DEBATT ● 13 ansatte ved oslomet

Vi vil ha en nytenkende rektor

OsloMet-forskere oppfordrer rektorkandidater til å skrive innlegg og la seg intervjue om hva de vil oppnå med forskningen ved universitetet.

Nina Waaler ble konstituert rektor da Curt Rice sluttet ved OsloMet i sommer. Nå er jakten i gang på den permanente erstatteren.
Publisert Oppdatert

Selv om OsloMet skal ansette og ikke velge ny rektor i høst, er innspill fra professorene og andre ansatte om hvilken rektor som er ønskelig både forventet og selvfølgelig sentrale.

Før sommerens siste styremøte på OsloMet kom flere av oss med et konkret innspill til utlysningstekst, stillingsinstruks og hva innstillingsutvalget bør se etter hos en ny rektor. Vårt innspill var å inkludere krav om at ny rektor skal ha «erfaring med å fremme gode betingelser for kvalitet i forskning». Til vår store overraskelse hadde ikke styret tid til å behandle vårt forslag, og dagen etter la både tidligere rektor Curt Rice og styreleder Trine Syversen seg flate. Det hjalp lite all den tid styret allerede hadde vedtatt stillingsbeskrivelsen og utlysningstekst for ny rektor.

Denne sommeren har Khrono intervjuet påtroppende rektorer eller sittende rektorer på 11 institusjoner, inkludert både «nye» og «gamle» universiteter. Blant annet ble spørsmålet «Hva er det viktigste ditt universitet eller din høgskole kommer til å oppnå under din ledelse de neste fire årene?» stilt.

Vi har ikke gjort en grundig analyse av forskjeller i de 11 svarene, men det er kanskje ikke så overaskende at rektorene på de gamle universitetene trekker frem bedre fri grunnleggende forskning, forskning av høy internasjonal kvalitet og interesse, og disiplinspesifikke utdanninger, mens rektorene ved de nye universitetene – som for kort tid siden var høgskoler – var mer opptatt av bedre forskning på profesjoner og profesjonsutdanninger, praksisfeltene og forhold av nasjonal interesse, og forskning som skal løse spesifikke samfunnsutfordringer.

Konstituert rektor på OsloMet Nina Waaler, forteller i sitt sommerintervju at hun vil søke rektorstillingen og på spørsmålet «Hva er det viktigste ditt universitet eller din høgskole kommer til å oppnå under din ledelse de neste fire årene?, svarte hun blant annet: «Gjennom utdanning og forskning vil vi bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt. Det betyr både å bli et grønnere universitet, men også sørge for at vi forsyner samfunnet med den kunnskapen og kompetansen samfunnet trenger. Vår forskning skal være godt tilgjengelig og til nytte for publikum, andre forskere, offentlig forvaltning og næringsliv». Dette svaret var ikke veldig ulikt det de andre lederne på de nye universitetene og høgskolene ga i sine sommerintervjuer.

Khrono har nå i høst intervjuet både interne og eksterne om de vurderer å søke rektorstillingen på OsloMet. I tillegg til konstituert rektor Nina Waaler, forteller nå også prorektor for forskning på OsloMet, Per Martin Norheim-Martinsen, at han vil søke på stillingen. Flere eksterne skal også være interesserte i å søke. Vi har grunn til å tro at Waaler er opptatt av å styrke vilkårene for forskningen ved OsloMet, men vi skulle gjerne hørt mer om hvilke ambisjoner hun og de andre rektorkandidatene har på dette området, og hva som skal til for at OsloMet kan bidra enda mer til grunnleggende forskning av fremragende internasjonal kvalitet – slik de gamle universitetene gjør. Det er heller ikke uvesentlig hvordan en ny rektor vil sikre gode vilkår for den anvendte, mer praktisk orienterte forskningen – og ikke minst beskriver synergier av å satse på både grunnleggende og anvendt forskning.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Det vil også være av interesse å høre hva potensielle søkere mener om hvordan forskningen best bør organiseres og ledes for å tilrettelegge for fremragende forskning, og hvordan OsloMet kan rekruttere og beholde de beste, ikke minst ut fra ulik finansiering av de nye og gamle universitetene.

Rekrutteringsbyrået Jefferson Wells skal hjelpe OsloMet med rekrutteringsprosessen og ifølge selskapets nettsider skal de «ved velprøvde metoder, DNV-GL sertifiserte rådgivere og innovative prosesser sørger vi for at våre kunder får den rette kandidaten». I tillegg skal et rådgivende organ på 70-80 personer fra styrene ved fakultetene og sentrene, IDF, arbeidsutvalget og hovedverneombudet ved OsloMet møte finalistene og rangere disse for innstillingsutvalget.

Både Jefferson Wells og det rådgivende utvalget bør stille spørsmål til kandidatene om hva de vil gjøre for å sikre gode rammer for høy kvalitet i forskning ved universitetet, hvordan de vil arbeide for en sterk akademisk uavhengighet og hvilke dokumenterte erfaringer de har fra et slikt arbeid og forskning.

Vi mener at den nye rektoren bør legge til rette for og «fremsnakke» fri grunnleggende forskning av fremragende internasjonal kvalitet i tillegg til forskning på profesjoner, praktisk orientert forskning, anvendt forskning og forskning som skal løse samfunnsutfordringer – som selvsagt også må holde høy kvalitet og være internasjonalt rettet. Da ville OsloMet få ut det beste av begge «tradisjoner», være nytenkende som universitet og ivareta et langsiktig perspektiv.

Selv om OsloMet skal ansette og ikke velge rektor, ser vi frem til at kandidatene som har sagt at de vil søke rektorstillingen lar seg intervjue i media og skriver kronikker om hva de konkret mener at OsloMet vil oppnå på forskningsområdet med dem som rektor.

Skrevet av

 • Svenn-Erik Mamelund
 • Trine B. Haugen
 • Kari Stefansen
 • Lena Magnusson Turner
 • Halla Bjørk Holmarsdottir
 • Bengt Andersen
 • Jardar Sørvoll
 • Erika Gubrium
 • Lihong Huang
 • Liv Elin Torheim
 • Heidi Holmen
 • Dawit Shawel Abebe
 • Ira Malmberg-Heimonen

Powered by Labrador CMS