helt annet. Det er pinlig, sa han.

— Mye mindre halleluja

Professor Arve Hjelseth på Dragvoll har i flere år argumentert mot at ansatte skal miste sine enekontor den dagen de flytter til Gløshaugen. Det har gjort ham negativ til campusprosjektet. Han tror avtalen det nå er enighet om, trolig vil sikre et flertall for videre satsing på campussamling.

Hjelseth sier retorikken har endret seg over tid.

Arve Hjelseth er sosiolog og arbeider på Dragvoll, der fagmiljøene om noen år etter planen skal flytte til Gløshaugen.

— Det viktigste er at mens man tidligere snakket mest mulig om åpne kontorlandskap, er tankegangen nå å gi de ansatte individuelle kontor så langt det lar seg gjøre. Ambisjonene til ledelsen er forskjøvet. Det er mye mindre halleluja nå for åpne kontorlandskap.

Han tror debatten har skapt en kunnskap om hvordan universitetsansatte arbeider.

— Det vil jo vise seg om ambisjonene for andelen enekontor som de nå er enige om, blir realisert når detaljene skal på plass. Det er NTNU som avgjør disse detaljene, jeg tror ikke Statsbygg legger seg så mye opp i det når vi er kommet så langt.

Artikkelen er oppdatert kl. 18.20 med noen kommentarer fra Arve Hjelseth

Powered by Labrador CMS