korona-undervisning

«Vi trenger hjelp til å forstå hvorfor vi ikke får fysisk undervisning»

Medisinstudenter ved Universitetet i Oslo lurer på hvorfor de får mindre fysisk undervisning enn deres medstudenter ved andre universiteter.

Så lenge samfunnet er på nivå 3 har Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo besluttet at undervisning der hele eller store deler er av et medisinkull er tilstede skal foregå digitalt.
Publisert Oppdatert

Medisinstudenter ved Universitetet i Oslo (UiO) fortviler over manglende fysisk undervisning.

— Jeg går andre året og er en del av «koronakullet» som har blitt hardest rammet av tiltakene. Vi har ikke hatt en eneste fysisk forelesning siden vi startet i august 2020. Undervisningen nå er ikke klinisk, altså ingen pasientkontakt, bare teoretisk undervisning. Vi trenger hjelp til å forstå hvorfor vi ikke får fysisk undervisning, skriver en student til Khrono.

Leder av medisinsk studentutvalg ved UiO, Amanda Rose Magnum, sier til Khrono at dette er en kjempevanskelig situasjon å stå i motivasjonsmessig.

— Helseutdanningene har jo egentlig fått prioritet fra myndighetene til å gjennomføre undervisning, men fakultetet har vært tilbakeholdne, og redde for konsekvensene av smitte på medisin, sier hun.

Hovedsakelig digital gruppeundervisning

Prodekan for medisinstudiet, Elin Olaug Rosvold.

Prodekan for medisinstudiet ved UiO, Elin Olaug Rosvold skriver i en e-post til Khrono at de har stor forståelse for at studentene vil tilbake til campus for forelesninger og annen undervisning, men at så lenge samfunnet er på nivå 3 har fakultetet besluttet at undervisning der hele eller store deler av et medisinkull er tilstede skal foregå digitalt.

— Dette gjelder blant annet forelesninger, seminarer, klinikker og enkelte kurs, skriver hun.

Rosvold begrunner dette med at studentene har mye obligatorisk undervisning, og at et smitteutbrudd knyttet til at de sitter tett sammen på en forelesning kan få konsekvenser for deltakelse i annen undervisning som krever tilstedeværelse.

— Vi har en tett studieplan, og det er vanskelig å utsette eller ta igjen obligatorisk undervisning, skriver hun.

Økningen i antall smittetilfeller i samfunnet rundt studiestart, samt usikkerhet knyttet til når den yngste aldergruppen ble fullvaksinert, gjorde at de valgte å starte semesteret med hovedsakelig digital gruppeundervisning i de to første studieårene.

Fra mandag 20. september har studentene blitt lovet ett eller to gruppemøter fysisk hver uke. I tillegg skal de ha kurs, der mange er fysiske og noen er digitale, opplyser Rosvold.

Ønsker snarlig gjenåpning

Ved medisinstudiet på Universitetet i Bergen (UiB) og sykepleierstudiet på OsloMet har de valgt å legge seg på en litt annen linje.

— Vi har lagt opp til hybrid-undervisning i så stor grad som mulig, sier visedekan for utdanning ved Det medisinske fakultet, UiB Marit Øilo.

Det betyr at studentene er delt inn i tre til fire grupper, og at en av disse gruppene alltid får møte fysisk, mens de andre følger undervisningen digitalt.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

— Studentene som er tidlig i studiet har også en del praktisk undervisning i laboratorier og lignende, og vi har laget et opplegg for at dette kan gjennomføres. Vi har hele tiden prøvd å legge til rette for så mye fysisk undervisning som mulig, sier hun.

Når det er snakk om store forelesninger har fakultetet benyttet seg av studentassistenter som følger de digitale tilskuerne opp på chat, og går rundt i salen med mikrofoner.

— Hva er planen framover?

— Det er lite smitte i Bergen nå. Jeg håper vi kan åpne opp for normal undervisning snart. Vi forholder oss til rådene fra kommunen, sier hun.

Ønsker mye fysisk undervisning

Claudia Steidl Talgo er seksjonssjef ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet.

Hun forteller at de som går første året på sykepleie hos dem får prioritet når det gjelder fysisk undervisning.

— Det er et poeng å ha mest mulig fysisk undervisning, men det er ikke alltid så lett. Vi hører hva studentene sier. Praksis, ferdighetstrening og slikt foregår fysisk.

Også her ved OsloMet har de benyttet seg av mye av hybrid-undervisning, og de legger opp til mye seminarer og smågrupper.

— Kritikkverdig

Leder av medisinsk studentutvalg ved UiO, Amanda Rose Magnum, sier at det har vært noe fysisk undervisning på sykehusene, og det som kalles klinisk undervisning, for de kullene som har det, og at de som har startet i koronaperioden har fått gjennomføre en del gruppeundervisning fysisk.

— Det har vært gjennomført disseksjonskurs og kurs i undersøkelsesteknikk, i mer begrenset format enn normalt. Men forelesninger har det vært vanskelig å gjennomføre fysisk med smitteverntiltakene, sier hun.

Leder av Medisinsk studentutvalg, Amanda Rose Magnum

Hun forteller at hun har vært i flere møter med ledelsen og sagt at studentene ønsker fysisk undervisning.

— De har sine argumenter om hvorfor det er bedre å vente med det. Det er lettere å få til fysisk undervisning på Blindern, der de er færre studenter per fag. Det er vanskelig for 100-120 medisinstudenter å møte opp i en sal. Det har vært snakk om hybrid-undervisning, men man har ikke funnet noen god løsning på det. Jeg har spilt inn at det viktigste nå er forutsigbarhet for studentene, sier hun.

— Det virker som om de har lagt seg på en litt annen linje på UiB og på sykepleien ved OsloMet, med mer hybridundervisning. Hva tenker du om det?

— Det er jo ganske kritikkverdig at fakultetet ikke har greid å ta med seg erfaringer fra andre steder, når det tydeligvis lar seg løse. Jeg mistenker at fakultetet vårt har trodd at trinn 4 i gjenåpningen skulle komme før, og at de har planlagt for det. Det burde man kanskje ikke gjort, sier hun.

Må ta igjen det tapte

Prodekan for medisinstudiet ved UiO, Elin Olaug Rosvold, skriver til Khrono at de håper at samfunnet snart åpner, slik at de kan ønske studentene tilbake til en normal studiehverdag.

Hun understreker at det denne høsten er flere kurs som går fysisk enn i vårsemesteret.

— Fysisk kursundervisning er gjennomført etter en risikovurdering, og med bruk smittevernutstyr (munnbind, briller, frakk, hansker). Gruppeundervisningen som har vært avholdt fysisk er gjennomført i auditorier og rom der det har vært mulig å holde en meter avstand, skriver hun.

— Men nå har vi altså valgt å prioritere studieprogresjonen først og være forsiktige, slik at vi kan få alle studentene igjennom hos oss og unngår at de blir forsinket i studiene, skriver Rosvold.

Leder av medisinsk studentutvalg, Amanda Rose Magnum synes også det er viktig at samfunnet åpner opp igjen så fort som mulig.

— Det er viktig, spesielt i et profesjonsstudium som medisin. Vi har mistet altfor mye klinisk undervisning og praktisk øving. Jo fortere vi kan komme i gang med å ta igjen det tapte, jo bedre. Det går an å ta igjen noen ganger man ikke har fått øvd på å ta blodprøve, men det begynner å summere seg opp med slikt nå. Det haster, sier hun.

Endringslogg: 20.09., kl. 08.53 ble informasjon om hvor mye fysisk undervisning som er forventet framover ved UiO justert.

Powered by Labrador CMS