Debatt Jørgen Valseth og Maika Marie Godal Dam

Vi har store forventninger til fremtidens studentopptak

Vi håper forslagene som opptaksutvalget legger frem styrker prinsippet om lik rett, mulighet og tilgang til høyere utdanning i Norge, skriver Jørgen Valseth og Maika Marie Godal Dam i Norsk studentorganisasjon.

Studentene fortjener et godt og rettferdig opptakssystem, skriver Jørgen Valseth og Maika Marie Godal Dam i NSO.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

På torsdag legges opptaksutvalgets utredning om opptakssystemet frem. Dette kan ha stor betydning for opptaket til høyere utdanning. Vi i Norsk Studentorganisasjon (NSO) har store forventninger.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Ta vare på det som funker. Dagens opptakssystem har sine skavanker, men det funker i stor grad ganske bra. Dette ser vi for eksempel ved at rekordmange fikk tilbud om studieplass ved førstevalget sitt i årets opptak. En studie fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) fra 2018 viser også at opptakssystemet oppfattes som rettferdig og effektivt av brukerne. Særlig tre ting ved dagens system ønsker vi en videreføring av.

For det første mener vi at måten man kvalifiserer seg til høyere utdanning på, gjennom generell studiekompetanse, skal videreføres. For det andre mener vi det er en styrke at man har alternative måter å kvalifisere seg på, f.eks. gjennom realkompetanse, fagbrev og bestått fagskoleutdanning. Dette legger til rette for at flere kompetanser kan kvalifisere til høyere utdanning. For det tredje forventer vi at karakterer fortsatt skal være utgangspunktet for rangering av søkere. Den nevnte studien peker blant annet på karakterer som en av de viktigste grunnene til at opptakssystemet oppfattes som rettferdig og effektivt.

Et opptakssystem for alle. Det er et fundamentalt prinsipp at alle skal ha lik rett, mulighet og tilgang til høyere utdanning i Norge. Opptakssystemet er et av de viktigste verktøyene for å sikre nettopp dette. Derfor er det viktig at systemet ikke favoriserer enkelte typer kompetanser eller bakgrunn. NSO håper derfor at et nytt regelverk for rangering av søkere kan vektlegge andre typer kompetanser i tillegg til karakterer på en del av studieplassene, f.eks. relevant erfaring, egnethet og motivasjon. Det er også viktig at systemet ikke favoriserer de som kan bruke titusenvis av kroner på å ta opp fag de allerede har bestått.

Få bukt med høye poenggrenser. NSO forventer at utvalget legger frem endringer som får bukt med de kunstig høye poenggrensene man ser på en rekke populære studier. Poenggrensene fører til at man potensielt mister godt kvalifiserte søkere. Det er ikke nødvendigvis alltid slik at de som har høyest karaktersnitt er de best kvalifiserte, spesielt når man kommer opp på så høye snitt som man ser på en rekke studier. De høye poenggrensene fører til at mange legger opp sin videregående opplæring etter hva som gir mest tilleggspoeng, og ikke nødvendigvis etter interesse eller relevans. I tillegg fører det til at mange velger å bruke mye tid og ressurser på å ta opp fag gjennom dyre privatistskoler.

Studentene fortjener et godt og rettferdig opptakssystem. Vi håper at forslagene som legges frem styrker prinsippet om lik rett, mulighet og tilgang til høyere utdanning i Norge.

Powered by Labrador CMS