oslomet

Utsetter nytt bibliotek

OsloMet utsetter nytt universitetsbibliotek på grunn av økte kostnader.

Her i Pilestredet 52 er det pklanen å samle de tre bibliotekene OsloMet har i Oslo. Nå er hele prosjektet utsatt på grunn av kostnadsøkninger.
Publisert

OsloMet har fått 10 millioner kroner av Kunnskapsdepartementet for å etablere et nytt universitetsbibliotek i Pilestredet 52 i Oslo sentrum.

Planen var å samlokalisere de tre bibliotekene OsloMet har i Pilestredet for å gi et nytt og moderne bibliotektilbud, der beregnede kostnader i alt var på 88 millioner kroner.

Nå er hele prosjektet utsatt i ett år. Årsak: Forventede kostnadsøkninger.

Prisvekst og tekniske krav

– Det er mange årsaker til økningen, blant annet en underliggende prisvekst på over 15 prosent det siste året, nye tekniske krav fra byggeier, og detaljplanlegging av arealer som har avdekket nye behov, sier rektor Christen Krogh.

Styringsgruppen i campusprogrammet gikk inn for utsettelse på et ekstraordinært møte 17. mats og Krogh tok deretter beslutningen om å utsette prosjektet.

– Jeg er glad for at vi har fått opp denne informasjonen nå, før det har påløpt kostnader med selve utbyggingen. Dette viser godt prosjekt- og programarbeid, sier han på OsloMets ansattesider.

Skal regne på nytt

Nå skal prosjektet gjennomgås nøye og det vil blant annet bli gjort en ny kost/nytte-analyse, heter det.

Utsettelsen betyr at studenter og ansatte som holder til i Pilestredet 52 tidligst må flytte ut høsten 2023.

Åpent bygg

Da OsloMet fikk tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet til å etablere nytt bibliotek, var det første gang universitetet fikk penger til oppgradering av bygg som leies i det private markedet.

I planene for det nye biblioteket står det at ønsket er å skape et levende bygg som er åpent for alle med betjente skranker, fellestjenester og -spesialrom, lese- og arbeidsplasser som er godt tilrettelagt for digitale lærings- og samarbeidsformer, og sosiale møteplasser og arenaer for arrangementer, heter det.

Biblioteket på dagens campus på Kjeller er ikke berørt av planene.

Powered by Labrador CMS