Rektorkandidat Hans Petter Graver sammen med de to andre i rektorteamet; Prorektor for forskning og innovasjon Inger Sandlie og viserektorkandidat for utdanning Jan Frich.

Vil gi studenter mer valgfrihet

Rektorkandidat Hans Petter Graver vil skape økt valgfrihet i utdanningene og mer samarbeid på tvers hvis han blir valgt. — Dette vil gi endringer som studentene vil merke, sier han.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektorkandidat Hans Petter Graver vil ta tak i det store frafallet blant studentene hvis han blir valgt til ny rektor ved Universitetet i Oslo. Han vil jobbe for å skape nye arenaer på tvers av fakultetene og skape større valgfrihet og flere kombinasjonsmuligheter i utdanningene.

Rektorvalget ved Universitetet i Oslo pågår nå og fram til 20.april. Da blir det avgjort hvem som skal overta etter rektor Ole Petter Ottersen som har sittet i åtte år. 

Her er Gravers svar på Khronos spørsmål før helge i det valgkampen var over:

1: Hvordan vil studentene merke at du er blitt rektor? 

Der hvor vi har markert oss tydeligst er at vi vil skape nye arenaer på tvers av fakultetene for flerfaglig team- og prosjektarbeid og tverrprofesjonell læring, samt skape økt valgfrihet i utdanningene gjennom økte muligheter for å kombinere emner på tvers av program, fakulteter og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Vi vil satse på utdanningsledelse på alle nivåer og la UiOs utdanningskomite ha en aktiv rolle i tett samarbeid med Jan Frich som viserektor for utdanning. Dette vil gi endringer som studentene vil merke.

Vi vil skape nye arenaer på tvers av fakultetene for flerfaglig team- og prosjektarbeid og tverrprofesjonell læring, samt skape økt valgfrihet i utdanningene gjennom økte muligheter for å kombinere emner på tvers av program, fakulteter og utdannings-institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Hans Petter Graver

2: Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2016 viser at UiO har lavest gjennomsnitt avlagte studiepoeng blant universitetene i Norge. Hva vil du gjøre for å bedre gjennomføringen blant studentene? 

Dette er noe vi er nødt til å ta tak i. Vi har miljøer som lykkes. De må vi lære av. Vi vil utvikle og utvide tiltak rettet mot nye studenter slik at de integreres i faglige og sosiale sammenhenger og at deres tilpasning til studenthverdagen lettes. Vi vil fremme studentinvolvering i evalueringen og utviklingen av utdanningene. Vi vil dessuten fremme nye, studentaktive lærings- og undervisningsformer. Vi vil videreutvikle pedagogisk kompetanse, systematiske evaluering og styrke utdanningsledelse for å fremme fremragende undervisning. Vi vil også sikre relevans i utdanningene gjennom å styrke samarbeid og arenaer for kontakt mellom arbeidsliv, næringsliv og forvaltning.

3: UiO er høyest rangert i Norge, men gjør UiO det bra nok internasjonalt? Både NHO og statsråden mener norske universitet bør score høyere. Hvordan skal du løfte UiO i den internasjonale konkurransen?

UiOs muligheter ligger i våre sterke tradisjoner og evne til å utløse kreativitet og fornyelse som et forskningsintensivt breddeuniversitet. Vi vil gi de forskjellige disiplinene muligheter til å utvikle seg på sine egne premisser og stimulere dem til å arbeide sammen i fagfellesskap for å besvare tidens store spørsmål som spenner over den enkelte disiplin. Vi må styrke og bygge opp om miljøenes muligheter til å klare seg i den internasjonale konkurransen, blant annet i EU. Dette krever forskjellige former for støtte og administrative ressurser, premiering av miljøer som utvikler seg som spissmiljøer og nedbygging av organisatoriske og kulturelle barrierer mot forskning og undervisning i samarbeid mellom disiplinene. Mer kontakt og samarbeid på tvers vil gjøre det lettere å lære av hverandres suksesser.

4: Hvordan vil du forholde deg til at det kommer et nytt universitet i Oslo, når Høgskolen i Oslo og Akershus blir til «OsloMet» eller Oslo Metropolitan University?

Vi vil hilse et nytt universitet i hovedstaden velkommen. Dette vil styrke Oslo som en universitetsby, og vi ser det som en fordel også for UiO. Vi har allerede gode samarbeidsforhold mellom mange av miljøene ved de to institusjonene, og regner med at de kan øke og videreutvikles.

5: Hva tror du kommer til å være ditt minst populære tiltak når du er blitt rektor?

Jeg tror dette spørsmålet er feil stilt. Jeg er ikke redd for å fronte upopulære ting, men de tiltak som jeg skal fronte vil ikke være «mine» men resultat av brede prosesser i samarbeid med enhetene, fagmiljøene og universitetsstyret. Men jeg er fullt beredt på at en del av rektors oppgave er å stå opp for upopulære avgjørelser og å være lynavleder, slik at ledere på alle nivåer kan konsentrere seg om konstruktive oppgaver.

6: Både UiT, NTNU og Nord restrukturerer/omorganiserer universitetene sine. Hva mener dere UiO bør gjøre her? Hvor mange fakulteter bør UiO ha f.eks?

Vår tilnærming til organisatoriske endringer bygger på en innsikt om at den ideelle organisasjonen ikke finnes i praksis. Det er i særlig grad tilfelle med en så mangfoldig og variert organisasjon som UiO. Vi tror derfor ikke at det er fornuftig å omorganisere med utgangspunkt i en gitt plan eller forestilling om hvordan organisasjonen ideelt sett burde være da alle alternativer har fordeler og ulemper. Organisatoriske grep er derfor noe som bør reserveres til å løse opp i åpenbart dysfunksjonelle enheter.

7: Det foregår en stor omstilling, strukturendring i uh-sektoren, NTNU går forbi UiO og blir størst i landet. Hva slags rolle vil UiO spille i dette landskapet?

UiO vil fortsette å være landets ledende universitet, og vil i lang tid fremover være best målt i internasjonale rangeringer og i anslag fra Norges forskningsråd og det europeiske forskningsrådet (ERC). Vi skal arbeide for at det heller ikke skal være tvil om at vi er landets ledende utdanningsinstitusjon når det gjelder forskningsbasert utdanning på høyt nivå.

Les også: Stølen vil satse sterkt på rekruttering

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS