Nedbemanning

Vil gi sluttpakker med inntil halvannet års etterlønn

Etter flere strafferunder er NTNUs sentrale samarbeidsutvalg endelig enige om hvordan sluttpakkene skal se ut. 

Tor Grande konstituert som rektor ved NTNU,
NTNU-rektor Tor Grande har en krevende økonomi å navigere i årene som kommer. Men nå har arbeidsgiver og arbeidstaker-sidene i hvert fall blitt enige om hvordan sluttavtalene skal se ut.
Publisert

Spørsmålet om hvordan sluttpakkene ved NTNU skal se ut har vært gjenstand for flere runder i det sentrale samarbeidsutvalget, hvor arbeidsgiversiden og representanter fra arbeidstakerorganisasjonene har drøftet gjennom bøtter og spann av møtemat og -drikke i jakten på en enighet.

Nå er det klart at NTNU sentralt åpner for at fakultetene kan tilby sine ansatte sluttavtaler med inntil halvannet års etterlønn, avhengig av hvor lenge de har vært ansatt ved NTNU og/eller i staten. 

Minste periode med etterlønn er satt til ni måneder.

Til sammenligning sier bestemmelsene i særavtalen om omstilling i staten at sluttvederlaget minimum kan være på seks måneders lønn, maksimalt to års lønn.

Universitetsavisa har tidligere omtalt sluttavtalene.

Arbeidet utsatt på grunn av streiken

Nå er det opp til de lokale samarbeidsutvalgene ved fakultetene å drøfte om de skal tilby sluttavtaler til sine ansatte, men det kan ta tid før dette blir avklart. Alt arbeid i samarbeidsutvalgene er nemlig stilt i bero som følge av streiken.

Men når arbeidet gjenopptas er det grunn til å tro at det ved Fakultet for medisin- og helsevitenskap (MH-fakultetet) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU-fakultetet) vil ende med at sluttpakker tilbys.

De to fakultetene har begge varslet at de må nedbemanne kraftig for å møte budsjettene de neste årene. 

I et dokument fra ledelsen ved SU-fakultetet til det lokale samarbeidsutvalget skriver de at bruken av «sluttavtaler kan være et effektivt virkemiddel når det for eksempel ikke er konkrete oppgaver som skal bortfalle eller når behovet for å nedbemanne er nærstående i tid.»

Videre heter det at:

«Til sammenligning kan en oppsigelsesprosess ved NTNU ta opptil 12—18 måneder. I tillegg skal den ansatte ha oppsigelsestid … … Det vil være svært tids- og ressursbesparende for institusjonen, på flere nivå, å unngå oppsigelsesprosesser.»

Men, påpekes det, sluttavtaler kan også føre til at universitetet mister kritisk kompetanse.

Flere sliter

Den økonomiske situasjonen er prekær ved flere av NTNUs fakulteter. Ved MH-fakultet har beskjeden vært at det er behov for å redusere arbeidsstokken med rundt 70 ansatte frem mot 2027, og ledelsen ved SU-fakultetet skriver i det nevnte dokumentet at det er behov for å redusere med 20 til 30 årsverk med effekt allerede neste år.

I tillegg kommer Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, som i løpet av 2023 gikk fra å ha 65 millioner på bok til å overtrekke sparekontoen med 8,5 millioner — et underskudd på 73 millioner.

Også Fakultet for arkitektur og design lå for øvrig lenge an til å ende 2023 med røde tall på sparekontoen, men de klarte å snu skuten i siste liten.

Videre har både Fakultet for naturvitenskap og Det humanistiske fakultet vært ute med sparetiltak. De har blant annet vurdert å slå sammen institutter for å møte en trangere økonomisk hverdag.

Powered by Labrador CMS