styremøte

Viderefører fire av seks forsknings­sentre

Evaluering av universitetets toppforskningssentre er en av sakene på styremøtet ved UiA onsdag.

Rektor på Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker, skal lede onsdagens styremøte, der toppforskning er en av sakene.
Rektor på Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker, skal lede onsdagens styremøte, der toppforskning er en av sakene.
Publisert Oppdatert

Styret ved Universitetet i Agder har møte på campus i Grimstad onsdag 18. oktober. Møtet strømmes og kan følges her fra kl. 9.

Blant sakene er en evaluering av de seks prioriterte forskningssentrene ved universitetet. Her er innstillingen fra universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen at fire av sentrene skal få forlenget status og finansiering som prioritert forskningssenter i tre år til, mens to ikke får forlengelse.

Centre for Artificial Intelligence Research, Centre for Lifecourse Nutrition, Senter for e-helse og Top Research Centre Mechatronics får forlengelse, mens disse to ikke får det: Centre for Coastal Research, som likevel får en særegen finansiering i ett år til, og Mathematics Education Research Group Agder.

Alle disse fikk i 2018/19 finansiering for fem år.

Universitetsdirektøren foreslår også at selve ordningen med slike prioriterte sentre skal evalueres før det gjøres nye utlysninger.

Nytt nettbasert tilbud

På sakskartet står også finansiering av en nett- og samlingsbasert ingeniørutdanning i byggdesign, der samlingene vil foregå på campus. 

Styret får dessuten tertialrapporten på bordet. Ved utgangen av andre tertial hadde UiA brukt 11,9 millioner mer enn budsjettert og ifølge prognosen vil universitetet ha avsetninger på 82,7 millioner ved utgangen av 2023. Dette utgjør 4,7 prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet, før man justerer for avsetninger til investeringer.

På dagsordenen:

 • Prioriterte forskningssentre ved UiA, evaluering og spørsmål om forlenget finansiering
 • Rettighetsordning for åpen tilgjengeliggjøring ved UiA
 • Budsjettforslag 2025 — Satsinger utenfor rammen
 • Finansiering av fleksibelt bachelorprogram i ingeniørutdanningen
 • Antall studieplasser for studieåret 2024/25
 • Adgang til utsatt sensurfrist ved helligdager og offentlige høytidsdager høsten 2023 og våren 2024
 • Nedlegging av masterprogram i cybersikkerhet og etablering av to nye masterprogrammer: Cybersecurity Engineering og Cybersecurity Management
 • Honorering og oppnevning av eksterne og intern/eksterne medlemmer til fakultetsstyrene/Avdeling for lærerutdanning 1.8.23-31.7.27
 • Referat og rapportsaker 18.10.23
 • Sak unntatt offentlighet Offl §13 jf. Fvl §13.1pkt2 
 • Kallelse til midlertidig 20 prosent stilling som professor II ved Handelshøyskolen
 • Kallelse til 100 prosent fast stilling som førstelektor ved UiA Puls og Fakultet for humaniora og pedagogikk
 • Orientering om statsbudsjettet 2024
 • Regnskapsrapportering 2. tertial 2023
 • Status for campusutviklingsplanen 2020—2035
 • Vurdering av universitetsdirektørens og rektors lønn
 • Informasjonsutveksling

Sakspapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS