forskningsrådskutt

Velger diplomati foran konfrontasjon

Rektorene ble ikke enige om noe felles uttalelse om uroen rundt Forskningsrådet. Statsråd Borten Moe kaller inn til sektormøte til uka for å drøfte Forskningsrådet.

Rektor ved OsloMet, Christen Krogh (t.v.) og rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Petter Aasen, var to av flere rektorer som diskuterte felles uttalelse om uroen rundt Forskningsrådet på lukket rektormøte fredag morgen. Her i en pause under representantskapsmøtet i Bergen.
Publisert

Bergen (Khrono): Det kom ingen felles uttalelse om den dramatiske situasjonen i Forskningsrådet fra rektorene ved norske universiteter og høgskoler fredag.

Kunnskapsdepartementet opplyser til Khrono at de vil innkalle til sektormøte om situasjonen rundt Forskningsrådet til uka. Møtet blir antakeligvis onsdag.

Rektorene var samlet i Bergen til seminar og representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet (UHR) torsdag og fredag. Det er tradisjon at statsråden er tilstede på disse seminarene i UHR, og i hvert fall når det er ny statsråd. Men Ola Borten Moe prioriterte møter i Stortinget og regjeringen torsdag.

«Ble diskutert»

Etter det Khrono erfarer var det uenighet blant rektorene om man burde komme med en felles uttalelse nå. Rektorene var samlet til et uformelt rektormøte fredag morgen i forkant av det formelle representantskapsmøtet.

Rektor ved NTNU, Anne Borg, bekrefter at rektorene diskuterte om de burde komme med en felles uttalelse om den dramatiske situasjonen i Forskningsrådet.

— Vi diskuterte det, ja, både det og andre aktuelle spørsmål, sier hun.

Borg sier at det eventuelt er UHR som må komme med en slik uttalelse, og at rektormøtet er et uformelt møte som ikke er naturlig gjør dette. Rektorene kan derimot anmode om at UHR sender en uttalelse.

Styreleder i Universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker, sier at UHR ikke har noen umiddelbare planer om en uttalelse om situasjonen i Forskningsrådet.

— Vi avventer situasjonen noe, sier hun.

Whittaker viser også til at det skal være et møte mellom Universitets- og høgskolerådet, Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og forskningsrådet om saken mandag.

Det også satt opp et møte mellom UHR og utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget til uken, etter det Khrono får opplyst.

NTNU-rektor Anne Borge mener det ikke er naturlig at rektorene kommer med en uttalelse, men at det må være Universitets- og høgskolerådet som gjør det.

Aasen: Klokt å vente

En av dem med mest rektorerfaring på samlingen, Petter Aasen fra Universitetet i Sørøst-Norge, synes rektorenes beslutning om å ikke uttale seg felles nå er klok.

Han ønsker også en strategi for langsiktig diplomati og løsninger for framtiden heller enn konfrontasjon med Kunnskapsdepartementet og regjeringen.

Aasen ønsker å bidra til å finne gode løsninger på floken i Forskningsrådet og bidra inn i det statsråden kaller en opprydding.

— Ola Borten Moe, og dagens regjering, har ikke sittet lenge. Det er klokt å gi dem tid fram utover høsten til å lage politikken som skal følge opp Hurdals-plattformen, så får vi se hva som kommer, sier han til Khrono.

— Det er en dialog på gang mellom Forskningsrådet og departementet nå, sier han.

Aasen viser til alle andre utredninger og meldinger som er på gang der universitets- og høgskolepolitikk skal bankes: Prinsipper for finansiering av UH-sektoren, langtidsplanen for forskning og statsbudsjettet neste år.

— For Universitetet i Sørøst-Norge er også distriktsmeldingen viktig. Utsynsmeldingen - om hvilke studier det skal satses på og melding om profesjonsutdanninger som er varslet, er også viktig, sier han.

— Da kan du måtte vente lenge før de kan mene noe før alt dette er klart?

— Når vi ser dette i sammenheng, så vil vi få helheten i politikken, og da kan det være at det er behov for både den ene og den andre rektor-resolusjonen. Det akutte må løses nå, sier han.

— Så du bekymrer deg ikke over det som nå skjer?

— Jeg er bekymret hvis det er et metabudskap som ligger bak her. Men jeg mener vi må gå i dialog for å finne gode tekniske løsninger i statsrådens opprydding, og sørge for at «oppryddingen» rundt Forskningsrådet gjøres på en sånn måte at konsekvensen ikke blir en nedbygging av norsk forskning, sier Aasen.

Bekymrede rektorer

Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, sier for sin egen del at han er bekymret over situasjonen og hva kuttene vil bety for forsknings- og kompetanseutviklingen i landet.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen i Østfold venter på mer informasjon.

— Det kommer ingen felles uttalelse fra oss nå. Vi trenger å få noe mer informasjon om hva regjeringens politikk på dette feltet egentlig er. Så holdningen var at vi avventer, sier han.

Rektor ved OsloMet, Christen Krogh, sier at det er viktig å få løst opp i situasjonen som har oppstått i Forskningsrådet.

— Det har oppstått en situasjon med tanke på hvordan Forskningsrådets forvalter sine tildelte midler. Slik jeg ser det er det viktig å løse opp i problemene slik at de gode formålene ikke blir skadelidende. For eksempel ved at Stortinget gir Forskningsrådet noe midlertidig fleksibilitet mellom budsjettformål, samt mulighet til å håndtere eventuelle underskudd over mer enn ett budsjettår. Vi i vår sektor bidrar forøvrig gjerne til både å finne og vurdere løsninger, sier han.

Rektor Johann Roppen i Volda mener mange er usikre.

— Jeg tror mange ledere i sektoren, meg selv inkludert, er usikre på hvordan regjeringens politikk for sektoren blir i praksis. Det er jo mulig at regjeringen regner en del av grepene som opprydding av «feila frå i går», altså reversering av den forrige regjeringens politikk og samtidig en markering av at nå er det nye koster på plass i departementet, sier Roppen.

Khrono har også stilt spørsmål om en eventuell uttalelse til andre rektorer uten at de har svart.

Tok grep i Nesna-sak

I desember reagerte rektorene ved universiteter og høgskoler skarpt på bruken av kongelig resolusjon som et styringsgrep i Nesna-saken.

Det uformelle rektormøtet i 7. desember, etter UHR-konferansen samme dag, samlet seg den gangen om å be UHR-styret sende en uttalelse der de kritiserte at regjeringen tok i bruk kongelig resolusjon i Nesna-saken. Dette for å hjemle kravet om at Nord universitet skal opprette lærer- og barnehagelærerutdanning på Nesna, i strid med tidligere styrevedtak.

Powered by Labrador CMS