Tyskervits-saken

Varslersak mot tillitsvalgt avsluttet

Lokallagsleder i Forskerforbundet, Steinar Vagstad, er frifunnet av varslingsutvalget etter leserinnlegg i tyskervits-saken.

Professor og leder for Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen, Steinar Vagstad, har ikke gjort noe kritikkverdig eller brutt etiske retningslinjer, konkluderer varslingsutvalget.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med kommentarer fra generalsekretær Hild Gunn Avløyp, jussprofessor Ernst Nordtveit og Steinar Vagstad).

Lokallagsleder for Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen, Steinar Vagstad, har ikke gjort noe kritikkverdig eller brutt etiske retningslinjer og vedtekter.

Slik konkluderer varslingsutvalget i Forskerforbundet som har vurdert et varsel mot Vagstad, etter at han skrev et debattinnlegg i Khrono om den såkalte tyskervits-saken.

— Forsiktig med «fillesaker»

Den innvarslede, Steinar Vagstad, er fornøyd.

— Det var som ventet at jeg kom til å bli frikjent og jeg er glad for at rapporten er så vidunderlig klar. Her er det ingenting «på den ene og på den andre siden», sier Vagstad til Khrono.

Hans juridiske rådgiver, jussprofessor Ernst Nordtveit ved UiB, mener Forskerforbundet bør være forsiktige med å bruke varslingsinstituttet til «fillesaker».

I det anonyme varselet fra et annet medlem i forbundet ble han anklaget for å komme med et «nedrig angrep» på studenten i tyskervits-saken etter at studenten ble intervjuet i Khrono i august.

«Oppsummeringsvis er Varslingsutvalgets oppfatning at debattinnlegget ikke er i strid med verken Forskerforbundets vedtekter eller de etiske retningslinjene. Varslingsutvalget finner heller ikke grunn, fra et rettslig perspektiv, til å reise kritikk mot Vagstad i anledning debattinnlegget», skriver utvalget.

Har forståelse for ulike syn

Selv om varslingsutvalget ikke har funnet debattinnlegget kritikkverdig, skriver de i sin konklusjon at «de har en viss forståelse for at det kan være ulike oppfatninger blant Forskerforbundets medlemmer med hensyn til om debattinnleggets form og innhold er godt egnet til å fremme professor Larsens interesser i saken og om debattinnlegget er egnet for å fremme Forskerforbundets interesser på en god måte i den offentlige debatt».

I lys av kritikken som har kommet i saken, er varslingsutvalget enige med varsleren i at det kan være fornuftig med en intern diskusjon rundt hvordan tillitsvalgte skal opptre på vegne av forbundet.

«Denne diskusjonen, og resultatene av den, er imidlertid mer et spørsmål om verdivalg og hvilken internpolitikk man ønsker i Forskerforbundet, og ikke noe varslingsutvalget ser det som naturlig å mene noe om», skriver utvalget.

Må diskutere håndtering av saker

Steinar Vagstad selv mener at det ikke er nødvendig med en intern debatt om dette, men at det heller ikke er noen ting i veien for å ta debatten.

— Men utvalget går såpass langt i å konkludere tydelig i denne debatten, sier han.

— Er du ferdig med saken nå?

— Vi blir nok nødt til å ta en diskusjon internt om hvordan Forskerforbundet skal håndtere denne typen saker dersom det skulle dukke opp flere, sier Vagstad.

Forskerforundet har tilbudt seg å betale advokatutgiftene til Vagstad i saken, og han har blitt bistått av jussprofessor og tidligere dekan ved Universitetet i Bergen, Ernst Nordtveit.

Jussprofessor: Var ingen varslingssak

Nordtveit sier til Khrono at saken aldri burde vært tatt opp i forbundets interne varslingsnemnd.

— Det hadde ikke noe for seg. I utgangspunktet var ikke dette en varslingssak. Dette var et debattinnlegg i det offentlige rom, sier Nordtveit.

Jussprofessoren, som også er medlem i Forskerforbundet, er klar i rådene sine til videre oppfølging av slike saker i forbundet:

— Det er viktig at varslingsinstituttet ikke blir brukt til fillesaker. Det er tungvint hvis alle som er uenige i noe skal gå gjennom en varslingssak. Det er både dyrt og unødvendig, sier Nordtveit.

Det var generalsekretær Hilde Gunn Avløyp som satte igang den interne varslingsnemnda til Forskerforbundet etter at de fikk et brev fra et annet medlem.

Vedkommende reagerte sterkt på Vagstads innlegg i Khrono.

Avløyp understreker nå overfor Khrono at det nå ikke er noen varslingssak.

Generalsekretæren avslutter saken

— Vi har fått inn rapporten fra Varslingsutvalget og det er en grundig rapport som slår fast at det ikke har skjedd noe som er i strid med våre etiske retningslinjer, sier Avløyp.

Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i Forskerforbundet

— Sett i ettertid: Var det riktig å bruke Varslingsnemnda i denne saken?

— Brevet fra den som varslet kom med relativt sterke påstander og et krav om at vi skulle foreta en undersøkelse. Jeg mener det var nødvendig å undersøke og vi tok derfor i bruk Varslingsnemnda for første gang, sier generalsekretæren.

— Og saken skal opp i Hovedstyret til uka?

— Nei, det skal den ikke. Den er nå avsluttet fra generalsekretærens side.

— Varslingsutvalget oppfordrer til intern diskusjon om tillitsvalgtes rolle?

— Det er alltid sunt med refleksjon rundt de tillitsvalgtes rolle og ansvar. Det er noe vi allerede legger sterk vekt på i vår tillitsvalgtopplæring, og noe vi også skal være bevisst på i framtiden, sier Avløyp.

Powered by Labrador CMS