Studentene ønsker mer tilbakemelding og veiledning fra sine forelesere, viser studiebarometrene over tid. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Diskuterer tiltak for bedre oppfølging av studentene

Studiebarometeret. Tilbakemeldinger og veiledning er det studentene er minst fornøyde med i sin studiehverdag. NOKUT vil finne ut hvorfor resultatene varierer mellom utdanningene.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mangel på tilbakemeldinger og oppfølging fra lærere er noe av det studentene er aller minst fornøyd med over tid, viser studiebarometrene som er gjennomført siden 2013.

I et notat som NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har laget, går det fram at resultatene likevel varierer mellom utdanningstyper og studieprogram.

Dette skulle Kvalitetsreformen ordne opp i, da skulle universiteter og høgskoler tettere på studentene og de skulle følges opp bedre. Så er vi nå i 2018 og fortsatt er det tilbakemelding og veiledning studentene er minst fornøyd med.

Gard Sandaker-Nielsen

— Tilbakemelding og veiledning er av de faktorene som er viktig for at studentene skal lære, men det generelt studentene er minst fornøyd med. Det skulle Kvalitetsreformen ordne opp i, da skulle universiteter og høgskoler tettere på studentene og de skulle følges opp bedre. Så er vi nå i 2018 og fortsatt er det dette studentene er minst fornøyd med, sa kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen i NOKUT da han åpnet et frokostmøte på Universitetet i Stavanger onsdag.

Se opptak av frokostmøtet

Stor variasjon

I notatet som NOKUT har laget i forbindelse med møtet går det fram at det er store variasjoner i resultatene når det gjelder tilbakemelding og veiledning.

— Vi ønsker å finne ut hva som gjøres der man får gode resultater og hva andre kan lære av dette, sa Sandaker-Nielsen.

Kommunikasjonsdirektør Gard Realf Sandaker-Nielsen i NOKUT. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Notatet er basert på statistiske analyser fra studiebarometrene, informasjon fra universiteter og høgskoler, samt på litteraturstudier. NOKUT opplyser at det vil bli fulgt opp med en større rapport.

I notatet er det tre eksempler på studieprogrammer som gjør det bra når det gjelder tilbakemelding og veiledning, og disse ble presentert på møtet.

Fornøyde på NMBU-master

De første eksempelet NOKUT har valgt å trekke fram er masterprogrammet Entreprenørskap og innovasjon ved NMBU. Det er et av programmene i Studiebarometeret 2017 der studentene er mest tilfredse med den tilbakemelding og veiledning de får.

Svarene til studentene på programmet ligger mellom 0,5 og 0,8 høyere enn landssnittet for utdanningstypen, og dette karakteriserer NOKUT som store forskjeller.

Studentene på masterprogrammet får konstruktive tilbakemeldinger underveis, og ikke bare i etterkant eller i sluttfasen. Det er ulike former for tilbakemeldinger, og spesielt de fra medstudenter blir vektlagt. Videre kommer ledelsen ved masterprogrammet med tydelige forventninger til studentene om at de må delta aktivt i læringsaktivitetene fra dag én, går det fram av notatet.

Innlandet-studenter tilfredse

Det neste eksempelet er bachelor i barnevern på Høgskolen i Innlandet, som også utmerker seg med høy tilfredshet på alle spørsmålene om tilbakemelding og veiledning. Svarene til studentene på programmet ligger mellom 0,3 og 0,8 høyere enn landssnittet for utdanningstypen, noe som NOKUT karakteriserer som betydelige forskjeller.

Ledelsen ved programmet sier, ifølge NOKUTs notat, at de prioriterer tilbakemelding og veiledning, ut fra en tankegang om at barnevernspedagoger skal trenes til et yrke der de selv skal jobbe med dialog være i en veilederrrolle. De ansatte er lett tilgjengelige for studentene og det er lav terskel for å diskutere faglige problemstillinger.

Bioingeniørfag ved UiT

Det tredje eksempelet er fra UiT– Norges arktiske universitet, der bachelor i bioingeniørfag er et annet av programmene i Studiebarometeret 2017 der studentene er mest tilfredse med den tilbakemelding og veiledning de får.

Svarene ligger mellom 0,4 og 0,9 høyere enn landssnittet for utdanningstypen.

Ifølge NOKUTs notat er de faglig ansatte på programmet svært engasjerte, programmet er ganske lite og det er små grupper og tett fagmiljø preget av nær kontakt med studentene. Det formidles krav om at studentene må jobbe mye med studiene, det er mange innleveringer, og de har arbeidskrav i de ulike emnene og disse får studentene veiledning på underveis.

Kommer nedenfra

Analysen som NOKUT har gjort viser at fellestrekk mellom disse tre eksemplene er at fagmiljøene selv har drevet fram arbeidet med tilbakemelding og veiledning. Alle trekker fram at de har klare krav og forventninger til studentene, de har flere former for tilbakemelding og veiledning, og på alle tre programmene er studentene godt fornøyde med læringsmiljøet, spesielt med miljøet mellom studenter og faglig ansatte.

Fakta

Tilbakemelding og veiledning

NOKUT har gjennomført den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret siden 2013 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Resultatene viser at tilbakemelding og veioledning er det studentene er minst fornøyde med i sin studiehverdag, og resultatene her er stabile over tid.

Dette på tross av fokus på tilbakemelding og veiledning fra myndigheter og læresteder og på tross av at forskningslitteraturen anerkjenner disse tingene som viktige faktorer for læring.

Det er stor variasjon mellom utdanningstyper og enda mer mellom studieprogram på hvor fornøyde studentene er med tilbakemeldinger og veiledning.

Kilde: Tilbakemelding og veiledning i Studiebarometeret 2017 - eksempler på god praksis, NOKUT, april 2018

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS