Debatt ● Oline Sæther

Vi må gjøre det attraktivt å studere igjen

Møtt-tallene Khrono presenterte i går, viser at vi er 1800 studenter fattigere i år enn i fjor. Samtidig er vi 1500 færre internasjonale studenter. I en tid der kompetansebehovet kun øker er dette urovekkende.

Utfordrer statsråden: — Hvis det ikke skal være attraktivt for nordmenn å studere, og vi ikke skal ha internasjonale studenter, hvordan bygger vi da kunnskapssamfunnet vi alle ønsker oss?

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Hele Norge skriker etter kompetanse, samtidig legger vi ikke til rette for at rammene rundt denne kompetansen er gode nok. Dette behovet for kompetanse kommer ikke å bli mindre i tiden som kommer. Vi ser allerede at noen av de karriereveiene som er med på å sikre den norske modellen — som læreryrket og sykepleiere sliter med rekruttering.

Tallene fra Samordna Opptaks sluttstatistikk bekrefter dette. Vi har en stor nedgang i søkertall til disse utdanningsløpene, og vi bør være bekymret. Færre studenter resulterer i et samfunn med mindre kunnskap, mindre innovasjon og mindre velferdstjenester.

Vi i Norsk Studentorganisasjon mener dette handler om rammene dagens studentliv har. Med en økonomi som ikke strekker til, for få timer i døgnet til å kombinere jobb, studier og fritidsaktiviteter og å i utgangspunktet være i en sårbar situasjon så er det ikke rart at man kan velge bort utdanning. Rammene er rett og slett ikke på plass.

Vi må se verdien av mer kunnskap, ikke mindre.

Når det ikke satses på studentlivet og rammene rundt det får det konsekvenser. Men disse kommer ikke kun i form av mindre kunnskap. En rapport fra SSB viste at det vil koste 2.2 milliarder kr dersom 5 % av studentmassen blir forsinket med 6 måneder (SSB). At regjeringen og Sandra Borch tar seg råd til dette, men ikke tiltak som kan forhindre det får i hvert fall meg til å klø meg i hodet.

3300 færre kloke hoder, 3300 færre som kan bli våre neste lærere, sykepleiere og vernepleiere, 3300 færre som kan ta Norge inn i det grønne skiftet.

Oline Sæther

Samtidig som rammene for studentlivet strammes til — blir også muligheten for å innhente internasjonal kompetanse redusert. Ettervirkningene av innføringen av skolepenger for internasjonale studenter uten EU/EØS har vi allerede begynt å se. Kun 461 internasjonale studenter har betalt avgiften regjeringen innførte — vi er altså 1500 færre der også. (Khrono)

3300 færre kloke hoder, 3300 færre som kan bli våre neste lærere, sykepleiere og vernepleiere, 3300 færre som kan ta Norge inn i det grønne skiftet.

Så Sandra Borch, hvis det ikke skal være attraktivt for nordmenn å studere, og vi ikke skal ha internasjonale studenter, hvordan bygger vi da kunnskapssamfunnet vi alle ønsker oss?

Powered by Labrador CMS