Økonomi

NTNU-fakultet ligger an til å overtrekke sparekontoen

Mens NTNU sentralt jobber hardt for å få ned avsetningene sine, er det ett fakultet som jobber hardt for ikke å bruke mer enn det har.

NTNUs fakultet for arkitektur og design ligger an til å bruke mer enn de har i 2023. Men hva det vil bety for dem kan "ingen" svare på.
Publisert

«Ingen fakultet skal gå ut av enkeltår med negativ avsetning» slo NTNUs økonomidirektør Ingrid Volden fast da hun presenterte regnskapet for første tertial for universitetets dekanmøte i mai.

Men det som i presentasjonen omtaltes som en hovedregel, har vist seg vanskelig å overholde, spesielt for Fakultet for arkitektur og design.

Etter andre tertial viser prognosene at det kommer til å gå ut av 2023 med overtrukket sparekonto, ifølge tall Khrono har fått fra NTNU. Per 31. august i år  var avsetningene ved nyttår estimert til 1,43 millioner i minus. Det er over 17 millioner mindre enn hva de hadde ved forrige årsskifte, og nesten 35 millioner mindre enn status ved inngangen til 2022.

Så skal det sies at prognosen for avsetninger ved årsskiftet har bedret seg kraftig siden første tertial, da det ble estimert at fakultetet ville gå ut av året med et overtrekk på over 3 millioner.

«Ingen» vil snakke om konsekvensene

Men hva er konsekvensen av å bryte en hovedregel?

— Vi har tett dialog med fakultetet om deres økonomiske situasjon, både for inneværende år og i langtidsperioden. Jeg vil ikke nå gå inn på de mulige konsekvensene, sier økonomidirektør Ingrid Volden til Khrono.

Hun legger til at NTNU vurderer den økonomiske situasjonen for hele universitetet samlet, og at det er økonomisk status samlet for NTNU de rapporterer til departementet. 

Heller ikke Bjørn Haugstad, direktør for organisasjon og infrastruktur, ønsker å si noe om hvilke konsekvenser det vil få om fakultetet går ut av året med negative omsetninger.

Og fakultets dekan?

— Dette har ikke vært tema i møter mellom fakultetet og NTNU sentralt om økonomien. Vi jobber med målsettingen om å nå et resultat hvor vi ikke har brukt opp avsetningene ved utgangen av året, sier Sara Brinch.

— Tar tid å finne balansen igjen

Brinch forteller at de nå venter på nye prognoser som skal komme rundt midten av november.

— Hva er det som gjør at dere, som eneste NTNU-fakultet, ligger an til å gå ut av året med overtrukket sparekonto?

— Det er sammensatt, men vi har blitt truffet av en rekke endringer i rask rekkefølge, sier hun og lister opp:

  • Inntrekk av studieplasser på flere studieprogram.
  • Innføringen av studieavgift for internasjonale studenter utenfor EU og EØS.
  • Kostnader knyttet til ny pensjonsmodell.

— I sum har dette brakt med seg klare negative konsekvenser. Når fakultetet da gjennom flere år har styrt etter vekst og ekspansjon, og så brått har måttet omstille seg, tar det tid å finne balansen igjen. Det jobber vi med nå.

Powered by Labrador CMS