Eikrem-saken

Vedtak klart: Eikrem får sparken på grunn av hatefulle ytringer

Ansettelsesutvalget som skulle vurdere avskjedigelsen av Øyvind Eikrem har bestemt seg.

Øyvind Eikrem får sparken ved NTNU, har ansettelsesutvalget vedtatt. Selv varsler han klage.
Publisert Oppdatert

Ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap har vedtatt å følge NTNU-ledelsens forslag om å gi førsteamanuensis Øyvind Eikrem sparken.

De har konkludert med at det er «overveiende sannsynlig» at han står bak den anonyme facebookprofilen som Filter Nyheter omtalte i februar i fjor. Der de mente at Eikrem hisset til rasistiske nettdebatter.

Utvalget mener at det «ikke er tvil om» at den anonyme facebookprofilen inneholdt fremmedfiendtlige og hatefulle ytringer.

Khrono har hatt tilgang til vedtak og begrunnelse fra ansettelsesutvalget som gjorde sitt vedtak mandag.

To konkrete saker til

Når det gjelder det andre punktet - om grovt pliktbrudd, viser utvalge til anklager som Eikrem skal ha kommet med mot flere kolleger og ledere.

Det trekkes fram to konkrete saker, der den ene er at Eikrem skal ha meldt til instituttledelsen at han mistenker to navngitte ansatte for å ha stjålet pc'ene hans fra kontoret hans mens han var sykemeldt. Dette mener utvalget er brudd på arbeidsmiljøloven.

I tillegg skal Eikrem ha kommet med anklager om at instituttledelsen manipulerer studentene mot ham. Dette mener utvalget er uriktig og uakseptabelt og brudd på den Eikrems lojalitetsplikt.

— Hvis dette var en straffesak, ville nok ikke denne beskrivelsen av ansvar vært nok

Vidar Strømme, advokat. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Khrono har forelagt ansettelsesutvalgets konklusjoner overfor advokat Vidar Strømme, som blant annet har jobbet mye med ytringsfrihet og akademisk frihet.

Han mener at vedtaket i utvalget er ganske knapt begrunnet.

— Når det gjelder ytringene på Facebook-profilen er jeg enig i at noen av dem jeg har sett gjengitt kan være av den typen som kalles hatefulle i straffeloven. Men vurderingen av det avhenger i prinsippet alltid av hvordan dette skal tolkes i sin kontekst, og det redegjøres det ikke for her, sier Strømme.

Fakta

Dette er ansettelsesutvalget

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU), NTNU

  • Karoline Daugstad, (leder) (bildet) professor samfunnsgeografi og prodekan for forskning SU-fakultetet

Medlemmer, fast vitenskapelig ansatte:

Vara i rekkefølge:

  1. Marte Bratseth Johansen, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  2. Ståle Angen Rye, professor, Institutt for geografi
  3. Jorun M. Stenøien, professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  4. Randi Juul, førsteamanuensis, Institutt for sosialt arbeid

Medlemmer, midlertidig ansatte:

Vara

Medlemmer, studenter:

  • Fredrik Billington

Vara, studenter

  • 1. Thea Lium Hellesvik
  • 2. Børge Bruteig

Kilde: NTNUs hjemmeside

— For at han skal være ansvarlig for å ha medvirket til spredning av disse, må han også ha vært klar over dette, mener Strømme som viser til at utvalget mener at Eikrem disponerte kontoen og ikke har tatt avstand fra ytringene før senere, eller prøvd å hindre spredning av dem.

— Om man tenker seg at dette var en straffesak, ville nok ikke denne beskrivelsen av ansvar vært nok, mener Strømme.

— Vedtaket er også begrunnet med at han har fremsatt beskyldninger mot andre. Men av selve vedtaket fremgår lite av hva slags grunnlag han mener å ha hatt, og hvordan han har gått frem. Det er mulig at det fremgår av andre dokumenter som det vises til, men selve begrunnelsen er ganske knapp, sier Vidar Strømme.

Eikrem: — Ligger an til klage

Utvalget var enstemmige og vedtok mandag denne uka at de mener det er grunn til avskjed av Eikrem.

Eikrem og hans advokat har tre uker på seg til å klage på saken. Det er ansettelsesutvalget som skal behandle klagen.

— Jeg har ikke rukket å se så nøye på dette ennå, men det kan se ut som om det ligger an til en klage her, sier Eikrem.

— Hva med de to punktene som «forsvant», som NTNU-ledelsen også mente var grunnlag for avskjed?

— Jeg bare registrerer at den blir tynnere og tynnere denne saken, sier Eikrem.

«Frikjent» på to punkt

Ansettelsesutvalget har ikke tatt stilling til om det er grunnlag for avskjed etter § 26 bokstavene a og c fordi dette vil måtte utredes nærmere.

Dette gjelder punktet om at Eikrem har vist grov uforstand i tjenesten og om han på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter.

Fakultetsledelsen mente i utgangspunktet at Eikrem hadde hadde brutt alle de fire punktene i paragraf 26 i statsansatteloven.

Men i begrunnelsen skal mange av beskyldningene om utilbørlig oppførsel ikke lenger være nevnt.

Utvalget har endt opp med at det kun er snakk om brudd på to punkter: At Eikrem b) grovt har krenket sine tjenesteplikter og d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

«Reint politisk»

Trond Andresen, førsteamanuensis i kybernetikk og tidligere aktive på ytterste venstre fløy som blant annet politiker for Rødvalgallianse (RV) (forløperen til dagens Rødt, red.mrk). Andresen har vært ansatt ved NTNU i 40 år og snart går av med pensjon, har kommentert ansettelsesutvalgets vedtak på sin egen facebookprofil i ettermiddag:

Trond Andresen, NTNU.

«I dag har NTNUs tilsettingsutvalg gitt førsteamanuensis Øyvind Eikrem avskjed. Dette er – i motsetning til oppsigelse — et ekstremt sterkt virkemiddel, og skal bare brukes i spesielle krisesituasjoner hvor det må handles raskt for å unngå skade. Enda mer skandaløst er det at oppsigelsen er reint politisk», skriver han og mener at man på Institutt for sosialt arbeid ikke vi har personer som ikke tilstrekkelig «woke», uansett om de skjøtter sitt arbeid tilfredsstillende.

«Dette har vært en politisk heksejakt i ett og et halvt år. Det som foregår nå fra ledelsen er nytt og skremmende. Det er ille at NTNU, fhv NTH, som jeg føler meg så sterkt knytta til, nå er det første universitet til å si opp en faglærer på politisk grunnlag», skriver Trond Andresen.

Endringslogg: Saken er oppdatert kl.18.05 med kommentar fra førsteamanuensis Trond Andresens facebookprofil.

I en tidligere versjon av artikkelen skrev vi at Trond Andresen er tidligere politiker i Rødt, det stemmer ikke. Det korrekte er at han er tidligere politiker i det som den gang het Rød Valgallianse (RV), som er en av forløperne til partiet Rødt. Trond Andresen meldte seg ifølge Andresen selv, ut av partiet i 2009, samme året som Rødt for første gang formelt stilte til valg. Saken er endret kl. 21.15 den 23.juni.

Powered by Labrador CMS