avskjedssak

Vedtak i Eikrem-saken utsatt til torsdag

NTNU-styret tok ingen avgjørelse i avskjedssaken mot førsteamanuensis Øyvind Eikrem onsdag. Det er satt av en halvtime til saken i torsdagens styremøte.

Øyvind Eikrem på vei ut fra NTNUs styremøte etter å ha forklart seg i over en time. .
Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert).

Khrono (Trondheim og Oslo): Advokat i Forskerforbundet, Christoffer Hjelde og hans klient, førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid, brukte onsdag over en time av NTNU-styrets tid bak lukkede dører. I utgangspunktet var det satt av 20 minutter.

Den eneste saken som sto på styrets dagsorden var den omstridte og langvarige avskjedssaken mot førsteamanuensis Øyvind Eikrem.

— Det var et godt møte. Vi opplevde mange gode spørsmål, sa advokat Hjelde til pressen på gangen rett etter at de kom ut fra møtet.

— Hva legger du i godt møte?

— Spørsmålene var gode. Vi fikk si det vi var kommet for å si. Hadde forberedt oss og fikk framført dette.

— Hva var hovedbudskapet ditt og deres til NTNUs styre?

— Vi er uenig i saksframstillingen, og mener at grunnlag for avskjed ikke foreligger, svarte Hjelde.

Advokat i Forskerforbundet, Christoffer Hjelde, og Øyvind Eikrem på vei ut at styremøtet til NTNU onsdag 1.desember. Hjelde mente det hadde vært en godt møte.

Rundt kl.20.00 onsdag kveld - seks timer etter at styrets møte startet, kom det melding fra NTNUs kommunikasjonsavdeling om at styret ikke ble ferdig med sin behandling av saken og at denne fortsetter torsdag.

Ifølge oppdatert kjøreplan for styret torsdag 2.desember er det satt av 30 minutter til saken denne dagen. Fra kl 13.00-13.30.

«Hisset til rasistisk nettdebatt»

NTNU har brukt over tre millioner kroner på advokater i saken, tre ulike advokatfirmaer har vært inne i saken: Simonsen Vogt Wig, som blant annet har gjennomført faktaundersøkelser, advokatfirmaet Arntzen de Besche og nå til slutt for å forberede saken for styret; Advokat Anne Marie Due fra advokatfirmaet Hjort. Konsulentselskapet KPMG har også vært inne, blant annet for å gå gjennom Eikrems e-postkontoer.

NTNUs rektor Anne Borg hadde på bakgrunn av mer enn 400 sider saksdokumenter innstilt overfor styret på at det var grunnlag for å gi Eikrem sparken.

Bakgrunnen er blant annet at han skal har disponert en anonym facebookprofil der det ble hisset til rasistisk nettdebatt. Filter nyheter skrev om saken i februar 2020.

Rektor Borg: Overveiende sannsynlig

NTNU-rektor Borg skriver i sin innstilling til styret at hun har kommet fram til at til at flere av ytringene som omtales av Filter Nyheter «rammes av den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 185» (hatefulle ytringer, red.mrk.).

Strafferammen for brudd på paragrafen er tre års fengsel.

Rektor skriver videre i sine vurderinger til styret at det er «overveiende sannsynlig» at førsteamanuensis Øyvind Eikrem hadde tilgang til å disponere den anonyme Facebook-profilen, herunder til å publisere innlegg og kommentarer, og gi «likes». Hun legger vekt på at han ikke har gjort noen ting for å slette eller hindre spredning av det hun og NTNUs advokater er hatefulle ytringer.

«På denne bakgrunn kan Eikrem holdes ansvarlig for de omstridte ytringene uavhengig av hvem som rent faktisk har foretatt publiseringen» (Vår utheving, red.anm), heter det i rektors vurdering av saken.

I tillegg legger rektor Anne Borg særlig vekt på hensynet til studentene og «de negative virkningene Eikrems opptreden har hatt for deres læringsmiljø». Stillingens sentrale posisjon overfor studentene taler dermed for at virksomhetens behov for avskjed overstiger de ulempene en eventuell avskjed vil få for Eikrem, heter det.

«Når dette ses i sammenheng med den negative påvirkningen hans opptreden har for kollegers arbeidsmiljø, viser dette at Eikrem ikke kan fortsette sitt arbeid ved NTNU», skriver rektor i saken til styret.

Eikrem på venterommet i forkant av møtet.

Fornøyd etter møtet med styret onsdag

Øyvind Eikrem var invitert til styrerommet for å i løpet av 20 minutter forklare sin side av saken klokken 14.00, et tidspunkt som senere er endret til 14.40.

NTNU-styret kom i samlet flokk til møtet først, og noe senere kom NTNUs advokat Anne Marie Due ifølge med en kollega fra Hjort, samt NTNUs egen jurist, .

Eikrem og advokaten endte opp med å være inne hos styret i over en time. Eikrem virket ved godt mot da han kom ut fra møtet.

— Det var mange spørsmål som det er dårlig redegjort for i dokumentet, og styret viste stor interesse for å finne ut av hvordan ting hang sammen, sier Eikrem til Khrono når han kommer ut fra møtet.

— Kan du være konkret på hvilke spørsmål du fikk?

— Eksempelvis spørsmål om arbeidsmiljø, hva bakgrunnen for saken er, hvordan ledelsen har håndtert ting, hvordan arbeidet mitt har vært de siste to årene. De spurte også om en del holdepunkter, hva som finnes av rapporter og dokumentasjon og det redegjorde vi for.

— Det tok lengre tid enn planlagt?

— Ja vi brukte en time i stedet for 20 minutter.

— Hva var grunnen?

— De hadde mange spørsmål, sier Eikrem.

Han forteller også at han opplevde spørsmålene fra styret som fornuftige og gode, og at han håper svarene hjelper styret til å ta en riktig beslutning.

— Ble det noe snakk om akademisk frihet, ytringsfrihet eller paragraf 185 i straffeloven?

— Nei, vi kom ikke inn på paragrafer. Det var spørsmål som går på sakens faktum, sier Eikrem, som forteller at det også kom spørsmål om kollegiale forhold.

— Ja, for den andre delen av saken mot deg handler om at du har vært en dårlig kollega?

— Ja, og det ga vi en redegjørelse for, sier Eikrem.

Avskjeden vedtatt først i juni

Ansettelsesutvalget vedtok avskjed 21. juni 2021, og opprettholdt sitt vedtak etter klage fra Eikrem 1. september. Og nå har rektor Anne Borg gitt sin tilslutning til avskjedsvedtaket.

Avskjedssaken er forankret i et sakskompleks som startet med et oppslag i Filter nyheter i februar 2020.

NTNUs rektor og styreleder, Anne Borg og Remi Eriksen, klare for å starte dagens møte. Det står en sak på dagsorden i dag: Eikrem.saken.

Ulike debatter i sosiale medier

En av de som har ytret seg i sakens anledning i sosiale medier blant annet er professor ved Universitetet i Oslo, Kristian Gundersen. Han peker på at saken behandles denne uka og skriver:

Øyvind Eikrem på vei inn igjen, mens han ventet på å slippe til på styremøtet. Flere NTNU-vakter var tilstede rundt møterommene.

— Historien her er at Eikrem kom med meninger om kriminalitet blant flyktninger etter et dobbeltdrap. Han formidlet disse i et intervju i Resett. Dette startet en kampanje mot ham fra kolleger. Argumentet mot ham var ikke så mye faglig, som etiske, å mene at årsaksfaktorene bak kriminaliteten kunne være kulturelle var ikke nødvendigvis galt, men de var meninger man av etiske grunner ikke kunne ha. Det er en nokså uvitenskapelig begrunnelse, vitenskap er sannhetssøken. Etter dette ble det en forfølgelse av Eikrem med ulike innslag slik som å spionere på hans PC-skjerm, skriver Gundersen.

Han legger til at det er jo velkjent at man kommer med ulike mer eller mindre sanne påstander om folk man vil bli kvitt, fra Marie Antoinette til våre dager.

— Dette er saken i et nøtteskall slik jeg ser det, og et perspektiv styrets representanter må ta i betraktning. Jeg kan ikke se at noe av det som er kommet fram offentlig er noe i nærheten av å gi grunnlag for avskjed. Men som politisk forfølgelse gir jo saken mening. Her må landets største universitet trå meget varsomt. Det nytter ikke å si at det ikke er så farlig, siden vi lever i et demokrati, skriver Gundersen på sin Facebook-profil.

Endringslogg:

01.12.2021, kl. 19.58: Saken er oppdatert med informasjon fra NTNU om at vedtak i saken er utsatt til styremøtet torsdag.

Her er NTNUs styre samlet onsdag 1.desember for å avgjøre om de skal følge rektors anbefaling og gi Øyvind Eikrem sparken.
Powered by Labrador CMS