Strømpriser

Samskipnadene ber om strømstøtte: — Studentene får regninga

Leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Terje Aasland (Ap), mener det er naturlig at samskipnadene inkluderes i støtteordningen.

Her fra studentbyen Pentagon ved NMBU i Ås. Det er Studentsamskipnaden i Ås som står for boligene her.
Publisert Oppdatert

På grunn av de ekstraordinært høye strømprisene har regjeringen innført kompensasjons- og støtteordninger for å ta deler av den økonomiske støyten.

Men studentsamskipnadene er ikke inkludert i ordningene. De er redd dette vil gå ut over studentenes tilbud og økonomi.

Nå ber de fleste samskipnadene Khrono har vært i kontakt med om en offentlig kompensasjonsordning på lik linje med andre deler av samfunnet.

— Jeg mener en kompensasjonsordning også burde gjelde samskipnader, sier styreleder i Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoe, som også er direktør i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN).

— Til syvende og sist er det studentene som får regninga når samskipnaden får høye kostnader, sier direktør i Norges arktiske studentsamskipnad, Hans Petter Kvaal.

Forvalter studentenes penger

Hvordan strømavtalene ser ut og hvordan studentene betaler for strømmen varierer fra samskipnad til samskipnad (se faktaboks). Noen av samskipnadene er bundet til faste strømavtaler, og noen er bundet til delvis faste og delvis variable strømavtaler.

Felles for de Khrono har vært i kontakt med er at strømkostnaden enten er inkludert i leia eller kommer som et fast beløp ved siden av leia for de fleste av studentboligene.

Fakta

Slik betaler studentene for strømmen

Dette opplyser samskipnadene Khrono har vært i kontakt med:

 • Studentsamskipnaden på Vestlandet - Fast pris ved siden av leia for de fleste boligene.
 • Studentsamskipnaden i Volda - Inkludert i leia for de fleste. Noen boliger med egne målere.
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge - Inkludert i leia.
 • Studentsamskipnaden SiO (Oslo og Akershus) - Inkludert i leia.
 • Nord studentsamskipnad - Inkludert i leia for de fleste boligene.
 • Studentsamskipnaden i Ås - Inkludert i leia.
 • Studentsamskipnaden i Stavanger - Inkludert i leia.
 • Norges arktiske studentsamskipnad - Inkludert i leia for alle hybler og fellesområder.
 • Studentsamskipnaden i Agder - Inkludert i leia.
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim - Fast pris ved siden av leia.
 • Studentsamskipnaden i Innlandet - Inkludert i leia.
 • Studentsamskipnaden i Molde - Fast pris ved siden av leia.

— Jeg tenker at hvis det var husleie pluss strøm, kunne studentene fått dette tillegget i lån eller stipend fra Lånekassen. Derimot når strømmen er inkludert betyr det at strømkostnadene går til himmels for samskipnaden, sier direktør i Studentsamskipnaden i Ås, Einride Berg.

Det er altså samskipnadene som tar den økonomiske støyten for variasjoner i strømprisen, noe som direkte og indirekte vil gå utover studentene.

— Samskipnadene forvalter studentenes penger. Må vi bruke mer på å dekke strømkostnader må vi bruke mindre på andre velferdstilbud, sier direktør i Nord studentsamskipnad, Kristian Brunsvik Olsen og legger til at det også er viktig å merke seg at de fleste studenter ikke bor i studentbolig.

Omtrent 85 prosent av alle studenter bor ikke i studentbolig.

Ønsker kompensasjonsordning

Onsdag 22. desember trådde kompensasjonsordningen for høye strømpriser i kraft. I den heter det at husholdninger med egen strømmåler skal få tilbakebetalt 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowattime. Loven gjelder energibruk fra desember 2021 til mars 2022.

Det er varslet at departementet, gjennom forskrift, skal inkludere borettslag, sameier og andre med felles strømmåler på nyåret. Samskipnadene ønsker å bli behandlet på samme måte.

— Etter vårt syn bør studentsamskipnadene behandles på samme måte som borettslag. Vi har strøm og bredbånd inkludert i husleien, men på sikt må også samskipnadene finne dekning av de økte kostnadene, og dette vil i siste instans bli en kostnad som på en eller annen måte belastes studentene, skriver direktør i Studentsamskipnaden i Innlandet, Erik Ulateig, til Khrono.

— Jeg syns en kompensasjonsordning er rimelig i og med at vi er hjemmet til studentene, og det er studentene som eier oss. For dette må jo gjenspeiles i husleia, det er studentene det vil gå utover, sier direktør i Studentsamskipnaden i Agder, Pål Harv.

— Naturlig at samskipnadene inkluderes

Terje Aasland (Ap) er leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han mener det er naturlig at studentsamskipnadene også inkluderes i kompensasjonsordningen.

Terje Aasland (Ap)

— Prinsippet her er at alle husholdninger skal inkluderes i støtteordningen, sier Aasland og legger til at han har fått andre henvendelser om spørsmålet og skal ta saken videre.

— Og en studenthybel er studentens husholdning, legger han til.

Han sier at noen ting, som for eksempel borettslag og sameier, har vært vanskelig å få med i lovteksten, og departementet derfor jobber med å forskriftsfeste dette.

— I utgangspunktet skal borettslag og sameier, og så videre, inkluderes i ordningen. Det er klart man kan diskutere om samskipnadene, eller studentboliger, skal komme innunder dette, men mitt umiddelbare svar er at det er naturlig at samskipnadene inkluderes, konkluderer Aasland.

Disse samskipnadene sier de ser for seg en kompensasjonsordning som også inkluderer samskipnadene:

 • Studentsamskipnaden på Vestlandet; Studentsamskipnaden i Volda; Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge; Nord studentsamskipnad; Studentsamskipnaden i Ås; Studentsamskipnaden i Stavanger; Norges arktiske studentsamskipnad; Studentsamskipnaden i Agder; Studentsamskipnaden i Innlandet; Samskipnadsrådet.

Studentsamskipnaden SiO (tidl. Oslo og Akershus); Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim; og Studentsamskipnaden i Molde ville ikke si ja eller nei til strømstøtte når Khrono tok kontakt.

Powered by Labrador CMS