NTNUs rektor, Gunnar Bovim, og universitetets styreleder har nylig mottatt varsel om alvorlig seksuell trakassering som skal ha skjedd på eksursjon arrangert av NTNU for 15 år siden. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Varsel om alvorlig seksuell trakassering på NTNU

Varsling. NTNU har nylig mottatt et varsel om alvorlig seksuell trakassering. Saken er 15 år gammel, men NTNUs ledelse tar saken svært alvorlig. Personen det varsles om er fortsatt ansatt ved universitetet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I begynnelsen av august i år mottok rektor på NTNU, Gunnar Bovim, og hans styreleder Svein Richard Brandtzæg, et varsel om alvorlig seksuell trakassering gjennom en epost.

I eposten blir det fortalt om en hendelse som ligger rundt 15 år tilbake i tid, men personen det varsles om er fortsatt ansatt ved landets største universitet.

Varselet dreier seg om en hendelse på ekskursjon der både ansatte og studenter deltok. Det er en tidligere kvinnelig student som ønsker å være anonym som har varslet om en hendelse fra turen som omhandler en ansatt ved fakultetet.

NTNUs ledelse sier til Khrono at de tar saken svært alvorlig. Khrono har fått bekreftet at NTNUs styre i dag, onsdag, ble muntlig orientert på generell basis om varsler ved det aktuelle fakultetet, og at flere medier, deriblant Khrono, jobber med saker rundt varselet.

Bekrefter mottak av alvorlig varsel

Dekan Olav Bolland på Fakultet for ingeniørvitenskap bekrefter at de det siste året har mottatt fem varsler om gamle hendelser ved fakultetet, men ingen så alvorlig som det som kom 7.august i år.

Det er ikke klart hvorfor disse varslene kommer først nå.

NTNU har i enkelte miljøer hatt en kultur med bruk av for mye alkohol i forbindelse med sosiale arrangementer og turer/ekskur-sjoner hvor studenter har deltatt.

Olav Bolland

Enkelte Khrono har snakket med mener at det kan ha med #metoo-kampanjen å gjøre, mens andre igjen viser til at det er store personkonflikter i det angjeldende miljøet ved fakultetet, og det kan være en grunn til at gamle forhold nå trekkes fram.

Dekan Olav Bolland bekrefter at vedkommende varselet er rettet mot er informert om innholdet i varselet.

Bolland formidler videre til Khrono at vedkommende ikke ønsker å bli intervjuet eller gi noe respons på innholdet og de påstander som fremmes.

— Vedkommende forholder seg til dette i henhold til NTNUs varslingsrutiner, skriver Bolland til Khrono.

Alkohol og upassende oppførsel

Khrono har snakket med flere nåværende og tidligere ansatte, samt to tidligere studenter fra det aktuelle miljøet på Fakultet for ingeniørvitenskap som det nå er varslet om.

De forteller alle den samme historien: Det var høyt alkoholforbruk på turer og ekskursjoner der både studenter og ansatte deltok. De to studentene vi har snakket med var henholdsvis ferdig med sin utdanning i 2003 og 2007.

— Dette var jo en gullalder for næringslivet knyttet til vår sektor. Vi fikk kastet penger etter oss, som det skulle festes og reises for. Det var helt vilt, forteller en av de tidligere studentene til Khrono.

Høyest alkoholpress skal det ha vært rundt studenter som nærmet seg slutten av studiene.

— Bedriftene ville ha oss til å skrive diplomoppgave hos seg og de var helt uhemmet i sin sponsing av blant annet drikkevarer, forteller en av de tidligere studentene fra den tiden i perioden 1998-2007.

Dette var jo en gullalder for næringslivet knyttet til vår sektor. Vi fikk kastet penger etter oss, som det skulle festes og reises for. Det var helt vilt.

Tidligere student på NTNU

De tidligere studentene forteller at det de i etterkant opplever som mest graverende ikke er at studentene fikk sponset alkohol, men at ansatte var blant de som drakk mest. Og at de opplevde en rekke uheldige episoder i forlengelse av dette. En av studentene forteller han observerte hva han opplevde som upassende oppførsel mot kvinnelige studenter ved flere tilfeller.

En tidligere ansatt og en student forteller om bilkjøring, der de hevder det uten tvil må har vært snakk om kjøring i påvirket tilstand på turer med ansatte og studenter betalt av NTNU.

«Etter alkoholkonsumet kvelden før og tilstanden på oss tre som satt igjen til slutt er det for meg usannsynlig at noen kunne vært kjørbare klokken 09.00 denne dagen», skriver en av de tidligere studentene i en erklæring datert i august i år.

Ingen varslet den gangen

Både ansatte og studenter forteller om en drikkekultur de selv følte var ganske ubehagelig. Ingen av dem varslet til noen om hendelsene.

— Det var jo bare sånn det var den gangen, sier en tidligere ansatt.

To av de tidligere studentene sier at de i dag er skremt av tanken på å sende sine egne barn til et slikt studiested, hvis forholdene fortsatt er som de var den gangen.

— Hvorfor kommer dette opp i dag?

— Det vet jeg ikke riktig. Men metoo-bevegelsen er en viktig faktor som har gjort det langt enklere og mer legitimt å varsle om denne type uønskede hendelser, sier en tidligere student.

En tidligere ansatt legger til:

— I tillegg er det vel ikke til å legge skjul på at det også kan ligge personkonflikter bak, og at dette også har bidratt til en del av innrapporteringer man har sett det siste året.

Benektet i avisartikkel uønskede hendelser

Den 21. juni 2018 publiserte Universitetsavisa en sak med tittelen «Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk».

Her uttaler dekan Olav Bolland på Fakultet for Ingeniørvitenskap (IV) blant annet:

— Over flere tiår har det i enkelte miljøer ved NTNU, ikke bare mitt fakultet, vært en kultur med bruk av alkohol i sosiale sammenhenger. Det har også vært slik at NTNU har betalt for denne alkoholen. Vi ønsker et betydelig måtehold, og innfører nye regler for å sikre dette.

Samtidig skriver Universitetsavisa at Bolland understreker at de nye reglene ikke kommer som følge av uønskede hendelser, men som et proaktivt tiltak.

Tre uker etter at artikkelen er publisert skriver en NTNU-ansatt en kommentar under saken der det står at når Bolland sier at det ikke har vært uønskede hendelser så er det ikke sant.

I kommentaren blir det framhevet at det er kommet flere varslinger om trakassering i forbindelse med skoleturer eller turer på byen til den samme dekanen det siste året, og at episodene dreier seg om det samme miljøet, og der vedkommende det nå er varslet om har vært sentral i begivenhetene. Og at varslene skal handle om ulike former for trakassering i situasjoner der det er blitt servert mye alkohol og der både ansatte og studenter har deltatt.

Mange hendelser som ligger bak nytt regelverk

Dekan på Fakultet for Ingeniørvitenskap, Olav Bolland, vil gjerne presisere sin bakgrunn knyttet til alkoholarbeid.

— Jeg har sittet et drøyt år som dekan, men før det åtte år som instituttleder. Jeg har i alle disse årene som leder jobbet med å rydde i situasjoner rundt alkoholbruk. Først på mitt institutt, der jeg vil si det er gjort en ryddejobb, og så nå på fakultetet, forteller Bolland.

Han legger til at man på hele NTNU jobber med nye regler for alkohol og ruspolitikk, men at han har fått «go» fra ledelsen for å kjøre ut reglene for sitt fakultet først.

— NTNU har i enkelte miljøer hatt en kultur med bruk av for mye alkohol i forbindelse med sosiale arrangementer og turer/ekskursjoner hvor studenter har deltatt, sier dekan Olav Bolland.

— Men du sier til Universitetsavisa at de nye alkoholreglene ikke kommer av uønskede hendelser?

— De nye reglene kommer som en konsekvens av et generelt økt fokus i samfunnet på alkoholkultur. Det er således ikke konkrete varsler som er bakgrunnen for arbeidet. De varsler som er mottatt viser imidlertid at det er viktig med et tydelig regelverk på området, svarer Bolland.

Bolland har sittet et drøyt år som dekan, og før det åtte år som instituttleder ved Institutt for energi- og prosessteknikk. 1. august i fjor tiltrådte han som dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Alvorlig varslingssak

— Hvordan håndteres den aktuelle saken nå?

— Jeg vil samarbeide med den sentrale HR og HMS-ledelsen om arbeidet med saken. Jeg slutter meg til Hestnes sin beskrivelse av at vi tar varselet veldig alvorlig og at vi jobber etter de rutiner vi har for slike saker, sier Bolland, og legger til at det ikke er helt avklart om hovedarbeidet skal gjøres på sentralt eller fakultetsnivå.

— Har dere mottatt varsler om vedkommende ansatt tidligere?

— Jeg har sjekket og dobbeltsjekket men det har ikke kommet noen varsler og rapporter som angår den ansatte om disse forholdene før det siste året. Men det siste året har vi fått varsler om hendelser, som alle knytter seg litt tilbake i tid, og disse varslene er behandlet, bekrefter Bolland.

— Har disse sakene ført til noen reaksjoner overfor den eller de det er rapportert hendelser på?

— Varslene som er mottatt har blitt behandlet i tråd med NTNU sine retningslinjer. Det er imidlertid en utfordring at flere av hendelsene ligger 10 – 15 år tilbake i tid, sier Bolland.

Han presiserer at med unntak av ett tilfelle har det ikke vært konkludert med at det foreligger brudd på lover og/eller retningslinjer.

— Det aktuelle bruddet gjaldt brudd på en intern retningslinje om forbud mot inntak av alkohol i en konkret situasjon. På bakgrunn av nivået på bruddets grovhet, samt at dette var en engangshendelse som ligger 16 år tilbake i tid, har arbeidsgiver konkludert med at det ikke skal gis noen personalmessig reaksjon, forklarer Bolland.

Utfordring at varsler vil være anonym

— Jeg kan bekrefte at vi har mottatt et slikt varsel og at vi tar saken svært alvorlig, sier NTNU-direktør Arne Kr.Hestnes til Khrono. Hestnes er avdelingsdirektør for HR og HMS-avdelingen på NTNU.

Han forteller at saken knytter seg til forhold ved et miljø på Fakultet for Ingeniørvitenskap (IV), og ligger noen år tilbake i tid.

— Hva gjør dere med saken nå?

— Vi følger våre rutiner for varslingssaker. Det starter med at vi faktasjekker varselet. Vi kan bruke både interne og eksterne krefter i den fasen. Hvis det er et stort og komplekst sakskompleks hender det at vi ber om ekstern assistanse, sier Hestnes.

Han forteller at det er dekanen på fakultetet som skal stå for utredningen av saken, men at de sentralt på HR-avdelingen vil assistere hvis og når det er behov.

— Det er en utfordring at varsleren i denne saken krever at hun skal være anonym. Det gjør det vanskeligere å kartlegge forholdene og tilfredsstille krav om kontradiksjon, altså at motparten må få anledning til å imøtegå påstandene, sier Hestnes.

Flere høyere utdanningsinstitusjoner har vært utsatt for det samme. Kunsthøgskolen i Oslo hadde også flere varslere som ønsket å være anonyme. Ifølge rektor Jørn Mortensen vanskeliggjorde dette håndteringen av varslingssakene.

Les også: Departementet ber Kunsthøgskolen vurdere å anmelde sextrakassering

— Nulltoleranse for seksuell trakassering

NTNU har nulltoleranse for seksuell trakassering og annen uakseptabel atferd. Ansatte oppfordres også til å ha en bevisst holdning til bruk av rusmidler på reiser og i andre sammenhenger der man representerer universitetet, skriver universitetet på sine nettsider.

Hverken varsleren eller den det er varslet om ønsker å snakke med Khrono om saken.

Les også: Alle saker i Khrono om seksuell trakassering

Fakta

Varsling på NTNU

NTNU har sist år mottatt til sammen fem varslinger knyttet til samme miljø på Fakultet for ingeniørvitenskap på NTNU.

Det siste varselet, som handler om seksuell trakassering, kom i august i år.

Alle hendelsene er rundt 10-15 år gamle.

NTNUs ledelse sier de tar den siste varslingssaken på dypeste alvor.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS