Tre valgte rektorer, Svein Stølen ved UiO, Dag Rune Olsen ved UiB og Anne Husebekk ved UiT, sammen med Curt Rice, som er ansatt rektor ved OsloMet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Tre valgte rektorer, Svein Stølen ved UiO, Dag Rune Olsen ved UiB og Anne Husebekk ved UiT, sammen med Curt Rice, som er ansatt rektor ved OsloMet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Valgt eller ansatt rektor spiller liten rolle for den strategiske utviklingen

Styringsmodell. Valgt eller ansatt rektor har liten betydning for hvordan strategiske beslutninger tas ved universiteter og høgskoler, viser ny forskningsartikkel.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Statlige høgskoler og deres rektorer

Ansatt rektor på 2 av 5 høgskoler

Høgskolen i Innlandet Vinteren 2017 ble Kathrine Skretting ansatt som rektor for Høgskolen Innlandet, den nyfusjonerte høgskolen mellom høgskolene i Lillehammer og Hedmark, Skretting kom fra stillingen som ansatt rektor på Lillehammer.

Høgskulen på Vestlandet Høgskolene i Sogn og Fjordane, Bergen og Stord/Haugesund blir en fra 1. januar 2017. 24. november 2016 ble professor Berit Rokne (61), ansatt som rektor og hun tiltrådte 1. januar 2017 og sitter til 31.12 2021.

Valgt rektor på 3 av 5 høgskoler

Høgskolen i Østfold Hans Blom ble vinteren 2017 gjenvalgt som rektor for Høgskolen i Østfold. Han sitter fram til 31. juli 2021. Dette er Bloms andre periode.

Høgskulen i Volda Valgt rektor Johann Roppen er valgt rektor på Høgskulen i Volda. Han tiltrådte 1. august 2015 og sitter til 31. juli 2019. I mars 2017 vedtok styret med en stemmes overvekt å fortsette med ordningen med valgt rektor.

Samisk høgskole Gunvor Guttorm er valgt rektor. Hun sitter til 2019.

Fakta

De vitenskapelige høgskolene og deres rektorer

Ansatt rektor på 2 av 6 vitenskapelige høgskoler

​Arkitektur og designhøgskolen (AHO) Ole Gustavsen er rektor fra 1. august 2018 til 31. juli 2022.

Norges handelshøyskole (NHH) Øystein Thøgersen er rektor fram til 31. juli 2021.

Valgt rektor på 4 av 6 av de vitenskapelige høgskolene

Kunsthøgskolen i Oslo Jørn Mortensen her valgt rektor fram til 2019. Er i prosess om valgt eller ansatt, skal avgjøres i juni 2018.

Høgskolen i Molde Rektor Hallgeir Gammelsæter trakk seg to år inn i sin periode som rektor på høgskolen i Molde i mars 2017. Steinar Kristoffersen ble valgt for to år.

Norges idrettshøgskole Lars Tore Ronglan ansatt fra 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Norges musikkhøgskole 1. august 2017 til 31. juli 2021, Peter Tornquist. Avgjorde før sommeren juni 2017 at de vil fortsette med valgt ordning.

Flere universiteter og høgskoler vurderer i disse dager hvilken styringsmodell de skal ha - om rektor skal velges eller ansettes.

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det valgt rektor, men spørsmålet om UiA skal gå over til en modell med ansatt rektor fra 2019 er på høring med frist 1. juni og skal avgjøres av universitetsstyret i september.

Ved Kunsthøgskolen skal det tas en beslutning i styrets junimøte om overgang fra valgt til ansatt rektor.

Også flere andre vurderer å endre styringsmodell, og fagforeninger enkelte steder ønsker en omkamp for å gå tilbake til en modell med valgt rektor.

Liten betydning for store spørsmål

I en artikkel som nylig er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet «Public Policy and Administration» sier forskerne Nicoline Frølich ved NIFU, Bjørn Stensaker ved NIFU og Universitetet i Oslo og Tom Christensen ved Universitetet i Oslo, at det ikke spiller noen rolle hvilken styringsmodell som velges, hvis man ser på betydningen for den strategiske utviklingen ved institusjonen.

Det er andre forhold enn valgt eller ansatt rektor som virker inn på den strategiske styringen av lærestedene..

Nicoline Frølich

— Hvilken styringsmodell som velges ser ut til å ha liten betydning for den strategiske kapasiteten ved universiteter og høgskoler, og dermed for hvilken kurs lærestedene setter og hva de gjør for å oppnå målene de setter seg, sier forskningsleder ved NIFU, Nicoline Frølich.

Finner få forskjeller

Forskerne har sett på om det er forskjeller i hvordan universiteter og høgskoler forholder seg til politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet, blant annet gjennom etatsstyringsdialogen, hvordan det strategiske arbeidet gjennomføres ved lærestedene, hvordan den strategiske beslutningsprosessen er, samt hvordan strategivedtak følges opp og arbeidet er organisert.

Konklusjonen er at det ikke er særlig forskjell mellom universiteter og høgskoler som har valgt rektor i forhold til de som har en styringsmodell med ansatt rektor og ekstern styreleder i hvordan dette strategiske arbeidet utføres.

Fakta

Universitetene og deres rektorer

Ansatt rektor på 5 av 10 universiteter*

NTNU Gunnar Bovim ble ansatt som rektor 1. august 2013, og fikk forlenget peridoe på 4 år i 2017. han sitter til 2021.

OsloMet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har ansatt rektor. Curt Rice er ansatt til 31. juli 2019.

Nord universitet har ansatt rektor. Fra 1. januar 2016 heter han Bjørn Olsen. Han sitter til 31. desember 2020.

NMBU Mari Sundli Tveit ble først valgt, så ansatt som rektor av styret. 16. juni 2016 vedtok styret på NMBU at de skal ha ansatt rektor med knappest mulig margin 6-5 stemmer. Tveit ble ansatt høsten 2016 og er ansatt til 2021

Universitetet i Sørøst-Norge Petter Aasen ble Petter Aasen ble ansatt som rektor da høgskolene i Buskerud-Vestfold og Telemark fusjonerte fra 1. januar 2016. Aasen var før det valgt rektor på HBV.

(*Universitetet i Stavanger har valgt rektor i dag, men har vedtatt at neste rektor skal ansettes.)

Valgt rektor på 5 av 10 universiteter*

Universitetet i Bergen (UiB) Dag Rune Olsen er i sin andre fireårsperiode som rektor. Han sitter fram til sommeren 2021.

Universitetet i Oslo (UiO) Svein Stølen ble valgt våren 2017 som rektor på Universitet i Oslo. Han er valgt til og med31. juli 2021.

UiT Norges arktiske universitet Anne Husebekk er inne i sin andre fireårsperiode som valgt rektor. Hun sitter til 31. juli 2021.

Universitetet i Agder Frank Reichert ble valgt som rektor høsten 2015 og han tiltrådte 1. januar 2016 og sitter til 31. desember 2020. Reichert kom fra stillingen som dekan på UiA. Dette er hans første periode som rektor. UiA avgjør valgt eller ansatt i september 2018.

Universitet i Stavanger Marit Boyesen er inne i sin andre periode som valgt rektor på UiS. UiS har vedtatt at de skal gå over til asnatt rektor fra neste periode. Boyesen sitter til 31. desember 2019.

Fant flere forklaringer

Forskerne tok for seg åtte universiteter og høgskoler, fire med ansatt rektor og fire med valgt rektor. Den empiriske undersøkelsen ble gjort i 2013, og resulterte da i en rapport, mens en artikkel basert på forskningen nå er publisert i «Public Policy and Administration.»

— Datene er fra 2013, og det har skjedd mye i universitets- og høgskolesektoren siden den gang, men funnene vår er relevante for den diskusjonen som foregår ved flere universiteter og høgskoler nå om valg av styringsmodell, sier Frølich.

Forskningsleder Nicoline Frølich ved NIFU.
Forskningsleder Nicoline Frølich ved NIFU.

Forskerne diskuterer forklaringer på hvorfor ikke styringsmodellen er særlig viktig for den strategiske utviklingen ved universitetene og høgskolene.

— Det er flere mulige forklaringer på dette, blant annet har den politiske styringen endret seg og styringsdialogen er blitt mindre detaljorientert og i stedet mer utviklingsorientert. Videre er strategiarbeidet ved lærestedene blitt mer profesjonelt, og rektors rolle er utadvendt uavhengig av styringsmodellen. Selv om rektors rolle formelt sett er ulik i de to styringsmodellene, ser vi i praksis at rektors rolle er relativt lik i begge modeller, sier hun.

Sterke kulturer

Den siste forklaringen hun trekker fram er at universiteter og høgskoler ofte har sterke tradisjoner og historie.

— Selv om det innføres en ny styringsmodell, ser vi at eksterne styremedlemmer og ekstern styreleder har stor respekt for den faglige ledelsen, og dette gjør at vi ikke ser noen særlig endring i de strategiske prosessene. De fremstår som relativt like uavhengig av modell. Dette er organisasjoner som er gode på å bygge nye styringsmodeller inn i den gamle styringskulturen de har, sier hun.

Har ikke studert resultater

Frølich understreker at en viktig begrensning i studien er at forskerne kun har sett på hvilken betydning styringsmodellen har for strategiske prosesser. De har ikke undersøkt hvilken modell som gir best resultater, for eksempel i form av vitenskapelig produksjon eller utdanningskvalitet.

— Selv om dette er en viktig begrensning, så er implikasjonene av studien interessante. Det er andre forhold enn valgt eller ansatt rektor som virker inn på den strategiske styringen av lærestedene. Det er ikke slik at styringsmodellen ikke spiller noen rolle, men når vi ser på de viktige strategiske beslutningsprosesser er de ikke så relevante, sier hun.

Store endringer i sektoren

Blant de mange endringene som har skjedd i universitets- og høgskolesektoren siden forskerne gjorde sin empiriske undersøkelse i 2013 er strukturreformen, som har ført til at 33 statlige universiteter og høgskoler er blitt til 21. Det er også kommet til to nye universiteter; OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Også internt på de åtte universitetene og høgskolene som var med i undersøkelsen har det skjedd mange endringer, blant annet har noen byttet styringsmodell fra valgt til ansatt rektor.

Nicoline Frølich påpeker at analysen de har gjort av styringsmodellene likevel står seg.

— Vår studie er fortsatt viktig, men endringene som har skjedd i UH-sektoren kan bidra til at konsekvensene ved valg av styringsmodell er andre nå. Da vi gjennomførte vår studie var modellen med ansatt rektor relativt ny, det er viktig å se på virkningene av denne modellen også når det har gått mer tid, sier hun.

Åtte var med i studiet

Av de åtte universitetene og høgskolene som var med i undersøkelsen hadde fire ansatt rektor og fire valgt rektor.

De fire med ansatt var: NTNU, Universitetet i Nordland (nå Nord universitet), Politihøgskolen og Høgskolen i Gjøvik (nå en del av NTNU).

De fire med valgt rektor var: Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger (bytter modell fra 2019), Høgskolen i Bergen (nå Høgskulen på Vestlandet og har nå ansatt rektor), og Høgskolen i Oslo og Akershus (byttet til ansatt rektor i 2015 og ble universitet i 2018).

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS