KORONATILTAK

Nå kan noen studenter tjene mer uten at stipendet må vike

Studenter som jobber i skolen, barnehagen og helsetjenesten skal få tjene mer uten at stipendet blir redusert, sier regjeringen. Norsk studentorganisasjon spør hvorfor ikke flere grupper får unntak.

Sykepleierstudentene Katrine Evensen og Jenny Marin syns det er bra at tiltakene motiverer til at flere studenter bidrar.
Publisert Oppdatert

— Det var sånn formuleringen skulle vært i fjor, sier studentleder i Norsk sykepleierforbund (NSF), Edel Marlèn Taraldsen.

Hun refererer til at det tirsdag ble klart at det skal bli gjort unntak for inntektsgrensene for studenter som jobber i skolen, barnehagen og helsesektoren i 2022. Tidligere har unntaket kun gjeldt for arbeid direkte knyttet til koronapandemien.

Dette gjør regjeringen for å bidra til nok arbeidskraft i disse sektorene.

— Situasjonen er svært pressa, sier leder av Pedagogstudentene, Elise Håkull Klungtveit.

Tiltaket fungerer som et ekstra dytt for å få flere studenter til å bidra.

— Hvis det blir en fordel for oss gir det enda mer motivasjon til å gjøre det, sier sykepleierstudent Katrine Evensen til Khrono.

Sprengt kapasitet

Flere sykehus og helsetjenester melder om sprengt kapasitet og bemanningsproblemer. Dette var en av hovedårsakene til de nye tiltakene som kom 7. desember.

Ifølge VG melder alle sykehusene nå om stort press på intensivavdelingene. Presset skal være størst ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og Oslo universitetssykehus (OUS).

Hovedverneombud for barne- og ungdomsklinikken ved OUS, Eva Ose Velle, sa til NRK forrige uke at sykepleierne verken rekker å spise eller gå på do. Dette har forverret seg hun på grunn av pandemien, sa hun, når det har blitt vanskelig å få tak i vikarer.

NRK melder i dag at ved Finnmarkssykehuset har 390 sykepleiere til sammen jobbet 9579 overtidstimer i løpet av september og oktober.

På sin plass

Studentleder i NSF, Edel Marlèn Taraldsen, sier at tiltaket om inntektsgrense er på sin plass. Hun trekker fram at det ble mye usikkerhet rundt unntaket som har vært gjeldende siden 2020.

— Det ble mye usikkerhet når det var spesifisert koronarelatert arbeid, sier Taraldsen.

Edel Marlèn Taraldsen, leder i NSF student

— Tror du mange sykepleierstudenter vil bidra til nok arbeidskraft?

— Absolutt, men så har du også en utfordring for en del sykepleierstudenter. Nå ser vi at det er flere rundt omkring i landet som ikke får lov til å arbeide ved siden av praksis på grunn av kryssmitte.

— Men dette gjelder ikke over alt. Folk er stort sett flinkere til å tilrettelegge nå enn de var i fjor, sier Taraldsen.

Inntektsgrensene

Inntektsgrensa i Lånekassen bestemmer hvor mye du kan tjene før du får redusert stipend.

Dagens inntektsgrense er 195.295 kroner for studenter som får studiestøtte i mer enn 7 måneder. For de som får støtte i mindre enn 7 måneder ligger grensen på 488.236 kroner.

Det har under pandemien blitt gjort unntak i inntektsgrensa for studenter som har drevet arbeid direkte knyttet til korona.

Med regjeringens formulering ser det ut til å skulle bli et generelt unntak for alle studenter som jobber i skole, barnehage og helse.

— Vinn-vinn-situasjon

Jakob Hummelsund Grung er sykepleierstudent på andre året ved Universitetet i Stavanger (UiS) og sitter i studentstyret til NSF student. Han får ikke stipend selv, men vil gjerne jobbe mer.

— Jeg jobber selv på en infeksjonsavdeling. Jeg bor hjemme, så jeg får ikke stipend uansett, men jeg vet at mange av medstudentene mine vil ta i bruk dette unntaket og jobbe mer, sier Grung.

— Det er ofte sykepleiestudenter som er avhengige for driften i helger, kvelder og i ferier. Vi har en unik kompetanse, der vi ikke nødvendigvis er ferdig utdannede, men vi kan mye mer enn folk flest. Jeg tror dette er bra både for pasientsikkerheten og for vår egen erfaring.

Grung sier at ved UiS henvendte kommunene seg direkte til universitetet for å rekruttere studenter som kunne bidra under pandemien. Det var blant annet sykepleier- og paramedicstudenter som sto for mye av covid-19-testingen.

— Jeg ser på dette som en vinn-vinn-situasjon. Vi får lov til å bidra uten å bekymre oss over det økonomiske, sier Grung.

Jakob Hummelsund Grung er glad for at studentene som vil bidra ekstra slipper å tenke på det økonomiske.

Mer motivasjon

Katrine Evensen og Jenny Marin går også andre året på sykepleierstudiet, men ved OsloMet. Begge jobber på sykehjem ved siden av studiene.

De tar seg en pause fra eksamensarbeidet for å ta en prat med Khrono.

— Tror dere at dere og medstudentene deres har lyst til å jobbe mer?

— Ja, alle vil jo ha jobb og tjene penger, men vi lærer også av det. Det kan bli litt vanskelig når det er mye skole samtidig, da, sier Evensen.

Marin nikker og sier hun er enig.

— Nå som kapasiteten er sprengt, tror dere det er flere sykepleierstudenter som er interessert i å bidra ekstra?

— Det kan være vanskelig når vi har såpass mye skole, men jeg vil tro at mange vil bidra mer, sier Marin.

Men de er enige om at det er en fordel med litt ekstra motivasjon.

Sykepleierstudentene syns det er bra at de som har mulighet til å jobbe mer kan gjøre det uten å måtte tenke på stipendet.

— Alvorlig bekymret

Utdanningsforbundet skrev på mandag at høyt sykefravær og mangel på vikarer skaper store problemer for skoler og barnehager.

Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) sykefraværstall for 3. kvartal 2021 ligger det legemeldte fraværet for grunnskole- og førskolelærere på 5,3 prosent.

— Jeg er alvorlig bekymret for situasjonen, både for tilbudet vi gir barn og unge og for den voldsomme merbelastningen som påføres de ansatte som er på jobb med for lav bemanning, sier leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal i en pressemelding.

Svært pressa situasjon

Leder av Pedagogstudentene, Elise Håkull Klungtveit, sier at hun er fornøyd med dette tiltaket, når det er et innspill de har gitt lenge. Tiltaket er spesielt viktig når bemanningssituasjonen er som den er i skoler og barnehager. Hun kaller situasjonen for «svært pressa».

— Og du tror mange studenter ønsker å jobbe mer?

— Ja, det tror jeg. Uten at jeg har tall på det så tror jeg dette er positivt. Det er mange som jobber i barnehagen og skolen ved siden av studiene som skulle ønsker de kunne jobbet enda mer.

— Er det behov for mer studentarbeidskraft i skolene og barnehagene?

— Utdanningsforbundet melder at kapasiteten er sprengt og skolene er nær bristepunktet. Det samme gjelder barnehagene. De som jobber der har veldig lite å gå på nå. Det at studentene har mulighet til å ta enda flere vikartimer og jobbe enda mer vil kunne lette på deres situasjon.

Elise Håkull Klungtveit, leder av Pedagogstudentene.

NSO: Hvorfor ikke flere?

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund, syns dette er et bra pandemitiltak og sier at studentene gjerne vil bidra og gjøre det de kan for at samfunnet skal komme tryggest mulig ut av pandemien.

Men de er fortsatt kritiske til at ikke flere arbeidsgrupper får unntak:

— Vi stiller oss likevel spørsmål ved hvorfor dette ikke gjelder de som jobber i butikker og liknende, hvor vi også trenger arbeidskraften? Også er det viktig at dette ikke skal gå på bekostning av studiene og studieprogresjonen til studentene. Disse studentene trenger fortsatt tid til å studere, og de trenger fortsatt praksis, skriver Lund til Khrono.

Powered by Labrador CMS