Nyttårsforsetter

Studentene til Borten Moe: — Hør på oss, og ta tilbakemeldingene seriøst

Dette er studentenes planer for 2022.

NSO-leder ,Tuva Todnem Lund, og leder av Studenttinget ved NMBU, Ina Maria Finnerud, på demonstrasjon for økt studiestøtte utenfor Stortinget.
Publisert Oppdatert

Samfunnet går nå inn i det tredje kalenderåret med koronavirus, restriksjoner og nedstengning.

Studentledere landet rundt har felles ønsker om at studentenes økonomi og rettigheter må styrkes i 2022. Mange av studentlederne etterspør, som flere ganger før, en studiestøtte på 1,5G.

— Jeg skal ikke legge skjul på at jeg er skikkelig skuffet over regjeringens holdninger til studenter. Nå blir det viktig at vi fortsetter å forklare politikerne hvordan det er å leve som student i 2022, og hvilke konsekvenser politikken deres har for oss, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund.

Fakta

Dette har vi spurt studentlederne om:

  • Hva tror dere blir den viktigste saken dere skal jobbe med lokalt i 2022?
  • Og hva blir viktigst nasjonalt?
  • Har dere et ønske til regjeringen og statsråd Ola Borten Moe?

Knirker i både skruer og gjenger

— Med ny regjering som lovte gull og grønne skoger har vi dette semesteret hatt nedtur på nedtur, sier NSO-lederen.

Hun sier at studiestøtten må økes til 1,5 G, studentboliger må bygges og rehabiliteres og det må finnes et sikkerhetsnett for permitterte studenter.

— Har dere et ønske til regjeringen og statsråd Ola Borten Moe?

— Som med traktoren i sangen «Traktor med Henger» av Vazelina Bilopphøggers, som jeg veit vi er glad i begge to, knirker det fælt i både skruer og gjenger i studenttilværelsen om dagen. Mitt råd, og mitt ønske til Ola Borten Moe er følgende: bruk oss! Vi i studentbevegelsen er skikkelig gode på å være studenter. Nå er det nytt år og nye muligheter, og vi kan få smurt studenttilværelsen før vi havner helt utenfor veien, hvis vi gjør det sammen, sier Lund.

Vil ha slutt på dobbel turnus

President i Ansa, Sebastian Hytten, trekker blant annet fram at de ønsker å få slutt på dobbel turnus for studenter med utdanning fra utlandet. Han frykter også at pandemien vil ta mye tid i 2022.

Sebastian Hytten, president i Ansa.

— Vårt største ønske er at regjeringen, med Ola Borten Moe i spissen, begynner å ta oss studenter på alvor, sier Hytten.

— Ute i hardt vær

Leder av Velferdstinget i Agder, Michelle Brynildsen, trekker fram det å hindre installering av strømmålere i nye studentboliger som en viktig sak lokalt ved Universitet i Agder. Nasjonalt ønsker hun et fokus på generell studentvelferd.

— Studentene er mye ute i hardt vær om dagen. Se til at studenter blir sett og hørt hva gjelder strømsaker, stipend, psykisk helse i forhold til korona og trygg undervisning i forhold til at vi lever i en pandemi, skriver hun.

Maika Marie Godal Dam er leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus. Hun sier det viktigste lokalt blir å søre for psykisk helsehjelp til studentene. Nasjonalt vil de jobbe opp mot regjeringa for å få studentene helskinna gjennom pandemien.

Maika Marie Godal Dam, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus

— Jeg ønsker meg at Ola Borten Moe og resten av regjeringen legger frem et reelt forslag som hjelper studentene med strømregninga- som ikke er mer lån, skriver Godal Dam.

En av de viktige sakene Velferdstinget Vest skal jobbe med lokalt i året som kommer er Vestland Fylkeskommunes regionale plan for kultur, idrett og friluft. De vil også å prioritere studentenes psykiske helse. Nasjonalt ønsker de et løft av fagskolene og økt studiestøtte.

Leder, Helena Haldorsen, sier at de, sammen med Studentsamskipnaden på Vestlandet og Organisasjonen for norske fagskolestudenter, skal invitere Borten Moe til Vestlandet for en «ny og dyp» prat om utdannings- og velferdspolitikk.

— Høyere utdanning er løsningen

Leder av Studentparlamentet ved UiT, Victor Zimmer, håper at tiltakene snart kan lettes så de kan fortsette å hjelpe studentfrivilligheten tilbake dit den var før pandemien. Han mener dette blir den viktigste arbeidsoppgaven for studentdemokratiet lokalt.

— Nasjonalt håper vi på en utvikling som er tydeligere på at det er nettopp høyere utdanning som har løsningene vi trenger, og da trenger høyere utdanning ressursene til å ivareta studentene så godt som de ønsker, skriver Zimmer som håper satsningen på regionale utdanninger fortsetter, bare uten politisk overstyring.

Zimmer ønsker også at politikerne øker midlene til samskipnadenes studentboliger, så de studentboligene regjeringen ønsker faktisk kan bygges uten økte leiepriser for studentene.

— For oss blir det viktig å utvikle organisasjonen og ivareta studentdemokratiet for studentene ved universitetet. Det blir viktig å snakke studentenes sak og sikre at vi kan tilpasse oss fort hvis det blir behov for dette, skriver leder av Studentorganisasjonen Nord, Eugen Sebastian Hovden Haush.

— Nasjonalt vil det være viktig at studentene blir hørt på og tatt seriøst.

Han trekker fram gode kompensasjonsordninger og videre utvikling av digitale alternativer som viktige saker.

— Fra Ola Borten Moe så ønsker vi at de utvikler tiltak som kommer alle studenter til gode som tiltakspakker som støtter opp under psykososiale tiltak, skriver Haush.

Studentene må foran i køen

Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Thomas Helland-Hansen, ønsker å skape et bedre campus for studentene ved UiB.

— Studentene er tilbake på campus - om enn i begrenset grad, i hvert fall akkurat nå - og det er vår jobb å sammen med ledelsen sørge for at campus er attraktivt å være på, sier han.

— Ministeren og departementet har sagt at universiteter og høgskoler skal stå langt framme i køen når lettelsene kommer. Vi håper dette følges opp! Vi ønsker Ola Borten Moe et godt nytt år, og håper han vil bruke året til å prioritere studentene, avslutter Helland-Hansen.

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger skal fokusere på studiekvalitet og læringsmiljø i året som kommer, sier leder Eira Aas Eide.

Eira Aas Eide, Studentorganisasjonen Stor.

— Vi mener at en økning i antall studentboliger og ikke minst økt studiestøtte blir de viktigste sakene nasjonalt, fortsetter Eide.

Og hun har et tydelig ønske til Borten Moe og regjeringen:

— At studentene og deres utfordringer skal bli tatt på alvor, skriver hun.

Rettigheter i arbeidslivet

Jelle Sebastian Bruin, leder av Studenttinget på Vestlandet, sier at en av de viktigste sakene i året som kommer blir å sørge for at studentene ikke må punge ut for boliger under praksisopphold.

— Ønsket vårt til regjeringen og statsråd Ola Borten Moe er å fortsette arbeidet med å gi studentene rettigheter på lik linje med arbeidstakere. Dette gjelder ikke bare under en pandemi, skriver Bruin.

Stijn van Oorschot er påtroppende leder av Norges Handelshøyskoles Studentforening.

— Den viktigste saken for oss lokalt vil være å holde studentengasjementet i foreningen oppe i en tid der nye restriksjoner kommer brått og uventet på. Det er vanskelig å holde motet oppe i en så uforutsigbar hverdag, så dette blir en utfordring, skriver Oorschot.

— Mitt ønske til forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten moe er at han og regjeringen begynner å prioritere studentene i større grad en de har gjort før pandemien, fortsetter han.

— Dann et forhold til oss

Leder av Studentorganisasjonen i Innlandet, Gesine Fischer, trekker fram flere viktige fanesaker for 2022.

To av sakene hun nevner er å bedre studentenes helse og trivsel, på lang sikt og uavhengig av krisen, og å bedre de psykososiale forholde i og utenfor undervisningsrommet.

— Å være student skal ikke utgjøre et ekstra risiko for å utvikle dårlig helse. Både myndighetene og kommunale aktører må gjøres ansvarlig for studenters helse og trivsel. De må sikre både forebyggende tiltak som fremmer god helse og trivsel for studenter flest, men også ivareta de mest sårbare studenter, skriver Fischer.

I Østfold blir det også viktig å få studentfrivilligheten og studentene tilbake på campus. Leder av Studentparlamentet i Østfold, Sarah Naomi Lunner, vil også jobbe med samarbeidet med kommunene og få på plass et bedre kollektivtilbud for studenter i Østfold.

Nasjonalt ønsker hun at studentdemokratiene samles om flere saker og jobber for bedre samarbeid.

— Hør på studentene, og ta tilbakemeldingene seriøst, ha jevnlige møter med ledere av studentdemokratiene. Gjør som Asheim, og dann et forhold til oss, sier Lunner til Borten Moe.

Campusflytting og studiemiljø

— Vi opplever at det er litt usikkerhet rundt hva Lillestrøm faktisk betyr. For oss vil det derfor være viktig å sikre at campus Romerike får en sentral plassering i Lillestrøm sentrum, med et godt faglig innhold, skriver leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Rolf Martin Aspenes.

Rolf Martin Aspenes

— Vårt ønske til Borten Moe er at ekstraordinær støtte fra staten ikke kommer i form av lån, fortsetter han.

Ved Handelshøyskolen BI skal studentdemokratiet fokusere på å skape et mest mulig inkluderende og godt studentmiljø.

— Helt konkret innebærer dette fullt fokus på trygge og lærerike arrangementer på campusene som oppleves som verdiskapende og lavterskel, det er viktig for hele organisasjonen at vi løfter opp de ulike tilbudene i alle våre fire byer, skriver president i BI studentorganisasjon, Sanjin Damjanovic.

— Det viktigste for oss nasjonalt blir å styrke de nasjonale prosjektene, samt jobbe opp mot det akademiske via BI Nasjonalt, og å sørge for en god overgang fra en digital hverdag til en trygg og fysisk studietid, fortsetter Damjanovic.

Arbeidslivsnærhet

Victor G. Simonsen er leder av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge.

— En av de viktigste tingene vi kommer til å jobbe med på nyåret er å øke arbeidslivsnærhet i studiene, både når det kommer til eksamen og praksis, sier han.

Han trekker også fram studiestøtte, dagpengeordning for studenter og bygging og renovering av studentboliger som vikte saker nasjonalt.

— Vi ønsker at regjeringen setter seg inn i en students hverdag. Det hadde vært lærerikt for dem å leve et halvt år på kun en pengesum tilsvarende studiestøtten, å se hvordan de hadde taklet det, skriver Simonsen.

— Studentorganisasjonen i Agder vil arbeide variert til våren, spesielt vil vi fokusere på en arbeidslivsuke for studentene ved UiA. Videre vil vi fortsette prosessen med nytt studenthus i Kristiansand, arbeide for flere studentboliger, og så kommer studentvalget til våren og ta mye oppmerksomhet, skriver leder, Kristian Fredrik Meyer Ødegård.

Kristian Fredrik Meyer Ødegård

Ødegård understreker også arbeidslivsrelevans som en viktig mål nasjonalt.

— Slik Borten Moe har holdt på denne høsten vitner om at han verken bryr seg, eller lytter til studentene og UH-sektoren generelt. Det kan se ut som en bedring er på vei, blant annet ved at det er snakk om å videreformidle de midlene studentene har fått gjennom pandemien til neste år. Hvis de holdningene vi har sett i høst fortsetter ser vi helst at han går av, og fortsetter som styreleder i sitt eget firma Okea, skriver Ødegård.

Samle studentbevegelsen

Påtroppende leder av Studenttinget ved NTNU, Astrid Hilling sier at mange av arbeidsområdene for året som kommer vil bli bestemt gjennom arbeidsprogrammet som skal vedtas av Studenttinget over nyttår.

— Jeg ser for meg at vi fortsatt vil måtte jobbe videre med konsekvenser av koronatiltak og studentenes psykiske helse, samt være på ballen i campusutviklingsprosjektet da det vil ha stor innvirkning på studentene fram i tid, skriver hun.

Kvalitetssikring av utdanningen vil bli et viktig område for Studenttinget i 2022.

— Da spesielt innen saker som to-sensorordning, og fram mot NOKUT-tilsyn.

— Vi ønsker en økning av studiestøtten til 1,5 G og økt satsning på restaurering og bygging av nye studentboliger. I tillegg til at det er viktig at campus holder åpent, og at finansiering av høyere utdanning innen helse- og utdanningssektoren økes, fortsetter Hilling.

Ina Maria Finnerud er leder av Studenttinget ved NMBU. Hun sier neste års fokus vil være arbeidet med en overordnet strategi for universitetet for de neste fire årene.

Ina Maria Finnerud, leder av studenttinget ved NMBU

—Vi har også fått to nye prorektorer og en ny viserektor for bærekraft. Derfor er kulturbygging om ikke viktigere enn noen sinne, også sett i lys av Veterinærbygget, og en kraftig vekst i studieplasser.

Videre tror Finnerud at det viktigste nasjonalt blir å samle studentbevegelsen.

— Mitt høyeste ønske er at vi har et departement med en minister i spissen som begynner å se studenter som en egen samfunnsgruppe, sier Finnerud.

— Starta perioden med å skuffe oss

Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristianias sentralstyre, Kristoffer Myklebust Egset, sier at hovedfokuset deres det siste året har vært å opprettholde det lokale velferdstilbudet til studentene som har blitt tvunget til å sitte på hyblene sine store deler av tiden. Dette tror han blir hovedfokuset i tiden framover også.

Videre sier han at studentdemokratiet skal vedta strategi og handlingsplan for det neste året i løpet av januar, så de vet ennå ikke hvilke konkrete saker de skal fokusere på. Men:

Kristoffer, Myklebust Egset

— Det vi veit er at vi skal passe på at det nye studenthuset i St. Olavs Gate 23 (i Oslo, red.anm.) har massive tilbud som Kristiania-studenter vil være med på, skriver Egset.

Han ønsker også å minne regjeringen på deres egen kritikk mot Solberg-regjeringen, og mener de faktisk burde sette, blant annet, studentøkonomien på dagsorden.

— Borten Moe starta perioden sin med å skuffe oss, men han skal få en sjanse til.

Skal jobbe med klimastrategien

Jørgen Hammer Skogan er leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.

— Av de viktigste tingene vi skal jobbe med nå på nyåret må arbeidet for at UiO skal ta sin del av ansvaret med å komme klimaendringene i møte, skriver han.

UiO-styret skal vedta universitetets omdiskuterte klimastrategi i februar. Skogan satt selv i gruppa som utarbeidet utkastet til strategien.

— Nasjonalt blir kampen for økt studiestøtte like viktig i år som i fjor, fortsetter Skogan.

Avslutningsvis kommer Skogan med et ønske om at studentene likebehandles med andre samfunnsgrupper i offentlige støtteordninger.

Powered by Labrador CMS