Utleiemarked

Utvikler tusenvis av private studentboliger

Studentsamskipnadene sliter med å bygge nok studentboliger. Der ser private selskaper en nisje som kan fylles.

Fasaden til Thon Eiendoms studentboliger i Bjørvika, Oslo.
Publisert

Flere store private aktører satser tungt på studenter som leietakergruppe. De siste årene har det blitt utviklet flere store boligprosjekter som direkte markedsføres som studentboliger.

Kun 15 prosent av landets studenter bor i studentboliger levert av studentsamskipnadene. Det er da over 200.000 studenter som bor utenfor samskipnad-boligene, om det så er i egne boliger, hjemme hos foresatte eller i leieboliger på det private markedet.

— Studentene er en attraktiv leietakergruppe som har fått lite oppmerksomhet. De betaler husleien i tide, og passer, etter vår erfaring, godt på eiendommene. Det er også åpenbart at det offentlige ikke klarer å stille med nok studentboliger, sier gründer og daglig leder i Bo Coliving, Johan Rasting til Khrono.

Nederst i saken kan du se en liste over utvalgte private studentboligprosjekter.

Vil bygge flere

Det er tall fra Norsk studentorganisasjons (NSO) Studentboligundersøkelse fra 2021 som sier at den nasjonale dekningsgraden for studentboliger er 14,75 prosent.

NSO har et mål om at samskipnadene skal nå 20 prosent dekningsgrad nasjonalt. I Hurdalsplattformen kommer også regjeringen med et mål om å trappe opp studentboligbyggingen til 3000 nye i året.

I statsbudsjettforslaget for 2022 ligger det inne midler til å bygge 1650 studentboliger.

Tips oss

Bor du i eller har noen tanker om private studentboliger? Ta gjerne kontakt på epost: herman@khrono.no eller på tlf: 993 09 203

— Kan ikke bygge mer

— Vi ønsker i utgangspunktet å bygge mer, og vi kan bygge mer. Men da må retningslinjene for boligbyggingen følge markedsutviklingen. Samskipnadene mener at det er riktig at det finnes kostnadsramme for studentboliger, men vi kan ikke bygge boliger innenfor dagens rammer, sier styreleder i Samskipnadsrådet og direktør i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, Hans Erik Stormoen til Khrono.

— Et annet problem er vel de byråkratiske og politiske prosessene som et prosjekt må gjennom før det kan bygges - for eksempel å få det inn i en reguleringsplan?

— Det er en utfordring. Derfor ønsker vi at studentboliger blir et eget formål i plan- og bygningsloven, sier Stormoen.

Han understreker at det da må defineres at det er studentboliger med godkjenning fra departementet det er snakk om.

Mål om 10.000 boliger

Bo Coliving er et selskap som utvikler utleieboliger og markedsfører seg direkte mot studenter. De har ambisjoner om bli den største aktøren på studentboligmarkedet i Norge.

— Foreløpig har vi ikke bygget noen fra scratch. Vi har kjøpt opp og optimalisert eksisterende eiendommer. Ambisjonen på sikt er å gjøre nybyggingsprosjekter, sier Rasting.

I dag leier selskapet ut omtrent 500 rom i ni byer, i tillegg til 100 nye som de skal overta og utvikle i nær framtid.

De regner med å eie og drifte 2000 utleieenheter i løpet av 2022, og har et mål om å nå 10.000 innen 2026.

Johan Rasting, gründer og daglig leder i Bo Coliving så en åpning i markedet.

— Mer aktivitet

Ifølge Rasting leier omtrent 70 prosent av studentene på det private markedet.

— Der så vi at det var en åpning i markedet. Vår ambisjon er å bli den ledende aktøren for studentboliger nasjonalt, sier Rasting.

Rasting opplever at det har vært mer aktivitet på dette investeringsområdet den siste tiden.

— Av det som er skrevet om studentboligmarkedet ser man at det investeres vesentlig mer enn det er gjort i foregående år.

— Interessen for dette markedet har tatt seg opp. Det opplever vi også når vi snakker med potensielle investorer, understreker gründeren.

7900 kroner pluss strøm

Rasting opplyser at månedsleia i deres hybler ligger mellom 4 og 6.000 kroner, med en snittpris på litt over 5000.

— Vi jobber for å tilby et godt og trygt produkt til studentene, til konkurransedyktige priser. Samtidig ønsker vi å skille oss ut ved å være imøtekommende og se på leietakerne som kunder, med alt hva det innebærer, sier Rasting.

Men ikke alle tilbyr såpass rimelige boliger.

I Thon Eiendoms «Diagonale Studentboliger» i Bjørvika, Oslo, koster den rimeligste hybelen 7900 kroner. Strøm ikke inkludert.

Her har de siden 2018 leid ut 308 leiligheter til studenter. De er fornøyd med investeringen, men opplyser at de ikke har flere studentsatsinger på gang.

— Vårt studentboligprosjekt i Bjørvika har gått veldig bra, det er stor interesse for leilighetene. Vi har for tiden ingen flere rene studentboligprosjekter på gang, skriver visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen, Ole-Christian Hallerud, til Khrono.

— Opplever dere at det er flere store aktører som kommer inn på dette markedet?

— Hva andre aktører har av planer har vi ikke oversikt over, skriver Hallerud.

Her er noen større private studentbolig-prosjekter

 • Diagonale studentboliger i Bjørvika, Oslo - 308 boliger, Thon Eiendom AS og HAV Eiendom AS, ferdig høsten 2018.
 • Campus G12 i Nydalen, Oslo - 266 boliger, Heimstaden Norway AS, 2018.
 • MetStudios ved OsloMet - 112 boliger, Merkantilbygg AS, høsten 2020.
 • Campus Life, Trondheim - 222 studentboliger sommeren 2020, 357 nye høsten 2022, NREP AS.
 • Stiftsstaden Studentby, Trondheim - 210 hybler, Stiftsstaden Studentby AS (HJ Investments AS), stiftet 2004.
 • Camp Trondheim - 250 boliger, AHA eiendom AS,
 • 360 Campus, Trondheim - 228 hybler, Sonic Titan AS (konsern med 1054 selskaper), 2021.
 • Voll Studentby, Trondheim - 698 boliger, Frost Eiendom AS, 1999 og 2015.
 • Down Town Studenthotell, Kristiansand - 47 boliger, Ånund Lunde Eiendom AS, 2019.
 • Kongens, Kristiansand - 53 boliger, Oksøy Eiendom AS, 2020.
 • Bo Coliving, ni byer - 600 boliger, Bo Coliving AS, 2020.
 • The Box, Tromsø - 181 boliger, Stakke Utvikling AS, Tromsø, 2021.
 • The Front, Tromsø - Planlegger 320 boliger, Stakke Utvikling AS.
 • The Box studentboliger og Betesda studentboliger, Fredrikstad - 26 + 13 boliger, Ictus AS, 2012 og 2014.
 • Studentboliger ved Pilot Flight Academy, Campus Torp - 99 boliger, STUSAB Norge AS (Studentbostäder i Norden AB), kjøpt opp i 2021.
Powered by Labrador CMS