Dr.juris og førsteamanuensis Jens Petter Berg har gått til søksmål mot Høgskolen i Oslo for urettmessig å ha blitt fratatt undervisningsoppgaver og blitt forflyttet. I forrige uke var første innledende runde i retten. T.h. Bergs advokat Tore Lerheim. Foto: Ketil Blom Haugstulen

HiOA mener Berg er varig uskikket

Rasistiske uttalelser, uakseptabel oppførsel og krenking av arbeidsmiljøet er noen av grunnene til at Høgskolen i Oslo og Akershus mener at dr.juris, Jens Petter Berg, er varig uskikket i sin stilling som førsteamanuensis. Nå har saken nådd rettssalen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Pressens faglige utvalg (PFU) har konkludert med at Khrono i denne artikkelen har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.13 i Vær Varsom-plakaten. Uttalelsen fra 27. februar 2018 finner du her.)

Torsdag sist uke møttes representanter for ledelsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og førsteamanuensis og dr.juris Jens Petter Berg til en første runde i rettssalen.

To dager før, 7.november, hadde Berg og hans advokat Tore Lerheim levert inn et søksmål mot høgskolen der de hevder at HiOA ikke har noen saklig grunn for å ta fram ham alle undervisningsoppgaver og fjerne ham fra kontorfellesskap med sine kolleger på Fakultet for samfunnsfag.

Arbeidsgivers styringsrett

Høgskoleledelsen har brukt det de hevder er arbeidsgivers styringsrett til å pålegge Berg en 100 prosent forskerstilling, men uten at han har noe juridisk forskningsmiljø å være en del av. Berg er også blitt ført opp som administrativt tilsatt ved fakultetet i staben ved fakultetsadministrasjonen, og advokat Lerheim mente at det må ansees som en degradering av en vitenskapelig ansatt i undervisnings- og forskningsstilling (UF-stilling).

Berg har, ifølge eget utsagn, vært plassert på «tørkeloftet» ved høgskolen i to og et halvt år, fra februar 2015. Bakgrunnen er ifølge Berg en intern konflikt med sin tidligere instituttleder og på grunn av måten han utøvde sitt verv på som tillitsvalgt og ansattrepresentant i ulike tilsettingsutvalg på høgskolen. Berg hevder selv at det er han som blir trakassert av den tidligere ledelsen ved instituttet og fakultetet.

Berg er i sin fulle rett til å være uenig , men å si at lederen er <<full av faenskap>> er ikke akseptabel atferd

Kari Sigurdsen

Man kan ikke straffes flere ganger for samme lovbrudd. Saken i dag handler om å gjeninnføre lovlige tilstander.

Tore Lerheim

Høgskolestyret behandlet saken

Khrono har tidligere omtalt saken etter at høgskolestyret tidligere i år, etter halvannen times møte bak lukkede dører, enstemmig innstilte på at Berg ikke kan få tilbake sin opprinnelige stilling som førsteamanuensis ved høgskolen.

Den gang varslet Berg søksmål mot høgskolen, og nå er altså søksmålet tatt ut, og vil bli berammet i løpet av de neste tre månedene.

Les også: Dr.juris Berg vurderer søksmål mot høgskolen

Torsdag i forrige uke handlet saken i rettssal 626 på Tinghuset i Oslo om en såkalt midlertidig forføyning. Jens Petter Berg og hans advokat mener at Berg har rett til å stå i sin opprinnelige stilling som førsteamanuensis på Fakultet for samfunnsvitenskap inntil endringsoppsigelsen, som de mener er ugyldig, eventuelt er rettskraftig.

Langt mellom partene

Khrono var tilstede under de innledende rundene i rettssalen og allerede der kom det tydelig fram at partene står langt fra hverandre og at oppfatningen om hva som er sakens kjerne er høyst ulik.

Motparten, representert i rettssalen ved dekan Ann-Helén Bay og prodekan Per Arne Olsen og deres advokat Kari Sigurdsen hos Regjeringsadvokaten, var uenig i påstanden fra Berg og Lerheim, og mente at Berg måtte ansees som varig - om ikke evigvarende, så over tid - uskikket til stillingen på grunn av måten han har oppført seg og kommunisert på.

Sigurdsen mente at de hadde gyldig grunn til å si opp Berg fra stillingen ihht §10.2b i den gamle Tjenestemannsloven der det heter at en tjenestemann kan sies opp når vedkommende «ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendig eller foreskrevet for stillingen, eller av andre grunner er varig uskikket for stillingen».

For å underbygge påstanden om at Berg er «varig uskikket» viste regjeringsadvokat Sigurdsen til to konkrete episoder der hun mente at Bergs uttalelser måtte karakteriseres som rasistiske.

Nye landsmenn og u-hjelp

Den ene handlet om en epost som han hadde sendt til alle på fakultetet i forbindelse med en flytting av deler av fakultetet fra Pilestredet 35 til Stensberggata 26. Til Khrono har Berg tidligere forklart at eposten var ment som et sorgmuntert farvel til de som skulle flytte. I retten sa Bergs advokat at Berg hadde fått flere tilbakemeldinger fra folk som så humoristisk på eposten.

Overskriften på eposten var «Alle får pult, men ikke alle får egen rom».

I den omstridte eposten skrev han blant annet videre at: «Ja, omtrent slik ville vel beskjeden ha vært formulert hvis den kom fra en av våre nye landsmenn.» Han minner også i eposten om at «mangelen på gravøl i P35» kan kompenseres med et arrangement med «fri børst» i Stensberggata. Og ber om at «de som ikke har fått pult før dette» vennligst må henvende seg til to navngitte medarbeidere på fakultetet.

Det er henvisningen til «våre nye landsmenn» som advokat Sigurdsen mente var rasistisk. Og hun la til:

— Det at det er en seksuell undertone og hentydning om alkohol i eposten gjør den både smakløs og lite morsom, sa hun.

I tillegg viste hun til ytterligere en rasistisk uttalelse Berg skulle ha kommet med under et ansettelsesintervju med en jobbsøker fra Pakistan. Intervjuet ble gjort via Skype, og etter intervjuet skal Berg har stilt spørsmål ved hensikten i å intervjue kandidater fra Pakistan og Iran og sagt at «det må jo nærmest være å betrakte som u-hjelp».

Hemmeligstemplet rapport

Advokat Sigurdsen siterte også grundig fra en hittil hemmeligstemplet rapport som bedriftshelsetjenesten Stamina Census hadde utarbeidet om arbeidsmiljøet på instituttet.

Her vises det blant annet til episoder med «munnhuggeri» med daværende instituttleder. Berg har tidligere påpekt at det skal to parter til for at det skal kunne karakteriseres som «munnhuggeri», men regjeringsadvokaten hevdet at det ifølge rapporten var Berg som var blitt sint først.

— En så sterk ordbruk der samtalene utviklet seg til konfrontasjoner er ikke bra. Berg er i sin fulle rett til å være uenig , men å si at lederen er «full av faenskap» er ikke akseptabel atferd, sa regjeringsadvokat Sigurdsen. Hun viste også til at en seksjonsleder hadde rapportert at han følte seg krenket etter at Berg hadde karakterisert en epost han hadde sendt ut til instituttet som «en av hans beryktede eposter», og kalte dette utilbørlig opptreden.

Beskyldt for trusler

Underveis i sin såkalte «tørkeloftplassering» har Jens Petter Berg søkt på to andre stillinger ved høgskolen som har krevd juridisk kompetanse, men ikke fått noen av dem. Han mener selv at han ble forbigått.

Advokat Sigurdsen viste til ytterligere en epost fra Berg til en av ansattrepresentantene i tilsettingsrådet som hun mente måtte betegnes som trusler mot vedkommende dersom hun ikke støttet at Berg skulle ansettes. To andre ansatterepresentanter har i en protokolltilførsel vist til at Berg skal ha kommet med «utilbørlig press» mot dem i en annen tilsettingssak.

Regjeringsadvokat Sigurdsen konkluderte i sin innledning med at Berg ikke på noen måte har forbedret sin kommunikasjonsform eller oppførsel og at det ville skade arbeidsmiljøet å la han gjeninntre i stillingen i påvente av en rettssak.

Kjennelse innen to uker

Bergs advokat, Tore Lerheim, hevdet på sin side at endringsoppsigelsen og bortvisningen av Berg fra arbeidsmiljøet var ugyldig. Han pekte på at de punktene som er begrunnelsen for endringsoppsigelsen har Berg allerede fått «straff» for - i og med den skriftlige tilrettevisningen som ble gitt.

— Man kan ikke straffes flere ganger for samme lovbrudd. Saken i dag handler om å gjenopprette lovlige tilstander, sa Lerheim.

Dommer Hanne Tenden vil komme med en kjennelse i saken i løpet av to uker.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS