Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnssen (t.v.), statsråd Iselin Nybø og dagens valgte rektor Frank Reichert ved studiestart på Universitetet i Agder 13. august. Foto: Saara Ojanen, UiA
Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnssen (t.v.), statsråd Iselin Nybø og dagens valgte rektor Frank Reichert ved studiestart på Universitetet i Agder 13. august. Foto: Saara Ojanen, UiA

Åpen styreinnstilling om valgt eller ansatt rektor i Agder

Ledelsesmodell. Styret ved Universitetet i Agder avgjør onsdag om rektor fortsatt skal velges av studenter og ansatte, eller heller ansettes av styret.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I innstillingen til universitetsstyret 12. september tas det ikke stilling til om den ene modellen er bedre enn den andre. I stedet er det en åpen innstilling, der alternativ 1 er å videreføre dagens ordning med todelt ledelse og valgt rektor, mens alternativ 2 er at styret vedtar enhetlig ledelse og dermed ansatt rektor.

Rektorperioden til dagens valgte rektor, Frank Reichert, går ut 31.juli 2019.

Du har helt rett – det har vært en begrenset intern og ekstern debatt om saken.

Paal Pedersen

Rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder vant rektorvalget i 2015. Foto: Saara Ojanen
Rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder vant rektorvalget i 2015. Foto: Saara Ojanen

— Det er normalt at slike saker fremmes med to alternative forslag til vedtak. Foran en ny rektorperiode tar universitetsstyret stilling til organisasjonsformen i kommende periode, og også tidligere er denne saken fremmet med åpen innstilling. Så dette er som det pleier å være, sier kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen ved Universitetet i Agder (UiA).

Etter at ansatt rektor ble normalmodellen i sektoren i 2016, kreves det nå kun alminnelig flertall for å endre modell.

Vil ikke flagge synspunkter

Khrono har spurt flere styremedlemmer om hvilken modell de vil stemme for, men ingen av dem ønsker å lette på sløret.

Studentrepresentant Robin Amir Rondestvedt Moundnib er en av dem.

— Jeg er ikke komfortabel med å svare på det. Jeg ser fram til diskusjonen i styret, og generelt så mener jeg at det ikke er lurt å flagge meningen om det før styremøtet, sier han.

Heller ikke eksternt styremedlem, advokat Bjørn Stordrange, vil fortelle hva han skal stemme.

— Jeg ønsker at styret skal ha en åpen debatt om saken og vil vente med å gi utrykk for hva jeg mener til styret har sitt møte, sa Stordrange til Khrono nylig..

— Hvilken modell stemte du på for fire år siden?

— Det var flere av oss som var i tvil, og etter sterk tvil stemte jeg for dagens ordning, sier han.

Spørsmålet er om vi heller vil overlate makten til de få, i dette tilfellet universitets-styret, og dermed nedjustere den ordinære bidragsyter; de ansatte og studentene.

Jørn Varhaug

Stordrange er den eneste av de fire eksterne styremedlemmene fra forrige styreperiode som fortsatt sitter.

Heller ikke eksternt styremedlem Tom Fidjeland, som er administrerende direktør i Cameron Sense i Kristiansand, vil si hvilken modell han ønsker.

— Jeg har ikke tatt stilling til det og vil avvente styrets behandling, sier han.

Stor støtte til valgt rektor

Universitetet i Agder arrangerte en høring om valgt eller ansatt rektor i vår, med høringsfrist 1. juni. Så å si alle som uttalte seg ville fortsette med valgt rektor, bare fellesadministrasjonen tok ikke klart standpunkt og nøyde seg med å påpeke negative og positive sider ved begge modeller.

UiA har en debattside om valgt eller ansatt rektor, men der er det kun seks innlegg og det nyeste er tre måneder gammelt. Det er heller ikke mange spor av debatt om styringsordningen noe annet sted, bortsett fra en kronikk undertegnet av 90 ansatte og studenter i mai, der det argumenteres for å beholde dagens modell, og et lunsjmøte om saken på universitetet 28. mai.

Les også: Hva vil vi med universitetene?

«Begrenset debatt»

— Hvorfor er det så lite debatt om denne saken? Det kan jo bety ganske store endringer hvis styret vedtar ny modell?

— Du har helt rett – det har vært en begrenset intern og ekstern debatt om saken. I den interne høringsrunden som ble gjennomført i vår var det overveiende støtte for å videreføre dagens ordning med valgt rektor ved Universitetet i Agder, så det har kanskje sammenheng med det, sier Paal Pedersen.

— Det er uansett ikke tiden for å spekulere i årsakene til begrenset debatt. Nå foreligger saken til universitetsstyret, med en åpen innstilling i form av to alternative forslag til vedtak. Universitetsstyret vil onsdag 12. september avgjøre saken, så dette blir spennende, sier han.

Kjemper for demokrati

En av de få som har ytret seg på universitetets debattsider er dekan Jørn Varhaug ved lærerutdanningene. Han deltok også på debattmøtet 28. mai, der motdebattanten var daglig leder Anne-Grete Ellingsen i næringsklyngen GCE Node.

— I dag må kandidatene vinne en popularitetskonkurranse for å få jobben, og en ser at det stort sett er internt ansatte som melder seg som kandidater. Det er få eksterne. Får UiA dermed de beste kandidatene, spurte Ellingsen på møtet.

Jørn Varhaug er sterkt tilhenger av ordningen med valgt rektor.

— For meg er dette et utrolig viktig spørsmål som handler om verdier, sier han.

— Demokratiet er under press og makt konsentreres, og i denne situasjonen burde universitetet være et naturlig sted som laboratorium for demokrati. Spørsmålet er om vi heller vil overlate makten til de få, i dette tilfellet universitetsstyret, og dermed nedjustere den ordinære bidragsyter; de ansatte og studentene, sier han.

— Hvorfor er det så lite debatt om denne saken ved UiA?

Dekan Jørn Varhaug ved UiA, her i på et debattmøte om valgt eller ansatt rektor 28.mai. Motdebattant er Anne Grete Ellingsen i næringsklyngen GCE Node. Foto: UiA
Dekan Jørn Varhaug ved UiA, her i på et debattmøte om valgt eller ansatt rektor 28.mai. Motdebattant er Anne Grete Ellingsen i næringsklyngen GCE Node. Foto: UiA

— Demokratihensyn ser ut til å gis stadig mindre vekt i vår tids ledelsesdiskurser. Man opplever derfor at de praktiske utfordringene som følger med demokratiske prosesser betyr mer. Det sitter for eksempel langt inne for mange å drive valgkamp, og det er vanskelig å få mobilisert relevante grupper til debatt. Noen mener også at valgdeltakelsen har vært lav ved tidligere rektorvalg. Men det er stor forskjell på flere tusen stemmer, og stemmene til bare 11 styrerepresentanter, påpeker han.

Det finnes andre synspunkter, men som fakultet går vi inn for valgt rektor.

Anne Halvorsen

Lite debatt ved UiS også

Varhaug var instituttleder ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger i perioden 2012-16. Der vedtok universitetsstyret i 2016 å endre modell til ansatt rektor fra 2019.

— Det var vanskelig å få til noen debatt om styringsordningen der også. Det var en del sterke stemmer for ansatt rektor, mens tilhengerne av valgt rektor var mer lunkne, sier han.

— Hva tror du blir utfallet av styremøtet onsdag?

— Det er vanskelig å si. Forrige gang dette spørsmålet var oppe krevdes det to tredjedels flertall for å endre modell, men nå holder det med alminnelig flertall. Det ville ha blitt flertall for ansatt forrige gang, hvis nåværende regler hadde vært gjeldende da. Her kan mye skje, og studentene kan fort bli vippepunktet, sier han.

Valgthriller sist

Ved forrige rektorvalg, i 2016, vant Frank Reichert med svært knapp margin over motkandidaten, professor Sigbjørn Sødahl. Bare fem stemmer skilte de to, og dette var stemmer som var avgitt manuelt.

Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA går inn for valgt rektor i sin høringsuttalelse, men sier samtidig at valgprosessen bør evalueres for å sikre at den gjennomføres på best mulig måte.

«Selve valgprosessen slik den i dag gjennomføres, kan tenkes å ha en del uheldige sider. Både ved at selve nomineringen av kandidater kan skape uheldig rivalisering mellom miljøer, og at selve valgkampen kan gis et preg av «kampanjepregede og populære» utspill, heller enn en saklig debatt om faglige, strategiske forhold som et rektorvalg bør preses av», heter det i uttalelsen.

I uttalelsen etterlyses det også at tiltak for økt engasjement og bedre informasjonsflyt utredes.

Ønsker evaluering

Dekan Anne Halvorsen ved Fakultet for samfunnsvitenskap mener det er behov for evaluerinng.

— Det har med hvordan prosessen forløp ved forrige valg, men også mer prinsipielt mener jeg det er riktig å ha en gjennomgang av valgordningen. For eksempel vurdere om vi skal ha et system der det stiller et helt team til rektorvalg, slik det gjøres enkelte andre steder, sier hun.

Selv om fakultetets høringssuttalelse går inn for å fortsette med valgt rektor, sier Anne Halvorsen at det er ulike meninger om spørsmålet.

— Det finnes andre synspunkter, men som fakultet går vi inn for valgt rektor, sier hun.

Halvorsen var ikke blant de 90 som undertegnet kronikken, der 90 ansatte og studenter argumenterte for valgt rektor.

— Hva mener du selv er den beste modellen?

— Personlig synes jeg det kan være gode grunner til å se litt nærmere på begge ordninger. Var ikke det et diplomatisk svar, sier hun.

Fakta

Ledelsesmodell

De 21 statlige universitetene og høgskolene har følgende styrings- og ledelsesmodell:

Ansatt rektor:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Høgskulen på Vestlandet Nord universitet
 • Norges handelshøyskole
 • NMBU
 • NTNU
 • OsloMet
 • Universitetet i Stavanger (fra 2019)

Valgt rektor:

 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder (skal vedta modell i september 2018)
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • UiT Norges arktiske universitet
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS