Debatt Publiseringsutvalgets arbeidsutvalg

Vi innfører nivå X for tvilsomme tidsskrifter

Vi får et økende antall bekymringsmeldinger fra forskere på kanaler vi allerede har godkjent, flere av dem utgis av forlaget MDPI.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

ÅPEN PUBLISERING | NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Olav Bjarte Fosso er bekymret for at nye profittjegere i internasjonal forskningspublisering skal bidra til å vanne ut norsk forskning. Dette er en bekymring Det nasjonale publiseringsutvalget fullt og helt deler. Publiseringsutvalget innfører derfor et nytt nivå x i publiseringsindikatoren.

Publiseringsutvalget samarbeider med Norsk senter for forskningsdata (NSD) om røktingen av vårt nasjonale register over vitenskapelige publiseringskanaler. Hvert år behandler vi mellom 1500 og 2000 nye forslag til tidsskrifter, serier og forlag som ønskes lagt til vårt register.

Oftere enn før er vi usikre på om vi skal godkjenne eller avvise nye forslag, og vi får også et økende antall bekymringsmeldinger fra forskere på kanaler vi allerede har godkjent

Publiseringsutvalgets arbeidsutvalg

Vi opplever at arbeidet med å vurdere kvalitet på nivå 1 har blitt mer krevende. Oftere enn før er vi usikre på om vi skal godkjenne eller avvise nye forslag, og vi får også et økende antall bekymringsmeldinger fra forskere på kanaler vi allerede har godkjent, flere av dem utgis av forlaget MDPI, som Nøland og Fosso er særlig bekymret for. Problemstillingen er tidligere kjent fra såkalte «røvertidsskrifter», men strekker seg også nå til tidsskrifter eller forlag som kan sies å operere i gråsonen for forsvarlig hensyn til forskningskvalitet. Registreringene i Cristin i 2020 viser at det er forlagene med tvilsomme tidsskrifter som øker mest – det samme ser man i andre land.

Publiseringsutvalget har besluttet å innføre et nytt nivå x for kanaler som opererer i denne «gråsonen».

Ideen med nivå x er å la tidsskrifter eller bokforlag der det er usikkerhet om godkjenning eller avvisning bli gjenstand for offentlig diskusjon og tilbakemelding. Listen over nivå x-kanaler skal offentliggjøres på sidene til Den norske publiseringsindikatoren, hvor alle som ønsker det, kan bidra med å legge inn kommentarer. Vårt håp er at nivå x-status skal utløse aktivitet i forskersamfunnet i form av kommentarer på nettstedet som kan gi oss et bedre grunnlag for endelig beslutning.

(les videre under AnnonseN)

Last ned Khrono-appen og få varsel om den viktig debatt og nyheter.
Last ned til iPhone - Last ned til Android
-

Forslaget om kandidater til nivå x kan komme fra forskersamfunnet, fra fagorganene/publiseringskomiteene eller fra publiseringsutvalget. Publiseringsutvalget vil ikke plassere en kanal på nivå x før fagorganet/publiseringskomiteen som har kanalen på sin liste, har gitt sin tilslutning. Fagorganene/publiseringskomiteene vil også konsulteres før endelig vedtak om godkjenning eller avvisning til nivå 1 fattes.

Den tekniske løsningen for nivå x er nå under utvikling og vil være ferdigstilt rett over sommeren, slik at nivå x kan tas i bruk til høsten. Vi håper dette vil bidra til bedre beslutningsgrunnlag og bedre kvalitetssikring av publiseringsindikatoren.

De fire forfatterne utgjør arbeidsutvalget i Det nasjonale publiseringsutvalget, som er et nasjonalt utvalg med ansvar for den faglige forvaltningen av den norske publiseringsindikatoren.

Powered by Labrador CMS