eksamen

Studenter landet rundt krever endring. Borten Moe ønsker normal drift

Studentene ber om at skoleeksamener endres til hjemmeeksamener. Men statsråd Ola Borten Moe ber lærestedene holde tilnærmet normal drift. Det har skapt forvirring.

— Vi må skåne studentene sa representanten fra FHI, men studentene våre ber om å bli skånet for smitte og virus, og om omlegging til digitale tilbud. FHI står langt unna den situasjonen vi er i, sier rektor ved NMBU Curt Rice. Han er rådvill etter mandagens møte med statsråden rundt eksamen og smittetiltak.

Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert.)

Selv om professor Tony Burner reagerer på at hans eget universitet, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), innfører strengere regler enn de nasjonale og lokale retningslinjene tilsier, er det flere studenter som mener andre bør følge USNs eksempel.

USN og senere også Handelshøyskolen BI har nemlig besluttet å gjøre alle skoleeksamener om til digitale hjemmeeksamener.

Like før helgen gikk Studentparlamentetet ved OsloMet ut og ba storbyuniversietetet gjøre det samme.

Nå følger Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB) og et opprop fra studenter ved Universitetet i Agder etter.

«Uholdbart»

I helgen gikk parlamentet i Bergen ut og oppfordret om endringer «på bakgrunn av gjentatte bekymringer fra et stort antall studenter, og som følge av den krevende smittesituasjonen i Bergen i dag og den nye regionale forskriften.»

— Vi er nødt til å bevare studentenes trygghet - ikke minst i en situasjon der mange er redde for å bli smittet, og der mange studenter snart skal reise hjem til jul, skriver leder for Studentparlamentet ved UiB, Thomas Helland-Hansen, i en pressemelding.

Parlamentet mener det er «uholdbart» at studentene må gjennomføre eksamen i et eksamenslokalet med mange medstudenter.

Opprop i Agder

Studentene er ikke bekymret bare i øst og i vest. Det er de også i sør, nærmere bestemt ved Universitetet i Agder (UiA).

— I hele høst har vi av hensyn til pandemien hatt mye hjemmeundervisning. Når smittetrykket i samfunnet nå øker og flere blir oppfordret til å ha hjemmekontor, må likevel studentene møte opp for å ta eksamen på skolen, sier UiA-student Donna Tran Ngo til Fædrelandsvennen.

Der har studentene mobilisert, og i underkant av 300 studenter har nå signert en underskriftskampanje for å få UiA til å legge om sine eksamener til hjemmeeksamener.

Men til Fædrelandsvennen sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen at universitetet går videre med eksamensplanen som ble lagt i vår, med mindre det kommer nye påbud fra myndighetene.

Det samme gjør NTNU, opplyser prorektor for utdanning, Marit Reitan, til Adresseavisen.

Dropper eksamen på grunn av smittefrykt

VG skriver mandag ettermiddag om OsloMet-studenten Sara Reggianini (31) som er en av flere studenter som dropper å møte opp på eksamen på grunn av smittefrykt.

OsloMet har forståelse for at studentene er bekymret, men vil fortsatt avholde fysiske eksamener som planlagt.

VG skriver også at de er blitt kontaktet av flere andre studenter ved OsloMet som ønsker å ha hjemmeeksamen istedenfor fysisk eksamen på skolen, og at flere forteller at de har valgt ikke å møte opp til eksamen fordi de er bekymret for smitte.

I følge VG sier Reggianini at hun mener det ikke er forsvarlig at så mange studenter skal samles i et lokale, da smittetrykket i Oslo øker.

— Samtidig er det flere som må ta tog og kollektivt midt i rushtiden, noe som ikke er veldig komfortabelt, sier hun til VG.

Studentparlamentet ved OsloMet støtter studentene som ved mange andre læresteder, mens ledelsen ved OsloMet sier de vil fortsette med skoleeksamen.

— Så normalt som mulig

Universitetet i Bergen følger samme linje som UiA og NTNU, sier prorektor for utdanning, Pinar Heggernes, til Khrono.

— Vi kommer ikke til å gjøre endringer slik situasjonen er i dag, sier Heggernes.

Prorektoren viser til et digitalt møte sektoren hadde med forskning- og høgere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) på formiddagen mandag.

Der skal ministeren ha bedt universiteter og høgskoler om å holde tilnærmet normal drift, både med tanke på undervisning og eksamen.

— Ministeren ba oss om å sørge for en mest mulig normal undervisnings- og eksamensavvikling. Vi gjør vurderinger kontinuerlig og er i kontakt med nasjonale og lokale myndigheter jevnlig, og møtet med ministeren bekreftet og forsterket våre vurderinger. Vi følger de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale tiltakene, og det er ingenting i disse som tilsier at vi skal avlyse fysiske eksamener. Det er heller ikke gjort i en håndvending, sier Heggernes.

Khrono har bedt Kunnskapsdepartementet og statsråd Borten Moe om en kommentar, men har så langt ikke fått svar.

Rådløs etter møtet

For rektorer reagerer litt ulikt etter dagens møte om smittetiltak og eksamen.

Curt Rice er rektor ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Han føler seg mer rådløs etter møtet enn før.

— Statsråden sier at vi skal levere i en tilnærmet normal situasjon. Hvis man ser rundt seg og følger med på TV og avisenes forsider der Nakstad sier at vi ikke har kontroll, da føles det som vi er langt fra en normal situasjon, sier Curt Rice til Khrono, rett i etterkant av møtet i formiddag.

Rice legger til at han er klar over at han har de fullmakter som trengs for å gjøre egne tiltak knyttet til undervisning og eksamen ved NMBU, men han reagerer på den normaliserte framstillingen som både statsråden og Folkehelseinstituttet (FHI) stod for på møtet.

— Vi må skåne studentene, sa representanten fra FHI, men studentene våre ber om å bli skånet for smitte og virus, og om omlegging til digitale tilbud. FHI står langt unna den situasjonen vi er i, mener Curt Rice.

— Hva gjør dere ved NMBU nå?

— Jeg skal inn i et møte for å diskutere saken nå, sier Rice.

Legger plan B i Volda

Johann Roppen er rektor ved Høgskulen i Volda. Han føler seg ikke så rådløs som sin kollega i Viken fylke, Curt Rice.

— Men så kan jo det skyldes at vi sitter i en veldig forskjellig virkelighet, sier Roppen og fortsetter:

— Ola Borten Moe sa etter mitt syn det samme som forsknings- og høgere utdanningsministeren før ham har sagt. Vi må vurdere tiltak lokalt i henhold til de regler og råd som blir gitt.

Roppen forteller at i Volda skal de ha rundt 20 skoleeksamener før jul. De har hatt noen allerede, og vil foreløpig ikke gjøre endringer på de resterende.

— Daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sa jo tidlig i høst at vi skulle planlegge for mest mulig normal drift. Nå kan vi jo spørre oss om det var så lurt å være flinkest i klassen på dette feltet. Dette viruset er uforutsigbart. Vi lengter etter normalitet, men må nok ventet lenger på dette fullt ut, sier Roppen, og legger til:

— Vi legger nok uansett en plan B nå, og det gjelder nok de fleste av oss.

Aasen: — Forutsigbarhet er viktig

Rektor ved USN, Petter Aasen, som har fått kritikk for å ha legge opp til for strenge koronatiltak, utdyper litt slik han oppfatter situasjonen:

— Det synes som om institusjonene venter på nasjonale retningslinjer for å kunne legge om eksamen, men slik jeg hørte statsråden sa han at gjeldende regler og råd ikke innebærer at institusjonene ikke kan gjennomføre eksamen og dermed sikre at studentene opprettholder normal studieprogresjon, kommenterer Aasen og legger til:

— Nasjonale regler og råd sier imidlertid ingen ting om hvordan eksamen skal gjennomføres. Her har institusjonene autonomi og fleksibilitet, slik også statsråden understreker. Institusjonene er med andre ord ikke avhengig av «hjemmel» fra nasjonale myndigheter for å ta grep i en usikker situasjon, understreker Aasen og utdyper om eget universitet:

— USN har lagt om fra skriftlige skoleeksamener til digitale hjemmeeksamener for å sikre gjennomføringen av eksamen. Beslutningen er tatt i samråd med fakultetene, arbeidstakerorganisasjonenes representant i Beredskap og hovedverneombudet.

Aasen trekker fram at beslutningen er basert på nasjonale og regionale regler og råd om å begrense nærkontakt, lokal smittesituasjon der både studenter og eksamensvakter på flere campus er smittet under skriftlige skoleeksamener og stor bekymring blant veldig mange studenter knyttet til smittesituasjonen under eksamen og evt. påfølgende sykdom og/eller karantene.

— Men ikke minst er beslutningen tatt for å gi medarbeidere og studenter mer forutsigbarhet i en uforutsigbar situasjon der det med stor sannsynlighet blir verre før det blir bedre. Sagt annerledes; beslutningen er basert på et føre var-prinsipp for å sikre gjennomføringen av eksamen, understreker Aasen.

Endringslogg

06.12.2021, kl. 16.40: Oppdatert med kommentar fra USN-rektor Petter Aasen.

06.12.2021, kl, 17.55: Oppdatert med kommentarer fra studenter ved OsloMet gitt til VG.

Powered by Labrador CMS